РАЗВРАТНАТА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ

Виолета СТАНИСЛАВОВА

 

 

„Те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на творението повече, отколкото на Твореца, Който е благословен навеки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти: жените замениха естественото употребления с неестественото; също и мъжете, които изоставиха естественото употребления на женския пол, разпалиха се похоти един към други; и вършеха срамотии мъже на мъже, та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда.“

(Послание на св. ап. Павел към Римляни; 1: 26-27).

„И казал Господ на Моисей: Ако някой легне с мъж като с жена, и двамата са извършили мръсотия: да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях“ (Левит 20:13).

„… и  градовете Содомски и Гоморски осъди на разорение и превърна на пепел, та ги постави за пример на бъдещите нечестивци.“ (2 Пет. 2:6)

 

Прочетох повече от два пъти 32-те ситно изписани страници с 81 члена и многократно се връщах след това на подчертаните от мен места. Първия път я четох информативно, търсейки да открия толкова дискутираните в обществото думи „джендър”, „трети пол”, но не ги открих. Срещнах обаче изрази, които ме озадачиха – „социален пол”, „нестереотипни роли на пола”, „особеностите на пола”, „насоки свързани с пола”, „специални нужди на пола”, „основано на пола”. „Основано на пола” от 1 до 4 глава, се повтаря 10 пъти. Направи ми впечатление, че текстът е изпълнен с думи и изрази, които не ми бяха познати, затова потърсих значението им в Гугъл, но се оказа, че в българския тълковен и синонимен речник те са непознати. Например няма аналог на „релевантни агенции”, „неагрегирана релевантна статистическа информация”, (думата „релевантни” се повтаря многократно), „вторична виктимизация”, „бенчмаркинг”, „проактивно свързване”. Когато се споменава „бивши или настоящи „съпруг/съпруга”, винаги се добавя след тях и думата „партньор”. Няколко пъти се споменава, без да се обяснява с каква цел, и изразът „овластяване на жените”. Използвани са няколко пъти не преведените ex parte,  ex oddicio, които Гугъл-преводач не разпознава.

Понеже всяка монета има и обратна страна, прочетох Конвенцията от другата гледна точка – тази, в защита на „третия пол” и на всички производни от него, т.е. – четох между редовете. И тогава прозрях замаскираната истина.

Глава I. Определения. Член 3, подточка В. Задава се въпрос какво, според Конвенцията, означава „пол”? Не е „мъж”, „жена”, „дете”, както Бог ни е създал. Според нея „пол” означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.” Какво значи „подходящи”? Или е мъж, или е жена, или е дете! И въобще защо се дискутира това, освен ако не е заради обратните.

Глава  III. Превенция. Член 12. Общи задължения. Точка 1. Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.” В съвременното българско общество жената и мъжът отдавна са равнопоставени. Защо трябва да се променят или изкоренят традициите и обичаите ни?! Как и защо трябва да се подменят „културните модели” на християнската ни душа?! Умишлено да се променя изцяло личността на човека и да се насаждат анти християнски ценности? Не случайно се насочват към невръстните дечица! При възрастните, европейските „демократи” трудно ще успеят да изкоренят „предразсъдъците” им. Дори и с драстичните наказателни мерки. В повече от половината текстове в Конвенцията, са посочени безмилостните санкции, които ще бъдат наложени, ако държавата и обществото, в частност отделния човек, не спазват инструкциите на заложените в тях капани. Точка 4. „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на всички членове на обществото, по-специално на мъжете и момчетата, активно да допринасят за предотвратяване на всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция”. Може ли някой да ми обясни как българските мъже и тийнейджъри ще бъдат „насърчавани”, за да предотвратят насилието? Ще ги превърнат в купени доносници или ще ги обучават  в  бойни групи като биячи? Нямат ли си други проблеми и цели в живота българите, че ще се занимават с някаква си Конвенция сътворена от болните мозъци на презадоволени не хора, плъзнали като тлъсти хлебарки из високите евро етажи на властта, на които целта им е да колонизират държави, да контролират съдбите и умовете на милиони хора, да се намесват в управлението на страните им, да променят Конституциите им, културните, правните и образователните им системи и пр.!? В частност – на такава страна като България, която съществува на света повече от 1300 години, и която е учила на държавност недоразвитите тогавашни племена, издънки от които са сегашните евро сатанисти, чиято цел е Новият световен ред!? Питам се – щом като целта на Конвенцията е срещу „всички форми на насилие основано на пола”, защо никъде не се споменава, че това се отнася и за защита на хора в неравностойно положение (глухи, сакати, слепи и пр.), възрастни, самотници, бебета, просяци, наркомани, луди?.. Нали и те са мъже, жени, деца, т.е. „основани на пола”? Българите сме много толерантни. Ако някой иска да бъде от страната на „третия пол”, на „джендърите”, нека си бъде! И сега има такива и никой не ги закача и преследва – стига да не занимават нормалните хора със себе си. Защо този повреден начин на мислене и живот трябва да ни се налага отвън, със заплахи и насилие, и да се превръща в държавна политика?! Утре може да ни спуснат Конвенция да станем канибали, защото всеки е свободен да яде каквото иска. Или содомисти, защото така му харесва. Нямаме нужда от Конвенция. Имаме си български Наказателен Кодекс за тези неща! Точка 5. „Страните гарантират, че позоваванията на култура, обичаи, религия, традиция или така наречената „чест” няма да бъдат приемани като основания за актове на насилие.” Какво означава? Ако в културата, религията или традициите на определена нация законно се позволява да бъде осакатено да речем малко момиченце чрез отстраняване на гениталиите му, то няма право да се оплаче. Или се приложи брутално насилие чрез – цитирам Конвенцията Глава III, чл. 36 а) – „извършване на вагинално, анално или орално проникване от сексуално естество в тялото на друго лице без негово съгласие с телесна част или с предмет”, Конвенцията няма да приема подобни деяния като основание за акт, защото са част от културата и традициите на страната им! Що за евро морал е това? Кой ще ги защити тогава!?

(В чл. 36. Точка 1. Подточки а,б,в, са описани подробно видовете сексуални насилия, включително изнасилване, с които ще бъдат запознати дечицата в детските градини, първокласниците и тийнейджърите. б. а.)

Глава  III. Образование. Член 14. Точка 1. „Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал (интересно какъв ли ще бъде този учебен материал, може би ще показват на 5-6-годишните гениталиите на травестити? б.а.), по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола (как ще илюстрират на дечицата нестереотипните роли на пола? Децата се обучават чрез играчки, рисунки, общи игри!? б.а.), взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища.” Какво разбира едно дете от детската градина от „междуличностни отношения” или „насилие над жените, основано на пола”, или „ненасилствено разрешаване на конфликти”? Самият факт, че е заложено подобно нещо във всички образователни  програми на подрастващите, сам по себе си е сатанинска перверзия и насилие над детската психика? Защо ще вкарват в умовете на невръстните дечица такива неразбираеми за тях, излишни неща? Защото, докато душите им са чисти, насаждайки хомосексуализма, перверзията, педерастията, когато растат, те ще мислят, че това поведение е правилно. Защото по този начин са ги учили в детската градина, после в първи клас и нататък,  чак до завършване на образованието им. И така ще бъдат обучени в „нестереотипните роли на пола”, че и родителите им няма да могат да ги познаят, когато завършат. А какво ще стане с държавата, когато и поколението на родителите им е минало през този начин на обучение, и самите деца са станали вече родители? След това родителите им ще станат баби и дядовци и така поколение след поколение българската нация ще се изроди. Ще се превърне в население от джендъри. Тогава Република България ще изчезне и ще се превърне в Колония Джендария на Евразия! Колкото нелепо, смешно и ужасяващо да звучи това. Точка 2. „Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на посочените в параграф 1 принципи (параграф 1 е за. насърчаване в социален пол, сексуална ориентация, основана на пола б.а.) в неформалните образователни структури, както и в спортни, културни и развлекателни структури и в медиите.” Това  вече се случва. Преди няколко дни гледах в интернет кратък рекламен клип с млади жени, подбрани от различни раси по света, които ми обясняваха с по няколко изречения колко зле се чувстват, когато са унижавани и малтретирани. В почти всички игрални филми има герой от трети пол. Положението е същото и в пресата. По българските телевизии на почит са травеститите и педерастите. Бродят из студията като призраци и винаги са приветствани с овации от скъпо платени водещи. А съвсем наскоро разбрах, че Варненският свободен  университет ”Черноризец Храбър” открил  джендър специалности – две магистърски програми. Практиката и стажът в областта на равенството между половете, по проект на МОН, ще се провеждат в детските градини и училищата. Кажете ми, как хора без морал ще възпитават децата ни? Вече има и работещи Фондация ,,Джендър образование, изследвания и технологии’’, Фондация „Български център за джендър изследвания”, Джендър проекти. Като плъхове се размножават и многобройни неправителствени организации не само български, но и дошли от чужбина, които вливат пари в джендър идеологията, за да изпедерастят психиката и физиката на българския народ. И т.н., и т.н.

При положение, че не е въведена сатанинската Конвенция. А представяте ли си какво ще се случи, когато влезе в сила?

На тези, които смятат, че може да се ратифицира със забележки или особено мнение Конвенцията, ще кажа, че не са чели внимателно текстовете или изобщо не са я чели, щом дават подобно мнение. Ще цитирам член 78: „Не се допускат никакви резерви по отношение на никоя от разпоредбите на настоящата Конвенция”. Ако това не е насилие над цял един народ, какво е?

Копчето за манипулиране и обработка на умовете е натиснато. Алчността на родоотстъпници и продажници протяга пипала към реките от валута, които ще потекат за тази цел още повече към България. Пълчища от физически и духовни педерасти-лилипути с удоволствие и нетърпение ще излязат на светло и безсрамно, с ентусиазъм и всеотдайност, ще заразяват с лъжите си непосветените с джендър идеологията.

Уверявам ви, мога да продължа да анализирам всеки член, всяка точка и подточка от демоничната Конвенция, но ще спра до тук! За мен нещата са ясни. В ход е изменение на самата същност на човека, лишаване от духовните му основи, от естествените му биологични корени, от разрушаване на семейството и традиционните обществени връзки, и най-вече лишаването му от Любовта? Документът ще заличи българската държавност, ще унищожи българския дух и нравственост, и нацията като цяло. Не съм сигурна, че редовият нормален българин ще има сили да се самосъхрани отново. Конвенцията ще сложи още един пирон в ковчега на България. И може би ще е последният, ако оживеем случайно от влизането ни в еврозоната!

 

Един коментар към публикацията “РАЗВРАТНАТА ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЯ

  1. Браво, Виолета! Четох материала ти и във Фейсбук. Много хубаво си го казала!Дано повече хора го прочетат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ПОЧИНА ПИСАТЕЛЯТ НИКОЛАЙ ТОДОРОВ
Next post АНТОЛОГИЯ 2017 г.