СБП ПРОВЕДЕ ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА 2023 ГОДИНА

На 28 юни 2024 г. в централата на СБП, София, ул. „Шести септември“ 35, се проведе съвещание с председателите на писателските дружества от големите градове в страната. Бяха очертани приоритетите и задачите пред членовете и ръководствата на тези дружества, свързани с тяхната организационна дейност по места, с разпространението на в. „Словото днес”, с предстоящи годишнини на техни членове, с местни литературни конкурси, както и с възможности за организиране на по-мащабни инициативи – фестивали, международни срещи, семинари.

Съвещанието предхождаше редовното Годишно отчетно събрание на СБП, което се състоя на 29 юни 2024 г. в зала 4 на Федерацията на научно-техническите съюзи в България. То се водеше по право от председателя на СБП Боян Ангелов, за секретар на събранието беше избран Тенко Тенев.

От името на Управителния съвет на СБП Отчетен доклад за периода 1 януари 2023 – 31 декември 2023 г. изнесе Боян Ангелов. В доклада бяха залегнали хронологично и в различни аспекти многостранните дейности на организацията: връзки с национални и международни институции, взаимодействия с общини, медийно отразяване на СБП, международни срещи, материална база,

Последва доклад на Контролната комисия, прочетен от Пенка Чернева. А финални доклади – Годишен финансов отчет и проектобюджет за 2024 г. – присъстващите чуха от Християн Христов – главен счетоводител.

Последваха изказвания на част от присъстващите. Разгоря се и дебат по проблеми на организацията.

Отчетният доклад, финансовият отчет за 2023 и проектобюджета на СБП за 2024 г. бяха гласувани с одобрението на всички присъстващи членове на Сдружението.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post Вестник „Литература и Общество” бр. 2, 2024
Next post МЕЖДУНАРОДНИ НАГРАДИ „ИЗЯЩНО ПЕРО – 2024“