РЕЦЕПТА ЗА СПАСЕНИЕ

БОЯН АНГЕЛОВ

 

Тази книга провокира още със заглавието – „Парапет за душата“. Провокира в най-красивия смисъл на думата, защото семантичното нейно значение прекроява митологеми и ги приземява до топлотата на съкровения. Две на пръв поглед несъчетаеми една с друга думи. Парапет е онази обективна реалност, която чрез своите възпирателни въздействия ни предпазва от наранявания и дори от гибел. И срещу тази отбранителна дума, ословостила вярата ни, че все още съществуват прегради, които спасяват, а не ни раздалечават, застава най-ефирната от всички невеществени материи – душата. Древните вярвали, че поезията всъщност е диханието на душата или онази онтологична реалност, която е обиталище на всички наши чувства и убежище за радости и горчилки. Елка Няголова е успяла по виртуозин начин да ни заинтригува със заглавието на книгата си, но и с изящната подредба на корицата и на целия книжен дизайн. И с това  очароващо противопоставяне отваря вратата към нейния душевен, но и духовен свят. Съдържанието на книгата също е впечатляващо, погледнато дори от формален аспект. Поетичните конструкти преливат един в друг, темите се менят, оставайки непроменими, навярно за да усетим постъпателното дихание на морето – ту прииждащо, ту отдръпващо вълните си. И да осъзнаем учестеното дихание на душата, което е и дихание на поезията.

„Р.S. ЗА ЕДНО ХВЪРЧИЛО“ включва стихотворенията: „Очите на мама“ и „Вълча виелица“, „Вратата“ и „Снеговете в мен“, но и редица други, и в тях  усещаме неуловимото, но осезаемо обаяние на големия талант на поетесата, който е и неин възвишен събеседник с видимото и с невидимото, с нашия и с отвъдните светове. До стихотворенията, посветени на най-близки за  Елка Няголова хора, съзерцаваме  и строфите от стихотворението, посветено на онази Врата, която разделя двата паралелни свята:

Пътека не води дотам…

Врата сред вселената. Тайна.

Дълбоко в душата е храм

с невидима изповедалня.

Вървиш и парчета редиш –

от собствена тишина.

Наблизо то тебе Бог диша.

И просто ти дава знак…

 

Вторият поетичен цикъл в книгата е наречен „Горчиви песни“. И започва с антологичното  „Име“:

И хляб. И гроб. И ехо на камбани.

А другото едва ли е значимо.

А другото едва ли ще остане,

А другото едва ли има име…

Редят се стихове в изряден класически строй, възпитаващ емоциите, без да ограничава свободата им и разширяващ пространството от внушения за горчивата истина, че животът е твърде ограничен и с неясни сигнали напомнящ за заблудите, съпътствани от екзистенцията на съприкосновението.

И, защото съвсем  интуитивно сравних поезията на Елка Няголова с вечното, мъдро и прекрасно дихание на морето, тази поетеса ни запознава и с нейните „Призрачни лагуни“, в които безбрежната вода е интровентен смисъл на вездесъщото повторение, наричано от някои диалектика, от други – апологетика, а от трети – палимпсест. Тук, сред стихотворно изяществото, потъваме в мъгливия ден на Венеция; в разминаванията с толкова много острови; в мислите за капитаните, останали без богатството си; в отплуването на бялата лодка към картината, останала без брегове.

В раздела, онасловен „Високосна любов“, поетесата нарича любовта (това най-отчаяно душевно терзание) „Надпяване със славей“. Дали такова определение съдържа в извисената си степен дефиниция за любовта, всеки читател сигурно има свой личен отговор. Според мен  любовта е най-сигурният, но и най-рисков парапет за човешката душа, защото животът плува в живителна полифония, ако чувствата са взаимни, но ако не съществува такава взаимност,  на дневен ред са трагедиите.

В „Стръмни сезони“ Елка Няголова изрича:

Смалявам се пред този бряг под мене,

пред своя страх от поздрави студени,

през вятъра бъбрив и празнодумен,

пред делника ни, дето рог надува,

а нищо не ни казва пак, за жалост,

ни за Потопа, нито за пожарите,

за зрънцето любов в очи и пазви,

което не умеем да опазваме…

Какво бих могъл да кажа като обобщение на този мой бегъл поглед към дълбоката, философски обусловена и прочувствена поезия на Елка Няголова. Повече от ясно е, че  присъствието на тази талантлива поетеса в съвременната ни литература е неоспоримо. Неоспорими са и приносите ѝ за разширяването на териториалния диапазон на сървеменната ни литература посредством широкообхватната и благородна мисия на ръководената от нея „Славянска академия“. А яркото присъствие на Елка Няголова в съвременната ни литература е повече от необходимо, тъй като тя непрестанно ни напомня по най-деликатния начин как трябва да се воюва за литературата ни и за българското слово въобще, как може да се обича Отечеството, без да се ползват трафарети, омръзвали на всекиго от нас. И тъй като отечествената любов е понятие, тъждествено с човеколюбието, книгата „Парапет за душата“ ни изнася антидидактичния и полифонен урок как, кого и какво да обичаме, за да си изградим сигурна защита от злобата на злободневието и от трагичността на настоящето. Затова нарекох тези  мои бележки „Рецепта за спасение“.

––––––––––––––––––––––––

Елка Няголова

Парапет за душата

нови стихотворения

Издателство „Български писател“ С. 2022

Славянска артистична академия                              

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post МАРИЯ МАРИНОВА – СТИХОВЕ
Next post СТИХОВЕ С ГОРЕЩИ ЕМОЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ