ЧАЛГАЛИЗАЦИЯТА

Александър ГОЧЕВ   (Фундаментална наука, фундаментална култура, инженери, културни технолози и глобална чалгализация)   Един от  основнита белези на чалгализацията е профанизирането,  демонстрирано с неимоверна...