МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЗАЕДНО В ХХІ ВЕК“

Повече от десет години Фондация „Устойчиво развитие за България“ организира Международния ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“, който е част от многогодишния значим проект на...