ЗАПАЗВАНЕ НА КИРИЛИЦАТА

В БЪЛГАРИЯ (ВЪВ ВАРНА) – СЪЮЗ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПИСАТЕЛИ И ПИСАТЕЛИ ОТ ДРУГИ КОНТИНЕНТИ (СЕПИ) С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИТЕРАТУРНИЯ ПРОЦЕС НА КИРИЛИЦА И НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК В ЕВРОПА И ПО СВЕТА

 

Сред представителите на Сдружение Литературно Общество – Варна (СЛОВ) и Общество за литература и журналистика „Антон Страшимиров“, в редколегията на в. „Литература и Общество“ (ЛИО) – национален вестник за литература, изкуство и обществен живот, както и сред шахматистите-писатели на Шахдом „Левон Ованезов“ от черноморската столица през последните няколко години стана популярна и придоби реализация идеята на поета Станислав Пенев за учредяване на Съюз на европейски писатели и писатели от други континенти (СЕПИ). Българи, живеещи в други страни на ЕС и Европа – от Испания, Германия, Португалия, Полша, Швейцария, Великобритания, Италия, някои балкански държави, както и от Австралия, САЩ, Канада, Бразилия, Япония, занимаващи се с литература, в писма до редакцията на в. ЛИО изразяват желание да участват активно в такъв съюз на писатели, удовлетворяващ напълно разбиранията им за традиция и чувството за национална идентичност, както и отношението им към българския език в творчески план като един от най-важните елементи на идентичността. Обобщаващи това виждане са целите, които си поставя учредения вече СЕПИ в организационен и литературен план: да се запази и съхрани българският език и българската книжовна норма у нас и в българската диаспора; да се развива езиковата художественост на българския език чрез творчеството на писатели на този език в утвърдените и активно използвани литературни жанрове и стилове; да се съхранява автентичният характер, традиционната обособеност и чистотата на българския език в съвременните геоезикови условия; да осъществи по-силен познавателен интерес и призната авторитетност на българския език и българската литература у нас и в българската диаспора – на местата където живеят българи и съществува естествена среда за изучаването му и общуване на български език, както и за използване и създаване на художествени произведения на български език; да се запази, затвърждава и поддържа авторитета на българската литература, както и на съвременната литературна продукция на българския език у нас и сред българите в ЕС и по света (включително и чрез преводи от други езици на български език); да се утвърждава литературата, а едновременно с това – изкуството, културата, литературоведската наука и литературоведските изследвания, литературната и общокултурна дейност и мироглед като своя основна духовна територия, както и: да се развива дейност за популяризиране на произведенията на литературата на учредителите и членовете на СЕПИ и особено на оригинални български и чуждестранни автори от Европа и другите континенти; да се осъществява взаимен обмен на идеи и творби с цел утвърждаване духа на хуманизма, толерантността, традиционализма, модернизма и прогресивното в съвременното лично и обществено пространство; да се подпомага творческият процес при създаване на произведения на българската литература с високи нравствени, морални и художествени показатели, отговарящи духа на съвремието; да се организират форуми за изява на писателите от Съюз на европейските писатели и на писателите от други континенти (СЕПИ); да се работи за творческото сътрудничество между писателите, пишещи на български език, както и на кирилица от европейските държави, както и от държави от други континенти с цел развиване на активна творческа, популяризаторска, преводаческа и издателска дейност.

За  председател на СЕПИ е избран Станислав Пенев, а за съпредседатели са поканени Боян Ангелов – председател на Съюз на българските писатели (СБП) и Академик Марин Кадиев – председател на Съюз на независимите български писатели (СНБП).

 

Соб.инф.

 

 

 

 

 

 

Уважаеми, скъпи Кирил,

 

Този материал се пренася на стр. 1 пак в най-лявата колона – докъдето стигне пустият…

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ЛЮДМИЛ ПОПОВ /Стихове
Next post РОДНИТЕ ОПИНЦИ ТРЪГВАТ ПО МОРЕ