ТРИУМВИРАТЪТ НА ИВАН ГРАНИТСКИ…

Боян АНГЕЛОВ   ТРИУМВИРАТЪТ НА ИВАН ГРАНИТСКИ: „СТРЕЛАТА НА ВРЕМЕТО“, „ЗАЗОРЯВАНЕ“, „АТЛАНТИДА“   /Издателство „Захарий Стоянов“ – 2017, 2018/     Между триумф и триумвират съществува сходство...