ПРИНОС ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА РОДНАТА ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ

Благовеста Касабова за книгата на Никола Филипов „Последни писма“ Биографията на твореца, казват, че се съдържа в неговите произведения. Те оформят, общо погледнато, авторската му...