100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВЕНКО МАРКОВСКИ

Съюзът на българските писатели и Българската академия на науките организираха тържествено честване на 100-годишнината от рождението на големия български поет акад. Венко Марковски. в големия...

ЮБИЛЕЙНА ТВОРЧЕСКА ВЕЧЕР НА БОЯН АНГЕЛОВ

Националният литературен салон „Старинният файтон“ проведе юбилейна творческа вечер по повод 60-годишнината на поета Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели. В клуба...