ПОЗНАНИЕТО КАТО НРАВСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ

ПОЗНАНИЕТО КАТО НРАВСТВЕНО ДЕЙСТВИЕ  –                                                                            ХХ Юбилейна Студентска научна конференция и изложба в УниБИТ

с международно участие

„Информация – Разум – Мъдрост” – 17 май 2024 г.

 

І. Панорама

 

С над 400 участници и гости на живо и още толкова дистанционно присъединили се на 17 май 2024 г. в УниБИТ се проведе ХХ Юбилейна студентска научна конференция и изложба с международно участие „Информация – Разум – Мъдрост” – Ден на Отворените врати на Университета с девиз: „Ще пожънат твоите плодове потомците”. Гости бяха ректори и преподаватели от други български и чуждестранни университети, председатели на творчески съюзи и на синдикати в образованието, бивши зам.-министри и други общественици. Адресите, обърнати към форума, бяха от президента на Р. България Румен Радев, министъра на културата Найден Тодоров, директорите на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” проф. Красимира Александрова, Централната библиотека на БАН д-р Силвия Найденова и на Столична библиотека д-р Юлия Цинзова, председатела на Синдиката на българските учители д.ик.н. Янка Такева и от ректорите на вузове в страната, както и от рецензентите и експертите на научната продукция на Студентското научно общество (СНО) на УниБИТ, които са учени от 4 континета и 23 държави на света: Австрия, Алжир, България, Ватикана, Великобритания, Германия, Грузия, Гърция, Израел, Индия, Иран, Италия, Казахстан, Канада, Китай, Молдова, Полша, Русия, Саудитска Арабия, Съединени американски щати, Турция, Украйна, Франция.

Особено впечатляващо беше експонирането в централната зала на форума – „Тържествена” – на храмовата икона „Св. Св. Методий и Кирил” на храм – паметник „Св. Александър Невски”, която се съхранява в Университета по библиотекознание и информационни технологии, както и иконата „Св. Св. Кирил и Методий” от Златния фонд на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” проф. Красимира Александрова, предоставена за конференцията лично от проф. Красимира Александрова.

Провеждана в навечерието на 24 май, Юбилейната ХХ конференция на СНО при УниБИТ стана трибуна на участия не само от Университета и други вузове от страната, но и на чуждестранни учени и 16 чуждестранни студенти: 1 от Великобритания и 15 от САЩ.

Във фокуса на внимание бяха два конкурса: За научен коментар на творби от българската изящна словесност (IX-XXI в.) „Антологика”; За най-точно, кратко и изчерпателно определение на феномена „Мъдрост”.

На форума се осмисли комплексът от 100 информационни ресурса, създадени с усилията на студентите и докторантите на Университета: 19 тома на „Трудовете на Студентското научно общество при УниБИТ”, 34 книги от библиографската, историографската и справочно-енциклопедичната серия „Факлоносци”, 33 е-библиотеки (ANTHOLOGICA, ARYANICA, AUTOBIOBIBLOGRAPHICA, BALANICA, BULGARICA, CHEKHOVIANA, CIVILIANA, CLIO, COGNITOLIGICA, COMMENTATORICA, DECAMERONICA, ECOVIANA, ENCYCLOPAEDICA, ERUDITICA, ETYMOLOGICA, EVRISTIANA, GLORICA, GRATULATORICA, HOFFMANNIANA, HUMANITARIANA, LEVSKI, NESTINARIANA, ORTHODOXY, PAISIADA, PATRIARCHICA, PEDAGOGIA, PRAXIOLOGY, PSYCHOLOGICA, PUSHKINIANA, RAKOVSKI, UNIVERSALICA, VISUALICA, ZLATARICA) и 14 визуализиращи 20-годишната история на СНО блока (пана от фотографски кадри, издания и дипломни работи). Въвеждането в същинската работа на форума стана с Академичната интеракция „HOMO LUCIS (Човекът на светлината) – Св. преподобни Иван Рилски Чудотворец: Тримата братя и златната ябълка” (сценарий и режисура на проф. д.п.н. Александра Куманова и д-р Николай Василев). Научният формат дава възстановки на знакови за българската духовност, книжовност и литература събития.

Посвещенията на тази Академична сцена бяха: 1160-годишнината от Покръстването на българите (864), 1148-годишнината от рождението на покровителя на българския народ Св. преподобен Иван Рилски Чудотворец (876-946) и 555-годишнината от връщането на мощите му от Търново в Рилския манастир (1469), 200-годишнината от първото издание на „Буквар с различни поучения” или т.н. „Рибния буквар” (1824) от д-р Петър Берон (1799-1871), създател и на първия български енциклопедичен труд „Панепистемия” (1861-1868).

В Академичната интерпретация бе синтезиран патрологичен прочит на феномена на Св. Иван Рилски и наратива на приказката „Тримата братя и златната ябълка” като духовното родство на Георги С. Раковски, Васил Левски и Христо Ботев бе изведено в поанта в пантеона на отечествения гений на народната душа.

Епицентър на епифанията стана културната вечност на България (ІХ-ХХІ в.). В ораторията са използвани: „Заветът на Св. преподобни Иван Рилски Чудотворец”; „Азбучна молитва”  от епископ Константин Преславски (ІX-Х в.); тропари: на Св. Иван Рилски (гл. 1); Св. Вмчк Георги Победоносец (гл. 4); Кондак на Св. Василий Велики, архиепископ на Кесария Кападокийска; Послание на Св. апостол Павел (Ефес. 1: 11-12). Звучаха откъси от „Горски пътник” от Георги С. Раковски, джобното тефтерче на Васил Левски – тропар за Св. Св. Константин-Кирил Философ и архиепископ Методий, фрагмент от народната песен „Се за тебе мисля, мамо” и незавършената лирическа изповед „Аз Васил Левский в Карлово роден”…, както и от стихотворения на Христо Ботев („Хаджи Дмитър”, „Патриот”…).

Избраните фрагменти от музикални творби огласиха пространството: българската народна песен в изпълнение на Стефка Съботинова (1930-2010) „Притури се планината; Адажио в сол минор на Томазо Албинони (1671-1751); симфонична поема „Месията” на Кико Аргуело (Kiko Argüello, 1939- ) в изпълнение на Симфоничния оркестър на Неокатекуменичния път (диригент Томас Ханус /Thomas Hanus, 1970- /; арията Casta Diva” от операта „Норма(1831) на Винченцо Белини, 1801-1835) в изпълнение на живо на Примата на класическия вокал и виртуоз на музикалното инструментално изкуство Розалина Касабова (сопрано, виола) – в образа на Пресвета Богородица – Дева Мария Българска.

Сред действащите лица и изпълнители – студентите и възпитаниците на УниБИТ – се открояваше участието на о. Стефан Пашов – в образа на Бог – Отец.

Академични слова поднесоха ректорът на УниБИТ проф. д.н. Ирена Петева и проф. д.ик.н. Стоян Денчев – председател на Съвета на настоятелите на Университета. Проф. емеритус  Лариса Найдич (Еврейски университет в Йерусалим – ст.н.с., полиглот) и д-р Ольга Палагнюк (ст. н.с. на Инст. за социална и политическа психология, Нац. академия за педагогически науки на Украйна) поздравиха участниците и изтъкнаха следата на УниБИТ в световната информатизация: наука – образование – практика.

Същинската научна платформа включи девет Кръгли маси в три секции: „Библиотекознание, библиография, книгознание”, „Информационни технологии” и „Културно-историческо наследство”. Пред научната общност бяха оповестени публикации на студентите и докторантите на университета от 4576 номерирани заглавия, сред които са и такива на студенти от други вузове от България, САЩ, Великобритания, Русия, Унгария за 2005-2024 г., които са направени по линия на предходните ежегодни студентски научни конференции на УниБИТ; участниците имаха възможност да се запознаят с 537 доклада, от които 284 са научни изследвания и 253 са есета.

Енциклопедизмът стана централна тема на конференцията – галапремиера с представяне на диптиха: „Православието в България (Кратка историческа енциклопедия)” (С., 2023) – дело на проф. Милен Куманов (1942-2021) и „Академик Никола Михов – Духът на Булгарика” (С., 2023) – с автори: проф. А. Куманова и доц. Н. Казански, и Том 19 на „Трудове на СНО при УниБИТ” (С., 2024), публикувани от Академичното издателство на УниБИТ „За буквите – О писменехь”, които бяха дарени на участниците във форума и на библиотеките у нас и в чужбина – Конгресна библиотека – Вашингтон, САЩ, Ягелонски университет – Краков, Полша, Националната академия на педагогическите науки – Киев, Украйна и др. – и в традиционен вид, и в е-формат.

Цитираната енциклопедия е съпроводена от първия у нас учебник по енциклопедиите и в страната ни, и по света – „Енциклопедика” – дело на проф. А. Куманова – ръководител на eдинствените в България СНО при УниБИТ и неговия Научноизследователски център.

Конференцията се провежда по проект на УниБИТ по Наредбата на МОН с ръководител проф. А. Куманова „Троичен Библиографски – Историографски – Енциклопедичен модел на хипертекст за целите на комплексното осигуряване на учебния и извънаудиторния образователен процес за стимулиране на студентската академична активност в Университета по библиотекознание и информационни технологии (Възпитаване на холистично системно мислене и научно гражданско действие)” – Договор / НИП-2024-01 от 25.04.2024.

 

Любов Йовинска – магистър на УниБИТ

 

 

 

 

 

HOMO LUCIS (ЧОВЕКЪТ НА СВЕТЛИНАТА)

Св. преподобни Иван Рилски Чудотворец:

Тримата братя и златната ябълка”

 

Академична интеракция – оратория-епифания на светлината

 

 

Легенда

Бог – Отец (Б. – О.) Отец Стефан (параклис „Св. Николай Мирликийски”)

M   Пресвета Богородица – Дева Мария Българска (М) Розалина Касабова (Софийска филхармония)

   Св. о. Иван Рилски (Св. о. И. Р.) Ангел Георгиев (докт. прогр. „БАОКТ”)

      Ангел Господен (АГ) Богдана Катърска (VІІIг клас – 35 СУ „Добри Войников” – София)

Ф   Фея (Ф)Надежда Томова (УниБИТ – гл. ас.)

1               Георги С. Раковски (ГСР) Цветомир Манасиев (II курс ОПП),

2               Васил Левски (ВЛ) Ивайло Кардашев I курс ИТ)

3         Христо Ботев (ХБ) Д-р Андреа Пандулис (зам. – кмет на р-н Подуяне – София – ALUMNI на УниБИТ)

4         Първи разказвач (I Р) Марияна Матова (библиотекар в НБКМ, ALUMNI на УниБИТ)  

5         Втори разказвач (II Р) Габриела Кръстанова (IІ курс КИ)

6         Трети разказвач (III Р) Василена Христова (IІ курс ИС)

          Дете (Българският народ) (БН I) Румен Катърски (VІI клас – 88 СУ „Димитър Попниколов”)

            Дете (Българският народ) (БН II) Никулина Катърска I клас – 88 СУ „Димитър Попниколов”)  

Ӏ         Храмова икона „Св. Св. Методий и Кирил” от храм – паметник „Св. Александър Невски

Икони „Св. Св. Кирил и Методий’’ и „Преподобната Дева Марияот Златния фонд на НБКМ

 

Сценарий и режисура

проф. Александра Куманова и д-р Николай Василев

 

Под редакцията на о. Стефан Пашов

 

Музикална редакция

Розалина Касабова (Софийска филхармония)

 

В ораторията са използвани следните текстове: „Заветът на Св. преподобни Иван Рилски Чудотворец”,

българската народна приказка „Тримата братя и златната яблка”, „Горски пътник” от Георги С. Раковски,

текстове, които могат да бъдат открити в джобното тефтерче на Васил Левски (AGENDA: NOTIZ-BUCH für Geschäftsleute jeden Berufs – тропар за Св. Св. Константин-Кирил Философ и архиепископ Методий,

фрагмент от народната песен „Се за тебе мисля, мамо” и незавършената лирическа изповед „Аз Васил Левский в Карлово роден”…), както и откъси от стихотворения на Христо Ботев („Хаджи Дмитър”, „Патриот”…), а също и „Азбучна молитва” (стихотворна творба с акростих – 12-сричен размер с цезура по средата след петата или седмата сричка) от епископ Константин Преславски (ІX-Х в.) произведението е поетичната част от „Пролог за Христа…”, включена в началото на неговото „Учително евангелие”, тропар на Св. Иван Рилски (Тропар, гл. 1), тропар на Св. Вмчк Георги Победоносец (Тропар, гл. 4), Кондак на Св. Василий Велики, архиепископ на Кесария Кападокийска, Послание на Св. апостол Павел до Ефесяни (Ефес. 1: 11-12).

 

Звучат фрагменти от следните музикални творби: българска народна песен, добила популярност в средата на XX в. в изпълнение на Стефка Съботинова (1930-2010) „Притури се планината;Адажио в сол минор на Томазо Албинони (1671-1751); симфонична поема „Месията” на Кико Аргуело (Kiko Argüello, 1939- ) в изпълнение на Симфоничния оркестър на Неокатекуменичния път (диригент Томас Ханус /Thomas Hanus, 1970- /; диригент на хора е Абрахам Санчес /Abraham Sanchez/; солист на пиано е Клаудио Карбо /Claudio Carbo, 1976– /;

записът е направен по време на премиерата на творбата, състояла се на 19 ноември 2023 г. в Театро Верди в Триест, Италия); арията Casta Diva” от операта „Норма(1831) на Винченцо Белини, 1801-1835)

в изпълнение на живо на Примата на класическия вокал и виртуоз на музикалното инструментално изкуство РОЗАЛИНА КАСАБОВА (сопрано, виола) Действащи лица и изпълнители – студентите и възпитаниците на УНИБИТ със специалното участие на:

 

О. СТЕФАН ПАШОВ –

в образа на Бог – Отец (Б. – О.) ()

 

Примата на класическия вокал и виртуоз на музикалното инструментално изкуство 

РОЗАЛИНА КАСАБОВА (сопрано, виола)

в образа на Пресвета Богородица – Дева Мария Българска (М)

 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ

(докт. прогр. „БАОКТ”)

в образа на Св. о. Иван Рилски (Св. о. И. Р.) ()

 

БОГДАНА КАТЪРСКА

(VІІIг клас – 35 СУ „Добри Войников” – София)

в образа на Ангел Господен (АГ) ()

 

НАДЕЖДА ТОМОВА

(гл. ас.) – в образа на Феята (Ф)

 

ЦВЕТОМИР МАНАСИЕВ

(II курс ОПП) – в образа на Георги С. Раковски (ГСР) (1)

 

ИВАЙЛО КАРДАШЕВ

I курс ИТ) – в образа на Васил Левски (ВЛ) (2)

 

Д-Р АНДРЕА ПАНДУЛИС

(зам. – кмет на р-н Подуяне – София – ALUMNI на УниБИТ)

в образа на Христо Ботев (ХБ) (3)

 

МАРИЯНА МАТОВА

(библиотекар в НБКМ, ALUMNI на УниБИТ) Първи разказвач (I Р) (4)

 

ГАБРИЕЛА КРЪСТАНОВА

(IІ курс КИ) Втори разказвач (II Р) (5)

 

ВАСИЛЕНА ХРИСТОВА

(IІ курс ИС) Трети разказвач (III Р) (6)

 

Бел.: Строфите на стиховете са обозначени с коса черта ( / )…

Обозначенията на файловете следват след буква М

 

 

І. Интродукция:

Per aspera ad astra! – През тръни към звездите!

 

Звън от ръчна камбанкаЗазвучава М: 0-1-Prituri Se PlaninataСледва М: 1 FEJA След първия акорд на музиката в дъното на сцената се появява Ф; след пауза с бавен ход тя тръгва към публиката и докосва с вълшебната си пръчка завесата, зад която е мизансценът; с докосването на завесата АГ спуска завесата на земята пред мизансцина и сяда зад Небесната книга… След изтичането на М: 1 FEJA

 

ПЪРВИ, ВТОРИ, ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ (заедно): Българското мироздание

 

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: В скалите, издигащи се в Небето, е преподобният наш Чудотворец Св. Иван Рилски

 

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: Над покровителя на народа ни е самият Бог

 

ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: С молитва пред тази жива икона на народната душа да коленичим, да се вгледаме в корените ни, прозиращи при препрочитане на творбите от отечествената и световната изящна словесност в контекста на библеистиката, отекващ в съзнанието

 

БОГ – ОТЕЦ – О. СТЕФАН

(към Св. Иван Рилски, благославяйки го): „Основа на покаянието, пример на умилението, образец на утешението и духовното съвършенство бе твоят равноангелски живот, Преподобне, който пребиваваше в молитва, постничество и сълзи. Прочее, отче Йоанне (с произнасяне на името Св. ИР си вдига главата),
моли Христа Бога за нашите души!” (Тропар, гл. 1) тук и по-долу подч. се озвучава от ръчна  камбанка)

 

(към Г. С. Раковски, благославяйки го): „Като освободител на пленници и на бедни защитник, (ГСР се обръща) на немощни лекар, на царе поборник, победоносни, великомъчениче Георги (при името ГСР си отваря очите), моли Христа Бога, да се спасят нашите души.” (Тропар, гл. 4)

 

(към В. Левски, благославяйки го): „Дал си на всички човеци неотнемаемото господство, запечатано с твоите увещания, необявлени Василие преподобни.” (при името ВЛ си отваря очите) (Кондак на Св. Василий Велики, археопископ на Кесария Кападокийска)

 

(към Х. Ботев, благославяйки го): „Чрез Него ние бяхме избрани за наследници, (ХБ се обръща) предназначени по определение на Бога, Който върши всичко по решение на волята Си, за да послужим за похвала на славата Му ние, които отпреди се надяваха на Христа.” (Ефес, 1: 11-12)

 

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: Ангел Господен е надвесен над Небесната книга…

 

ПЪРВИ, ВТОРИ, ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ (заедно): Златната ябълка – СВОБОДАТА… (Отец Стефан издига ябълката и я слага пред себе си)…

 

ІІ. Сцена:

Si vox est – canta! – Ако имаш глас – пей!

 

БОГ – ОТЕЦ – О. СТЕФАН (към Св. Иван Рилски): Проговори, за да те видят! Зазвучава М: 2 Adagio (Albinoni)

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ (на фона на музиката):

„Аз се моля / Богу с тия думи: /

Боже / на всяка твар / и създателю / на видимите / и невидимите.

Господа /– Живия Дух /– изпрати /

да вдъхне /в сърцето ми / Словото, /

Което ще бъде /за благото /на всички, /

живеещи /в Твоите /заповеди. /

Защото е голям светилник /на живота /законът Ти, /

светлинапътеките /на този, /

който дири /Евангелските Слова /

и се моли да получи /Твоите /дарове. /

Лети сегаславянското племе. /

Към Кръщение /се обърнаха всички, /

които желаят /да се нарекат /Твои хора; /

милостта /Твоя, /Боже, /молят /горещо. /

Но сега дай ми /изобилно Слово, /

Отче, /СинеПресветий Душе, /

на мене, /молещия /помощ /от Тебе. /

Ръцете свои /издигам /винаги нагоре (!) /

да получа /силамъдрост /от Тебе, /

защото Ти /даваш /на достойните сила /

и цериш /всяко същество. /

Избави ме /от фараонска злоба, /

дай ми /херувимска мисълум, /

о, /честна /Пресвета / Троице, /

превърни скръбта мирадост /

да почна мъдро / да описвам /премъдрите Ти /чудеса, /

като приема /силата /на шестокрилите.

Сега вървя /по дирята /на учителите. /

Следвайки иметоделата им, /

ще направя явно /Eвангелското Слово, /

въздавайки /хвала /на ТроицатаБожеството, /

Която /възпява /всяка възраст – /

млад /и стар /със своя разум – /

и един /нов народ, / въздавайки винаги хвала

на Отца, /СинаСветия Дух, /

Комуто подобава / чест, / власт / и слава /

от всяка твар /и дихание, / във всички /векове /и навеки. / Амин.”… („Азбучна молитва” от епископ Константин Преславски (ІX-Х в.)  поетичната част от „Пролог за Христа…”, включена в началото на неговото „Учително евангелие”) Отзвучава М: 2 Adagio (Albinoni)

 

III. Финал:

Veritatis simplex est oratio – Словото на истината е просто

 

Зазвучава М: 3 – 11-02-El Mesias

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ (на фона на музиката): „В градината на къщата им растяло чудно красиво ябълково дърво. Всяка година то раждало само по една ябълка, но не каква да е, а златна. Една година, щом дошло време ябълката да узрее, най-големият син рекъл на майка си: – Мале, ще отида да вардя ябълката. Дай ми един нож и орехи, та да не заспя. Тъмен облак закрил луната и звездите, а от него се спуснала халата, грабнала златната ябълка и докато големият син се усети, отлетяла.”…

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „Аз, смиреният и грешен Иван, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в тази Рилска пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и непроходими дебри. И поселих се в нея самин със зверовете, без да имам нито храна, нито покрив, но небето ми беше покров, земята – постеля и тревите храна.”…

 

ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ:

„Време иде, време лети. / Вековете са крилати!

Полза има, / който може с разум да се възхити.”

 

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: „На другата година средният син казал на майка си:

– Мале, отивам да вардя ябълката. Дай ми един нож и орехи, че тръгвам.

Седнал той под ябълката, ала се улисал да троши и да яде орехи и така и не разбрал как халата откъснала златната ябълка и изчезнала с нея. На третата година най-малкият син рекъл:

– Мале, този път аз ще вардя ябълката. Дай ми ножа!

И вечерта се качил на дървото, седнал в клоните близо до ябълката и зачакал. Към полунощ халата се стрелнала към златната ябълка. Най-малкият брат й нанесъл силен удар с ножа.”…

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „Божията сила в немощ се показва съвършена. Тъкмо поради това и намислих да ви напиша това мое грубо и неуко завещание, та, като го имате винаги в паметта си, да се укрепвате телесно и душевно.”…

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ: „Яко Апостолов единонравний и словенски стран учителие Кириле и Методие,

богомудрий владико всех молите, вся язики словенския утвърдити в православий и единомислий, умерити мир и спасти души наша.”…

 

 ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: „Тръгнали да търсят ранената хала. Следите от кръвта на раненото чудовище водели до една пещера, толкова тъмна и толкова дълбока, че дъното й не се виждало. Най-големият брат рекъл, че е най-голям юнак, и поискал него да спуснат в пещерата. Вързали го с едно въже през кръста, спуснали го, но когато стигнал до средата, той се изплашил и заклатил силно въжето, за да го изтеглят.

След него се спуснал средният брат, но и той се изплашил и се качил горе. Най-после дошъл редът на най-малкия. Спускали го, спускали го и най-после на третия ден той слязъл на дъното на пещерата.”…

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „И, преди всичко, завещавам ви да пазите светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения.

Стойте добре и дръжте преданията, които сте чули и видели от мене. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете по царския път.”…

 

ХРИСТО БОТЕВ:

„Какво трябва, господа, сега да правим?

Какъв път трябва да заловим и какви средства да употребим, за да излекуваме нашия болен народ

и да го извлечем из тинята на това странно и безизходно положение?”…

 

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: „В градината пред двореца седели три хубави девойки. Двете играели със златни ябълки, а третата – най-малката и най-хубавата – си подхвърляла не златна, а най-обикновена ябълка.

Малкият брат вързал първата и дръпнал въжето два пъти. Братята изтеглили девойката. Вързал средната – изтеглили и нея. Останала най-малката и най-хубавата.”

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „Той казва на Своите свети ученици, а чрез тях и на всички, които са се отрекли от света: „Не притежавайте злато, нито сребро, нито торба, нито медни пари в пояса си и прочее.” Защото златото и среброто са големи врагове на инока и подобно на змия ухапват оногова, който ги има.”

 

ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ:

„Как лъчезарно слънцето изтича! /

Как светлината гони нощните тъми! /

Земята се в огнена дреха облича, /

зората пресветла буди с лъчи!”

 

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: „Момъкът рекъл на най-малката и най-хубавата:

– Като те изтеглят и видят колко си хубава, братята ми ще се скарат за тебе и няма да искат да ме изтеглят. Тогава девойката рекла:

– Вземи този пръстен. Давам ти го, защото ми харесваш. Ако горе се карат за мене, ще кажа, че ще се омъжа за този, който ми направи дрехи самотворни.”

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „Но и Апостолът, прочее учи да забравяме онова, що е отзад и да се стремим към това, що е напред. Що означава, чеда мои, това: да забравяме нещата, които са зад нас?  Нищо друго, освен да предавам всячески на глъбините на забвението всичко онова, което – излизайки заради Бога от света – сме изоставили и презрели, а да се стремим към лежащия пред нас подвиг, към който бидохме призовани от нашия основоположник – преблагия наш Бог Господа Исуса Христа, Който ни е удостоил да понесем Неговия благ ярем, защото Неговото иго е благо и Неговото бреме е леко.”

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ:

„Станах и отидох в Стара планина, /

за година време аз разгледах, /

в Сърбия ходих и по Влашко скитах – /

от нийде помощ за наша свобода”… Отзвучава М: 3 – 11-02-El Mesias

Зазвучава М: 4 – 9-40-El Mesias

 

ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ (на фона на музиката): „Клетият момък тръгнал накъдето му видят очите.

Повървял малко и стигнал до една къщурка в края на голям град. Там живеела бабичка, която никого си нямала и прибрала момъка да преспи при нея. За вечеря бабичката почнала да меси хляб, но вместо с вода, месела го със сълзи.”

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „И както ви събра в едно благодатта на Светия Дух, така и вие се старайте да живеете единодушно и единомислено, като дихаете еднакво, отправяйки поглед само към вечното въздаяние, което Бог е подготвил за онези, които Го залюбиха. Духовният пророк Давид Го възхвалява, като казва: „Ето, колко е добро или колко е красиво да живеят братята заедно.” Към това припява и един духодвижен църковен песнописец така: „Защото в това Господ обеща вечен живот.”. Но и сам благият наш Владика Господ Иисус Христос не казва ли със своите пречисти устни:

„Гдето са двама / или трима / събрани / в Мое / име, / там съм и Аз / всред тях.”

 

ХРИСТО БОТЕВ:

„Настане вечер – месец изгрее, / звезди обсипят сводът небесен; /

гора зашуми, вятър повее, – / Балканът пее хайдушка песен! ”…

 

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ: „Когато царската дъщеря се върнала жива и здрава в двореца заедно с момъка,

царят не повярвал на очите си:

– Кажи какво искаш, юначе! Ако пожелаеш, давам ти цялото си царство!

– Не искам нищо, царю! – отговорил най-малкият брат. – Само искам да изляза на нашата земя.”

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „Не търсете първенство и началства, но помнете Оногова, Който е казал:

„Онзи, който иска да бъде по-голям всред вас, нека бъде слуга на всички.”  Избирайте си наставници и си поставяйте началници, които Бог ви покаже, сиреч мъже, засвидетелствани от всички в духовните деяния и превъзхождащи всички по разум и духовно разсъждение и години да пасат добре и богоугодно повереното им стадо по ливадите на благочестието и на животворните заповеди Христови.”…

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ: „Мамо, мене ме призовава народният глас, за да се притека на помощ на заробеното си отечество. Затуй аз не мога вече да изпълнявам духовната си длъжност и сега се отказвам от нея…”…

 

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: „Като погледнал нагоре, видял триглава змия да лази по дървото. Станал и с един замах отсякъл и трите й глави. Като долетели орлицата и орелът, спуснали се към момъка да го изкълват,

но малките орлета рекли:

– Този човек уби триглавата змия и ни спаси!

Тогава орлите казали на момъка:

– Е, юначе, какво добро искаш да направим за теб?

– Нищо не искам! Искам само да ме изнесете на горната земя.”

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „Ако ли пък се намери някой измежду вас, който сее плевели, раздори и други съблазни, такъв веднага го отстранете отсред вашето събрание, за да не се обърне това на разяждаща живеница, според Апостола, и да не се разпространи злото между добрите, и да не би някой корен на горчивина да прорасте нагоре, да направи пакост и чрез това да се осквернят мнозина.”…

 

ХРИСТО БОТЕВ:

„Патриот е – душа дава /

за наука, за свобода; /

но не свойта душа, братя, /

а душата на народа!”…

 

ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ:

„Влез в клетката – рекла птицата на най-малкия брат. – Аз ще те понеса нагоре. Като кажа „га”, ще ми даваш месо. Кажа ли „пиу, ще ми даваш вода.”…

 

ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ:

„Златна, зелена, светла хоругва: /

от една страна – „Свобода или смърт”!!! – /

страшен лъв изобразява; /

от друга страна – „Бог с нами напред”!!”… Отзвучава М: 4 – 9-40-El Mesias

Зазвучава М: 5 – 7-34-El Mesias

 

ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ (на фона на музиката): „Хайде, юначе, ставай и тръгвай! Вече си у дома!

– Не мога да ходя. Рязах месо от нозете си – да те храня, докато стигнем.

Тогава орелът погалил краката на момъка с перата на крилете си, те оздравели и той скочил и се запътил към къщи. А там братята му още се карали за най-малката девойка.”…

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „А сега ви оставям възлюбения наш брат Григорий за наставник и началник вместо мене, за когото вие всички свидетелствате, че е годен да ви управлява добре и според Бога,

и единомислено го избирате за началник, ако и да не желае, но поради послушание и смирение се повинува на вашето искане. А след това – когото Бог ви покаже.”…

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ: „Заклевам се в Евангелието, в честта си, и в Отечеството си, пред Бога и пред Честното събрание на съзаклятието, че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и открия никому нищо до смърт и до гроб.”…

 

ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ: „Щом видяла юнака, тя се зарадвала и рекла:

– Искам дрехи самотворни. Който ми ги даде, него ще взема!”…

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „Аз пък отсега желая да пребивавам в тишина и безмълвие, за да се покая за своите прегрешения и да изпрося милост от Бога.”…

 

ХРИСТО БОТЕВ:

„Той, който падне в бой за свобода, /

той не умира: него жалеят /

земя и небо, звяр и природа /

и певци песни за него пеят…”…

 

ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ: Истина е.

 

ВАСИЛ ЛЕВСКИ: Истина е.

 

ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: „Сетил се най-малкият брат за пръстена, погледнал го и мигом се появили дрехи самотворни и засияли с чудна хубост. А тя и до ден-днешен всяка година ражда по една златна ябълка.”…

 

СВ. ИВАН РИЛСКИ: „А вие винаги поменувайте във вашите молитви мене, грешния ваш отец, за да получа милост в съдния ден, понеже нищо добро не сторих на земята и се боя от Страшния съд и мъките, които са приготвили за грешниците като мене, и Божията благодат да бъде с всички вас, като ви осенява и закриля от всички злини. Амин.”…

 

ГЕОРГИ С. РАКОВСКИ, ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ХРИСТО БОТЕВ. ПЪРВИ РАЗКАЗВАЧ, ВТОРИ РАЗКАЗВАЧ, ТРЕТИ РАЗКАЗВАЧ: „Гдето са двама / или трима / събрани / в Мое / име, / там съм и Аз / всред тях. / Амин. Отзвучава М: 5 – 7-34-El Mesias

„Изгубите ли нас, / губите себе си.Зазвучава М: 6 ЯБЪЛКАТА …  (О. Стефан издига високо над главата си ябълката и я пуска в издигнатите към него ръце на Св. Иван Рилски). Отзвучава М: 6 ЯБЪЛКАТА

Зазвучава М: 7 – CASTA DIVA (В небето – високо над мизансцена – над Бог – Отец – се появява, свиреща на виола, Пресвета Богородица M; Божията майка подава виолата на Феята, оказала се край нея, която изчезва, и M изпълнява знаменитата ария от операта „Норма” (1831) на Винченцо Белини, 1801-1835)… Отзвучава М: М: 7 – CASTA DIVA

[ЕДНОВРЕМЕННО – във финалната част на арията – върху разтвореното на гърдите на M платно се проектира от 1 проектор В: 4- ГЪЛЪБЪТ, който прекъсва с финала на арията и изчаква да затихнат аплодисментите на публиката]

Зазвучава М: 8 – Химнът на Р България (M издига ръце над залата, благославяйки събралите се в нея,                                                                          и разтваря на гърдите си – като хоругва – бяло платно,  на което се проектира – в образа на летящ гълъб –                                                                         присъствието на Св. Дух, с което ораторията се пресемантизира в МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ И ЗА СВЕТА) … Отзвучава М: 8 – Химнът на Р България

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ОТ ВИЕНА ДО ПЛОВДИВ
Next post ПОЧИНА ВЛАДИМИР ЯНЕВ