СТАТУТ на Национална литературна награда „Ламар“

[button link=“https://sbp.bg/wp-content/uploads/2018/04/СТАТУТ-ЛАМАР-ТРОЯН-2018-1.pdf“ type=“big“ newwindow=“yes“] СТАТУТ[/button]

 

СТАТУТ

на Национална литературна награда „Ламар“

 

 1. Национална литературна награда „Ламар“ е учредена с Решение №985/30.07.2015 г. на Общински съвет – Троян със съдействието на Съюза на българските писатели.
 2. Основна цел на наградата е да стимулира автори на художествени произведения в най-добрите традиции на българската литература в областта на поезията. Наградата се връчва за цялостно творчество.
 3. С Национална литературна награда „Ламар“ се удостояват български автори.
 4. Национална литуратурна награда „Ламар“ се връчва на всеки 2 години (на ротационен принцип с НЛН „Николай Петев“) в навечерието на Петковден – празник на град Троян от Кмета на Община Троян.*
 5. Материален израз на НЛН „Ламар“ са: почетна грамота, плакет и парична сума в размер на 1000 лв.
 6. Наградата няма конкурсен характер.
 7. НЛН „Ламар“ е индивидуална и не се връчва за съавторство, на авторски колективи и творчески съюзи. НЛН „Ламар“ не се връчва посмъртно.
 8. Предложения за носител на НЛН „Ламар“ могат да бъдат изготвени от:
  • творчески съюзи;
  • културни институти;
  • издателства;
  • университети.
 9. Предложенията съдържат:
  • формуляр (Приложение №1) – 1 бр.;
  • до три произведения (книги) по избор на автора в 5 екземпляра;
  • творческа справка за кандидата в свободен текст – 1 бр.
 10. Пълният комплект на предложението се подава на адрес: 5600 Троян, пл.“Възраждане“ №1, Община Троян за Националния литературен конкурс „Ламар“.
 11. Процедура по присъждане на НЛН „Ламар“.
  • НЛН „Ламар“ се администрира от Община Троян.
  • Община Троян обявява процедурата на: интернет страницата на Общината, на интернет страницата на Съюза на българските писатели, седмичниците, разпространявани на територията на община Троян и един национален всекидневник.
  • Предложенията за НЛН „Ламар“ се внасят в Община Троян в срок до 20 септември в годината на връчване на наградата. Постъпилите предложения се обявяват на сайта на Община Троян.
  • Кметът на Община Троян назначава със своя заповед комисия за избор на носител на наградата. Комисията се състои от 5 души. В нея участват: заместник-кмет на Община Троян, литератор, запознат с творчеството на Ламар, председателя на Дружеството на троянските писатели и двама представители на Съюза на българските писатели.
  • Комисията определя на свое заседание критериите за селекция и журиране.
  • Протоколът от заседанието на комисията се предоставя на Кмета на Община Троян.
 12. Възможно е НЛН „Ламар“ да не бъде присъдена.
 13. Средствата за наградата – паричната сума в размер на 1000 лв. се обезпечават от Община Троян, дарители и др., а почетната грамота – от Съюза на българските писатели.

 

* През 2018 година по случай 150 години от обявяването на Троян за град Национална литературна награда „Ламар“ и Национална литературна награда „Николай Петев“ се обявяват едновременно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА „ЛАМАР“

ФОРМУЛЯР

I.ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА, ИЗГОТВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Име на институцията  
Представлявана от  
Адрес, телефон, е-mail, лице за контакти  

 

II.ДАННИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ТВОРБИ

Заглавие на творбата  
Месец и година на издаване  
Жанр  
Тираж  

 

Заглавие на творбата  
Месец и година на издаване  
Жанр  
Тираж  

 

Заглавие на творбата  
Месец и година на издаване  
Жанр  
Тираж  

 

III.ДАННИ ЗА АВТОРА НА ТВОРБИТЕ

Име  
Адрес, телефон, e-mail  

 

IV.ДАННИ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА, ПУБЛИКУВАЛА ТВОРБИТЕ

Наименование  
Адрес, телефон, e-mail  
Лице за контакти  

 

Наименование  
Адрес, телефон, e-mail  
Лице за контакти  

 

 

 

Дата:                                                                    Подпис: ………………………………………….

                                                                            (представител на институцията,

                                                                             изготвила предложението) 

                                                                

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post СТАТУТ на Национална литературна награда „Николай Петев“
Next post 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ