НЕУМОРЕН РАДЕТЕЛ

 Иван Д. ХРИСТОВ

 

Продрум Димов е активен участник в съвременния литературен процес. Неговото творчество  включва сборници с разкази, епиграми, очерци, интервюта, стихосбирки и книги за деца. Рожба на дългогодишното му творческо сътрудничество с известни поети, писатели и дейци на изкуството и културата е поредицата от художествено-документални книги: „Незаглъхващи митове“, „Попътни срещи“, „Страници от духовното ни развитие“, „Пулсации от духовното ни съвремие“, „Беззалезни изгреви“, „За него, живота…“ и други. С тях той утвърждава името си на писател – документалист, публицист и литературен критик с ясна гражданска позиция и актуална оценка за личности и събития от нашия литературен живот.

С новата си книга „Съзидатели на духовното ни съвремие“ /Изд. „Българска книжница“, 2021 година /, авторът продължава своята литературна традиция чрез очерци, рецензии и литературно-критични обзори за ярки имена на български творци да откроява преоритетите на техния жизнен и творчески път, и приноса им в духовния ни живот.

Книгата е обособена в три раздела: „Очерци“, „Рецензии“ и „Други за автора“. В първата ѝ част са поместени очерци за Валери Петров, за забравения Николай Хрелков, потъналите също в „незаслужено забвение“ Атанас Душков, Леда Милева, Милена Цанева, Иван Сарандев, Велин Георгиев, Дамян Дамянов и Радко Радков.

Очерците са написани искрено и достоверно, с лични впечатления и оценки, които Продрум аргументира и защитава убедително, така че читателите  да  му се доверят. Авторът изгражда плътни и запомнящи се образи, само с няколко щриха и детайла, без да ги идеализира.

Продрум Димов разкрива интересни страници от житейския и творчески път на големия наш поет, драматург и преводач Валери Петров и неговото духовно израстване като един от най-уважаваните интелектуалци на нашето съвремие. Проследява творческото развитие на Николай Хрелков като поет, публицист и борец за социална справедливост. Запознава ни с творческия портрет на Атанас Душков и неговия принос като автор на произведения за деца, оставил забележително литературно наследство. Прави ни съпричастни със завидния житейски и творчески път на голямата наша поетеса Леда Милева – една от най-ярките и любими творци на творчество за деца. Изтъква нейния безспорен принос за извисяване духовния ръст на нацията . Връща ни отново към вълнуващото лирично творчество на Дамян П. Дамянов – един от най-емблематичните ни съвременни поети.

Авторът изтъква забележителния принос на Милена Цанева за обогатяване на родната ни литературна история, като творец със завидна ерудиция и проникновена аналитична мисъл. Изтъква и заслугите на Иван Сарандев – забележителен литературовед и литературен историк, и ярък представител на българския литературен авангард.

В очерка си за Велин Георгиев разкрива поета като емблематична фигура в съвременния ни литературен живот и „своеобразен знаменосец на социално-гражданската поезия“. Проследява сложния и противоречив житейски и творчески път на поета и драматурга Радко Радков, когото авторът определя като „феномен на съвременна духовна България“.

Писателят е точен анализатор, верен на художествената и жизнена правда. Изследователският материал е подкрепен с факти и правдивост на изложението. Творческият диапазон на автора е с широки граници и обхватност. Той не пропуска усилията и борбата на творците за социална справедливост и по-добро бъдеще.

С пълнота и аналитичен подход се отличават и рецензиите на Продрум Димов. Във втората част са включени рецензии за новоизлезли книги на водещи и талантливи автори: поетите Боян Ангелов, Петя Цолова, Надежда Захариева, Катерина Кирянова, Ивайло Диманов и Таньо Клисуров, както и отзив за книгата „Градежът“ на Мина Кръстева /за майстор Кольо Фичето/. Авторът дава вярна оценка за художествено-естетическите им достойнства. Превес вземат отзивите и рецензиите му на поетични издания. Продрум умее задълбочено да анализира литературните творби, да открои ценното в тях и онова, което е приносно в нашата литература. Подбира и оценява авторите по здрави морално- естетически критерии – художественост, хуманност, родолюбие. Умело и точно подбраните цитати подкрепят неговия критически анализ.

Открояват се наблюденията му върху творчеството на Боян Ангелов.  Продрум Димов изтъква книгата му за Марин Дринов като много стойностен и приносен труд – един „многообхватен портрет“ на едно от най-значимите имена в историята на духовна България.

Критическият анализатор се стреми да намери специфичното във всеки от разглежданите автори, да разгадае вярно творческото им кредо и духовните послания. При Петя Цолова ни грабва умението на автора да разкрие измененията в интимния свят и силното емоционално въздействие на поезията ѝ. Катерина Кирянова от своя страна умее да разкрива „истинската красота на българското детство“. Надежда Захариева пък си създава „своеобразен поетичен автопортрет“ и възкресява в стиховете си угасващата обич, съвест и морал.

Поезията на Ивайло Диманов, според анализаторът, ни грабва с проникновените си социални дълбини и силно емоционално – гражданско въздействие“. Продрум изтъква поета Таньо Клисуров като един от най-талантливите представители на днешния ни литературен живот и способността му на фона на динамичните обществени процеси да ни принесе в света на своите преживявания в житейски и творчески план, в книга си „Мерено и немерено“. Спира се и на умението на Мина Кръстева в художествено-документалната книга за Кольо Фичето да разкрие плътно неговия уникален образ.

В края на книгата са поместени отзиви и рецензии за творчеството на автора от Пенчо Чернаев, Трендафил Василев, Иван Д. Христов и Кирил Назъров. Позитивните литературни оценки са заслужено признание на Продрум Димов.

„Съзидатели на духовното ни съвремие“ е поредното доказателство за отзивчивостта и ерудицията на автора да бъде в талвега на съвременната ни литература. Независимо дали пише за съвременни или за творци от миналото, той продължава да търси мястото им в днешния литературен процес и актуалния им отглас на тяхното творчество.

Продрум Димов се стреми да спаси от забравата и утвърждава стойностното и непреходното в нашата литература. По този начин той изгражда и своя портрет на неуморим радетел за родната духовност.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ,  ЕКВАДОР /РАЗКАЗ
Next post АВТОРИ И КНИГОИЗДАТЕЛИ…