ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

На 16 юни в залата на Научно-техническите съюзи в София се проведе редовното Общо събрание на Съюза на българските писатели. Поради липса на кворум събранието беше отложено с 1 час и в 9.30 м. започна своята работа. За председател на събранието присъстващите избраха Димитър Христов, а за секретар Трендафил Василев. Доклада на УС за състоянието на дружеството прочете председателят на СБП Боян Ангелов. В доклада  си той се спря подробно на отделните аспекти от живота и дейността на организацията. Беше направен отчет на финансовото състояние на Съюза, състоянието на съюзните имоти и почивните бази. Специално място в доклада беше отделено на отношенията с творческите организации, респективно писателските сдружения в столицата и страната. Докладчикът подчерта ясната и категорична позиция на СБП във връзка с опитите за налагане на неприсъщи на българската култура и дух „конвенции” и съглашателството на държавните институции с преиначаването, подмяната и изопачаването на националната история, както и с непрекъснатите „редукции” и комбинаторики, които образователното министерство извършва с учебните програми по български език и литература, като сваля от тях образците на българската класика, родолюбиви и наситени с образци на  естетически и морални внушения творби, възпитавали поколения българи. В този дух беше дадена и информация за внесения от СБП в Народното събрание проектозакон за българския език, писменост и книжовност. Беше отделено внимание и на издателския комплекс на организацията – в. Словото днес”, сайта на СБП и издателство „Български писател”, които са трибуна на писателската съвест и независимо пространство за изява на членовете на СБП, както и на талантливи млади гласове от България и чужбина. В доклада бяха засегнати и важни моменти от международната дейност на СБП – възстановяване на договорните отношения с писателските съюзи на други страни, участия в международни форуми, посветени на проблемите на съвременната литература, гостувания, преводни антологии срещи. Беше спомената работата на УС по установяване на връзки с български творци, които живеят в чужбина, взаимната помощ и публикациите на техни творби на български, както и гостуването на наши писатели по страниците на изданията, в радио и тв-предаванията на наши сънародници в чужбина.

В доклада, както и в изказванията на съюзните членове беше отбелязан интереса към работата на СБП, привлекателността му по отношение на кандидатстването в него, съвместната работа с държавни и неправителствени институции, общини и кметства, сдружения и организации. Отбелязани бяха усилията на ръководството на Съюза за възстановяване на традиционните връзки с родните места на наши изтъкнати писатели за съвместни издания и отбелязване на годишнини и празненства; също така действията на СБП по отношение обезценяването и подменяне същността на литературните награди, носещи имената на изтъкнати наши творци; проведените срещи и разговори с общинските ръководства по места и постигнатите споразумения. След доклада беше изслушан и финансовия отчет на организацията.  По въпроси от изнесения доклад и финансовия отчет изказвания направиха председателят на Контролната комисия Атанас Звездинов, Сергей Комитски,  Анжела Димчева, Трендафил Василев, Юлиян Йорданов, Павлина Павлова, Янаки Зибилянов и др. Общото събрание прие доклада, финансовия отчет и бюджета на СБП за 2018 г.

И в критичните забележки, и в положителните напътствия изказалите се показаха верен усет за нелеката ситуация, в която се намира творческия ни съюз, принуден със собствени сили да отстоява високото българско Слово, като изразиха удовлетворението си от все по-забележимото участие на организацията в творческия и обществения живот на страната и заявената позиция по актуални за страната ни проблеми.

IMG_7184 IMG_7174 IMG_7232 IMG_7223 IMG_7205

2 коментари към публикацията “ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

  1. Здравейте. Интересува ме как се кандидатства за членство в съюза.? Имам три издадени книги с лирика и публикации във фестивала на музите. 🙂

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ПОКАНА
Next post КОНКУРС ЗА НАПИСВАНЕ НА СЦЕНАРИЙ