ПЪТЕПИС  С  ВЕРИГИ  В  ДУШАТА…

Георги Н. НИКОЛОВ   Редица епизоди от българската история, по конюнктурни съображения, днес удобно се прекрояват от нашата политическа прослойка. Тази уж добронамерена инвазия във фактологията...