НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
„СВЕТЪТ МЕЖДУ ВОЙНАТА И МИРА –
75 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА”
Фондация „Устойчиво развитие за България”,
Студентски съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“
и
Организационен комитет с участието на:
Национален студентски съвет
Съюз на учените в България
Сдружение „Български антифашистки съюз“
Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”
Съюз на Българските писатели
Съюз на българските журналисти
Представителството на Россътрудничество в България – Руски
културно-информационен център
Союз друзей Болгарии – Москва
под патронажа на Посолството на Руската Федерация
в Република България
организират
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
„СВЕТЪТ МЕЖДУ ВОЙНАТА И МИРА – 75 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА
НАД ХИТЛЕРОФАШИЗМА“
Конкурсът има за цел да стимулира интереса на студентите за запознаване с
историята на Втората световна война и със съвременните измерения и бъдещето
на българо-руските връзки и сътрудничество, да формира чувство на доверие и
приятелство между народите. Стремежът е да се задълбочат познанията на
студентите в посока на историята на Втората световна война и нейните
съвременни обективни интерпретации.
Конкурсът е за научни доклади на български или руски език.
Приемат се за участие и разработки на български студенти, които живеят или
учат в чужбина, както и на студенти от други държави.
Условия за провеждане на конкурса:
Участието в конкурса е индивидуално по предложените теми.
В представените за конкурса работи авторите трябва да изложат аргументирано
своята теза по избраната от тях тема.
2
Могат да се използват разнообразни информационни източници, които трябва да
бъдат посочени след текста като „ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА“
Обемът на докладите трябва да бъде между 5 и 10 страници, формат A4,
шрифт Times New Roman, 12 pt.
Организация на конкурса:
За участие в конкурса докладите се изпращат до 10 май 2020 г. на двата
посочени E-mail адреса:
Фондация „Устойчиво развитие за България” : zaedno_21vek@mail.bg
Студентски съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“ : sc@vfu.bg
Телефони за връзка с организаторите:
Фондация „Устойчиво развитие за България” моб. тел. +359896719620 и
+359893660695;
Студентски съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“ (Валентин Марков) моб. тел
+359886263527
Всички научни доклади за участие да бъдат придружени със заявка за
участие (приложение № 1) с данните: трите имена на автора, държава, адрес и
телефон, висше учебно заведение, специалност.

Награди:
Жури, включващо доказани учени и експерти в сферата на историята,
дипломацията, сигурността, психологията, правото и искуствознанието ще оцени
докладите.
На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Руския
културно-информационен център. Победителите ще бъдат уведомени по
електронна поща и сайта на Руския културно-информационен център. Разходите
за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на
победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат
изпратени по пощата.
Моля, обърнете внимание!
1. С явяването си за получаване на награда участниците се съгласяват да бъдат
заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с
нетърговска цел.
2. Изпращайки научните си доклади за участие в конкурса авторите се съгласяват
личните им данни да бъдат използвани за целите на организацията на конкурса
/съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с
употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.
3
Организационен комитет:
Станка Шопова – председател на Фондация „Устойчиво развитие за
България” – председател на Организационния комитет
Членове:
Даниел Парушев – председател на Националното представителство на
студентските съвети
Проф. д. б.н. Диана Петкова – председател на Съюза на учените в България
Симеон Игнатов – председател на Сдружение „Български антифашистки
съюз“
Любомир Коларов – председател на Сдружение на приятелите на Русия
„Александър Невски“
Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели
Снежана Тодорова – председател на Координационен съвет „България –
Русия“, председател на СБЖ
Олга Широкова – ръководител на Представителството на
Россътрудничество в България, директор на Руския културно –
информационен център
Анатолий Потапов – Председател на „Союз друзей Болгарии“
Научно жури:
Проф. д. н. Нина Дюлгерова – преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“ и
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – председател на журито
Членове:
Проф. д-р Андрей Андреев – преподавател във ВТУ „св.св. Кирил и Методий“
Доц. д-р Благовеста Иванова – преподавател във Висше строително училище
„Любен Каравелов“ – София
Владимир Климанов – генерален консул на Руската Федерация в гр. Варна
Проф. д-р Дарина Григорова – преподавател във СУ „св. Климент Охридски“
Доц. д-р Тихомир Стойчев – преподавател в НБУ
4
ТЕМИ:
1. Дипломатическото начало на Втората световна война
• договорите за ненападение с Ватикана и Полша
• присъединяването на Рейнската област 1935-1936 г.
• Аншлусът на Австрия 12-13 март 1939 г.
• Мюнхенската конференция 29-30 септември 1938 г.
• пактът Рибентроп-Молотов 23 август 1939 г.
2. Военното начало на Втората световна война –
• Нападението на Полша – 1 септември 1939 г.
• Странната война 1940 г. – завземането от нацистка Германия на Белгия,
Нидерландия, Люксембург и капитулацията на Франция – 22 юни 1940 г.
• Битката за Гърция от 28 октомври 1940 г.
• Нападението на Япония над американската военна база Пърл Харбър – 7
декември 1941 г.
3. Нападението на нацистка Германия над СССР – 22 юни 1941 г.
4. Военни операции – отбраната на Брестката крепост – юни 1941 г.
5. Обсадата на Ленинград – 8 септември 1941 – 27 януари 1944 г.
6. Битката за Москва – три военни операции:
• Отбранителна операция – 30 септември – 5 декември 1941 г.
• Настъпателна операция – 5 декември 1941 – 7 януари 1942 г.
• Ржевско-Вяземската операция – 8 януари – 20 април 1942 г.
7. Битката за Сталинград – юли 1942 – февруари 1943 г.
8. Най-голямото танково сражение при Курск – юли 1943 г.
9. Италианската кампания – юли 1943 – април 1945 г.
10. Откриването на Втория фронт – Нормандският десант 6 юни 1944 г.
11. Операция Багратион – 22 юни – 19 август 1944 т. и Яш-Кишиневската операция –
август 1944 г.
12. Битката за Берлин – април – началото на май 1945 г.
13. Безусловната капитулация на Третия райх – 9 май 1945 г.
14. Дипломатическите стъпки към победата – конференциите в Техеран, Ялта и
Потсдам.
15. България във Втората световна война. От сателит на Оста Берлин-Рим-Токио
към съюзник на СССР, САЩ и Великобритания в заключителния етап на
Втората световна война, съгласно Московското примирие 28 октомври 1944 г.
Пътят на Първа българска армия и участие в Парада на Победата.
16. Парижките преговори (есента на 1946) и договорите, подписани на 10 февруари
1947 г.
17. Заключителният етап на Втората световна война – СССР – Япония (до 2
септември 1945 г.)
18. Руската православна църква по време на Втората световна война“
19. Психологичният ефект на войната.
20. Международноправни аспекти на Втората световна война.
21. Етнонационалните и конфесионални конфликти на Балканите в
експанзионистичната политика на хитлерова Германия.
22. Втората световна война и Победата в художествената литература.
23. Втората световна война и Победата в кинематографията
5
24. Паметниците – историческата памет за героите и събитията от Втората световна
война. Международните спогодби през ХХ и ХХІ в. за опазване на европейското
културно наследство.
25. Втората световна война и Победата в изобразителното изкуство.
26. Втората световна война и Победата във военно-историческата литература
27. 9 май в съвременна Русия: памет, идеология, интерпретации.
28. Съдбата на културните ценности по време на Втората световна война.
29. Музикалната памет на Втората световна война.
30. Архитектурата на музеите на Втората световна война.
Пожелаваме успех на всички!
ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
6
Приложение № 1
НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС
„СВЕТЪТ МЕЖДУ ВОЙНАТА И МИРА – 75 ГОДИНИ ОТ ПОБЕДАТА НАД
ХИТЛЕРОФАШИЗМА“
ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
ИМЕ …………………………………………………………………………………….. ВЪЗРАСТ ………………….
/собствено, бащино и фамилно име на участника/
ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………….
СПЕЦИАЛНОСТ ……………………………………………………………………………….. КУРС …………..
КОНТАКТИ ………………………………………………………………………………………………………………..
/ел.поща и телефона на студента/
Заявявам своето съгласие, че:
o с участието в Конкурса, авторските права на творбата се предоставят
безвъзмездно и за неограничен период от време на организаторите на конкурса;
o творбата, която участва в конкурса няма да бъде връщана. Тя може да
бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана за изложби, за издаване на
дипляни, дискове, календари и за други нетърговски цели, свързани с конкурса;
o предоставям доброволно и давам съгласието си личните ми данни да
бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.
Дата: ….. Подпис:
Населено място: ………………. /……………………………………………………./

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ИВАН ВАЗОВ ИЛИ НАЧАЛОТО И КРАЯТ
Next post ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА ГЕРГИНА ДАВИДОВА