ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ДРЕВНА И СЪВРЕМЕННА УКРАЙНА“

Почетното консулство на Украйна в Пловдив обявява Конкурс „Древна и съвременна Украйна” в партньорство със Съюза на българските писатели. Проектът е инициатива, която стимулира интереса...