„ОБИЧ РАЗДАДОХ, ОБИЧ СЪБРАХ…“

Георги Н. НИКОЛОВ

 

Така е нарекъл новата си книга Харалан Недев, издадена по повод 90-годишния му юбилей. Тя е дело на „Линеа Принт“ – Троян (2021) и съдържа избрана лирика, от която струи човечност, обич и възхищение пред живота, преклонение пред България и пред нейните прославени герои. Сам авторът в предговора си споделя: „Какво по-хубаво от това хората да се обичат, да се потапят в сферата на една чиста духовност, която ги прави по-благородни, по-добри, по-човечни! Какво по-възвишено има от това да раздаваш обич! Нали точно затова идваме на Земята – да обогатим своя ум, да възвисим своя дух и своята душа. Това са жалоните на правилно изминатия от нас земен път. И колкото възходящ е той, толкова повече се доближаваме до лъчезарното божествено съзнание. Нека сме добри! Нека се обичаме!“

Върху този своеобразен кодекс на топлота към човеците и на хармонията между поколенията е изграден целият сборник, състоящ се от няколко части: „Обич за обич“, „За Родината с обич“ и още една, съдържаща поздравления към юбиляря. Факт е, че двете поетични части взаимно се допълват и спояват тематично, идейно и емоционално. Пред погледа на читателите се разгръща природата в цялата си нетленна красота; ясно е изразен стремежът на Харалан Недев чрез перото си да прави хората щастливи, тук е и любовта, без която всичко на този свят се обезсмисля. Тук е и личностната равносметка за изминатия житейски друм, в творби като „Нещичко съм дал“, „Писах колкото можах“, „Промълвени изповеди“ и пр. А в „Градинка в душата“ поетът възкликва:

 

Градинка направи си във душата!

Отгледай в нея дъхави цветя.

Почисти от плевели тревата

и в гърдите си ще сетиш лекота.

Ще сетиш, че сърцето ти полита

със устрем да раздава Доброта,

с една любов към хората открита,

от градинката, дарила Хубостта.

 

Ще оприлича Харалан Недев на съвременен проповедник, посветил се доброволно на нелеката участ да броди сред тълпите с маслиново клонче в ръце и да ги осенява със своя си пример каква трябва да е Личността. Да отделя, образно казано, плявата от зърното, от което утре новите поколения ще имат щедър урожай от човечност, любов към останалите люде, стремеж да има приемственост между минало, настояще и красиво бъдеще. Награда за усилията му ще бъде усещането, че е възцарил справедливост там, където преди е царувало недоверието. Където брат е крил за брата си нож в пазвата и битието се е свеждало само към хляб и зрелища. В лириката на Недев има нещо ранно християнско; нетърпящо компромиси със свещените скрижали и към опитите за приземяване на духа ни към котвите на делничното, мимолетното, дори пошлото. Неговата доброта като понятие е втъкана във вечността, от която идваме и в която някой ден отново ще потънем. Ала дотогава всички ние сме творение Божие и като такива трябва да следваме заръките на Създателя. Тях ни предава чрез поезията си Харалан Недев и тихо, без излишни фанфари, ала настойчиво ни внушава да се вслушаме в правотата им и да им се посветим така, както е сторил с личното си „аз“ и творецът.

Що се отнася до другата част – „За Родината с обич“, днес малцина автори създават такива стихотворения: откровени, възторжени, изтъкани от синовна почит и гордост, че са потомци на славни деди. В едно от тях, „Навеки ще грей“, откриваме следното прозрение:

 

Ще помни България свойте титани

и с почит свещена за тях ще живей

и с тяхното име земята ще брани,

и песен безсмъртна за тях ще се пей!

 

Че тя е история древна и славна,

със дух и със воля народ изявен,

със писменост своя – велика, преславна,

от Бога чертога й с лъч озарен.

 

Много са темите, включени в иначе малката по обем юбилейна книжица и много може да се говори за самата нея, но важното е друго. Важен е смисълът на включената по страниците ѝ поезия, съградена от най-чист патриотизъм, обич към всички хора – и грешници, и праведни; възпяване на хармонията и хуманността в обществото ни, което далеч не е съвършено и разбира се: вглеждането в бъдеще време, в което България ще продължава да живее и свети с любов към своите чеда. Да, това е българска поезия в 21 столетие, от която имаме очевидна потребност на фона на всякакви „модерни“ опити и чуждоплатени гении. Стиховете в книгата се четат леко и всеки те подканва да отвориш и следващата страница, и следващата и т.н. Сборникът е предназначен за читателите от различни възрасти и в благородната си възвисеност и силна емоционалност напълно оправдава предназначението си да е юбилеен. А ние нека пожелаем още много нови книги на юбиляря Харалан Недев, този благороден син на изстрадалата ни родина…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post НОВ ПОГЛЕД КЪМ ЙОВКОВИЯ ЛИТЕРАТУРЕН СВЯТ
Next post ИВАН КАРАНОВСКИ /БИОГРАФИЯ + СТИХОВЕ