ПИСМО ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

СЪЮЗ  НА  БЪЛГАРСКИТЕ  ПИСАТЕЛИ

 София-1000,   п.к. 608;  ул. „6 септември“ 35;    тел. 02 988 06 85;    email: sbgp@abv.bg

 

№ 0034 – А – 30 МАРТ 2020 г.

 

         

 

 

ДО

Г-н БОИЛ БАНОВ

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА

 

 

           

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

 

            Обръщам се към Вас от името на Съюза на българските писатели, творческо сдружение със 106 годишна история и обединяващо повече от 800 творци – писатели, поети, литературни критици, есеисти и публицисти. Бих искал да използвам случая, за да засвидетелствам ще веднъж нашата благодарност към Вас за досегашната съвместна дейност и за чудесното ни  сътрудничество в областта на литературното творчество, за разбирането и отзивчивостта при осъществяването на съвместни културни проекти. Нашият Съюз винаги е проявявал разбиране към проблемите и трудностите, които държавата ни трябва да преодолява и с които се съобразяваме. Ала форсмажорните обстоятелства, предизвикани от корона вирусната пандемия, поставят в невъзможност физическото оцеляване на много наши колеги.

Целесъобразните забрани правят публичните литературни изяви невъзможни. Във всеобхватен колапс е и разпространителската мрежа в столицата и в големите градове, осигуряваща при нормални обстоятелства минимални приходи за писателите. Пред фалит са и редица издателства на българска литература, осигуряващи средства за нашите членове, които работят извънщатно като редактори, рецензенти, преводачи, коректори и оформители. СБП е творчески съюз, регистриран по Закона за лицата и семействата като частно сдружение в полза на своите членове и не получава бюджетни средства от държавата под формата на годишна субсидия. Нашият Съюз е коректен и редовен данъкоплатец, без задължения към финансовите институции в страната и в чужбина.

Поради всички тези причини се обръщаме към Вас с предложението към Министерството на културата да бъде създаден Фонд „Български писател”, чрез който Министерският съвет би могъл да подпомогне СБП и писателите на свободна практика: неработещите на щат към държавни или общински организации, социално слаби и безработни творци на словото.

От няколко години Съюзът на българските писатели пледира и за създаване на Център на българската литература, който да подпомага писателския труд чрез директивата PLR (Public Lending Right) – един важен документ на ЕС, осигуряващ защитата на авторските права в библиотеките и  ангажимент на държавата за компенсационни плащания при заемането и четенето онлайн на книги в библиотеките.

Горепосочените аргументи биха могли да се обединят при защитата на тези наши предложения и очаквания.

 

С уважение и с надежда, че ще бъда правилно разбран

 

БОЯН АНГЕЛОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

СЪЮЗА НА

БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ХРИСТО ФОТЕВ“
Next post ЧОВЕЧЕСТВО – КЪДЕ СИ ТИ?!