П О К А Н А

Управителният   съвет   на   сдружение

„Съюз на българските писатели”, София,

на  основание  чл.  20,  ал.  2  от  устава  на

сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо

събрание на членовете на сдружението

на 18.03.2017 г.

в 8,30 ч., в София,

ул. „Г. С. Раковски” 108

залата на Научно-

техническите  съюзи,

при следния

дневен ред:

  1. Финансов отчет на сдружението за

2016 г. и приемане бюджета за 2017 г.;

  1. Избор на членове на Управителния

съвет  на  сдружението  за  попълване  на

състава му.

При липса на кворум на основание чл.

27  ЗЮЛНЦ  събранието  ще  се  проведе

същия ден в 9,30 ч., на същото място и

при същия дневен ред.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post Вестник „Словото днес“, бр. 5, 2017
Next post КНИГОИЗДАВАНЕТО Е БОМБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ