УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СБП

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В СБП

Съюзът на българските писатели е доброволно творческо сдружение, регистрирано по ЗЮЛНЦ в полза на своите членове. Организацията приема нови членове без ограничения по възраст, пол, религиозни, политически и естетически виждания. В СБП членуват над 800 писатели от България и чужбина. Водеща е творческата характеристика на всеки кандидат: издадени книги, висока художествена оценка за творчеството и личността на автора, защита на национални и общочовешки каузи.

Кандидатурите се одобряват на заседание на Управителния съвет с обикновено мнозинство, като предварително членовете на УС са запознати с качествата на кандидатите и тяхното творчество.

Подаването на документи за кандидатстване може да стане онлайн по имейл sbgp@abv.bg или на място в централата на СБП, София – 1000, ул. „Шести септември“ 35.

Изисквания:

  1. Заявление (образецът може да се изтегли от официалния сайт на СБП)
  2. Творческа автобиография на кандидата
  3. Две препоръки (с подпис) от членове на СБП
  4. По два екземпляра от две издадени книги
  5. Платена такса от 50 лв. за разглеждане на кандидатурата – в брой в касата на СБП или по банков път:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN   BG85UNCR76301008126403
BIC  UNCRBGSF

 

След приемане в Съюза на българските писатели всеки член дължи годишен членски внос от 24 лв. При неплащане на членски внос повече от 3 години настъпва автоматично прекратяване на членството.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ЛЕВСКИ, ДИМИТЪР ОБЩИ И ПОП КРЪСТЬО
Next post ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО В СБП