ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 В УниБИТ: ЮБИЛЕЙНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ИЗЛОЖБА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

 

 

С Академичната интеракция – ораторията-епифания „HOMO LUCIS (Човекът на светлината) – Св. преподобни Иван Рилски Чудотворец: Тримата братя и златната ябълка”, Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) открива на 17 май 2024 г. своята XХ Юбилейна студентска научна конференция и изложба с международно участие „Информация – Разум – Мъдрост” „Information – Reason – Wisdom” с девиз: „Ще пожънат твоите плодове потомците”„Carpent tua poma nepotes”„Your fruits will reap the heirs”.

Въпреки че форумът се провежда на живо, е активен и линк за дистанционно присъединяване към него: <https://meet.google.com/hvz-myyx-qhm>

 

Чрез работата на девет ТЕРМИНАЛА (Кръгли маси) по семантични кръгове на изследванията, организирани в три СЕКЦИИ: „Библиотекознание, библиография, книгознание”; секция „Информационни технологии”„Културно-историческо наследство”), на конференцията получават гласност:

– библиографската база от публикации на студентите и докторантите на университета от 4576 номерирани заглавия, направени на следващите различни специалности, сред които са и такива на студенти от други вузове от България, Великобритания, Русия, Унгария за 2005-2024 г., осъществени по линия на предходните ежегодни студентски научни конференции на УниБИТ;

537 доклада, поднесени на настоящия форум, които се ранжират така: 284 са научни изследвания и 253 са есета.

Единственият по рода си форум в България – ежегодните студентски научни конференции на УниБИТ с международно участие и с принадлежащо им ежегодно периодично издание с редовен информационен интервал и с редовна периодичност – „Трудове на Студентското научно общество при УниБИТ” (С., 2008- ; към 2024 г.: тт. I-ХІX), е под знака на 1160-годишнината от Покръстването на българите (840), 1148-годишнината от рождението на покровителя на българския народ Св. преподобни Иван Рилски Чудотворец (876-946) и 555-годишнината от връщането на мощите му от Търново в Рилския манастир (1469) и 200-годишнината от първото издание на „Буквар с различни поучения” (1824) – наричан още „Рибния буквар”, защото на първата страница на корицата е нарисуван кит – от д-р Петър Берон (1799-1871), създател и на първия български енциклопедичен труд „Панепистемия” (10 т.: т. 1-8 + 2 доп. към т. 7. – 1861-1868).

Именно енциклопедизмът е централна тема на емблематичната ежегодна конференция на УниБИТ – преглед на студентската и докторантската академична активност и неговата знакова Кръгла маса „VIVAT АLMA MATER – Когнитологични енциклопедични издания на УниБИТ и творческата им лаборатория – фундамент на студентското научно общество при УниБИТ”. Във фокуса на внимание тук е първата „Православна енциклопедия на България” (С., 2023) – дело на проф. Милен Куманов (1942-2021) и публикувана от Академичното издателство на УниБИТ „За буквите – О писменехь” в качеството на ХХХIII книга от библиографската и историографската справочно-енциклопедична серия „Факлоносци” (С., 2010- ; към 2024 г.: тт. I-ХХХІV) в рамките на успешно финализиран проект на тема „Световни топоси на информатизацията в България: Енциклопедика – Булгарика (Генериране на справочно-библиографски образователни информационни ресурси на Научноизследователския център за стимулиране на студентската академична активност при Университета по библиотекознание и информационни технологии)” – по Договор N НИП-2023-01 от 16.02.2023 г. по Наредба на МОН.

Забележително е, че енциклопедията е съпроводена от първия у нас учебник по енциклопедиите, появили се на бял свят и в страната ни, и по света – „Енциклопедика”, който е дело на проф. Александра Куманова – ръководител на eдинствените в България Студентското научно общество при УниБИТ (СНО, 2005- ) и неговия Научноизследователски център за стимулиране на студентската академична активност (НИЦССА, 2022- ).

По традиция форумът на СНО при УниБИТ се провежда в навечерието на 24 май – национален празник на българската просвета и култура и на славянската писменост и е посветен на тази дата, когато при особена тържественост и в присъствието на представители на науката, културата,  държавността и гражданското общество от страната и чужбина се отбелязва Денят на Отворените врати на Университета.

Тази година във фокуса на внимание на конференцията са и двата й конкурса:

1) За научен коментар (информационна картина) на творби от българската изящна словесност (IX-XXI в.) „АНТОЛОГИКА”;

2) За най-точно, кратко и изчерпателно определение на феномена „МЪДРОСТ”.

Следва да се изтъкне спечиално, че създаваните от СНО справочно-енциклопедични информационни ресурси за университетите, библиотеките, архивите, галериите и музеите у нас и по света – и в традиционна, и в е-форма – са моделирани в три препокриващи се пълнотекстови документални потоци:

1) в цитирания ежегодник с научни публикации на студентите и докторантите на Университета и участващите от страната и чужбина на форумите на вуза академични партньори – „Трудове на СНО при УниБИТ”;

2) в модулирането на посочената Академична библиографска, историографска и енциклопедична серия от хипертекстове „Факлоносци”;

3) в поддържането на 33 e-библиотеки по ключови проблеми на информатизацията, включващи систематизирана библиографска информация на 50 езика.

Това комплексно справочно-информационно картографиране на знанието е библиогрфски и историографски базирано енциклопедично движение, което разполага с експертизата на учени от 4 континента и 23 държави на света: Австрия, Алжир, България, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Молдова, Полша, Русия, Саудитска Арабия, Съединени американски щати, Турция, Украйна, Франция – научни редактори и рецензенти на научната продукция на СНО при УниБИТ.

Забележително е участието на форума на 17 май 2024 г. – наред с чуждестранните учени – и на 16 чуждестранни студента: 1 от Великобритания и 15 от САЩ.

ХХ Юбилейна Студентска научна конференция и изложба с международно участие се провежда по проект на МОН „Троичен Библиографски – Историографски – Енциклопедичен модел на хипертекст за целите на комплексното осигуряване на учебния и извънаудиторния образователен процес за стимулиране на студентската академична активност в Университета по библиотекознание и информационни технологии (Възпитаване на холистично системно мислене и научно гражданско действие)” – по Договор N НИП-2024-01 от 25.04.2024 г. по Наредба на МОН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post НАДЕЖДА ЗАХАРИЕВА ГОСТУВА В КЪРДЖАЛИ 
Next post ЛЮБОМИР НИКОЛОВ – САЩ /СТИХОТВОРЕНИЯ