УНИКАЛНА КНИГА

Несъмнено Никола Радев е превъзходен прозаик. Той е сред малцината ни национални белетристи, които дават облика и създават престижа на съвременната българска проза през последните...