НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

„СВЕТЪТ МЕЖДУ СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТА

 

Фондация „Устойчиво  развитие за България”,

Национално представителство на студентските съвети

и

Организационен комитет с участието на:

Съюз  на учените  в България

Съюз на Българските писатели

Съюз на българските журналисти

Представителството на Россътрудничество в България – Руски културно-информационен център

Союз друзей Болгарии – Москва

под патронажа на Посолството на Руската Федерация

в Република България

 

организират

Национален студентски конкурс

„Светът между сигурността и конфликта“

 

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на студентите към проблемите на сигурността и конфликтите в исторически и съвременен план, умението им да се информират от обективни източници, да правят свои анализи и прогнози, да интерпретират становища на експерти, както и да формират своя активна позиция за съхранението на мира, добросъседството и партньорството между народите

 

Конкурсът е за научни доклади на български или руски език.

Приемат се за участие и разработки на български студенти, които живеят или учат в чужбина, както и на студенти от други държави.

 

Условия за провеждане на конкурса:

Участието в конкурса е индивидуално по предложените теми.

В представените за конкурса работи авторите трябва да изложат аргументирано своята теза по избраната от тях тема.

Могат да се използват разнообразни информационни източници, които трябва да бъдат посочени след текста като „ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА“

Обемът на докладите трябва да бъде между 5 и 10 страници, формат A4, шрифт Times New Roman, 12pt.

 

Организация на конкурса:  

За участие в конкурса докладите се изпращат до 31 март  2021 г. на двата посочени E-mail адреса:

 

Фондация „Устойчиво развитие за България” : fond.konkurs@abv.bg

Национално представителство на студентските съвети:  daniel_parushev@npss.bg

 

          Телефони за връзка с организаторите:

Фондация „Устойчиво развитие за България” моб. тел. +359 896719620 и +359 893660695;

Национално представителство на студентските съвети +359 897496262

 

Всички научни доклади за участие да бъдат придружени със заявка за участие (приложение № 1) с данните: трите имена на автора, държава, адрес и телефон, висше учебно заведение, специалност.

 

Награди:

Жури, включващо доказани учени и експерти в сферата на историята, геополитиката, дипломацията, сигурността, психологията, правото и искуствознанието ще оцени докладите.

На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди. Победителите ще бъдат уведомени по електронна поща и сайта на Руския културно-информационен център за деня и мястото на събитието. Разходите за пътуването до София са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат изпратени по пощата.

 

Моля, обърнете внимание!

 1. 1. С явяването си за получаване на награда участниците се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство с нетърговска цел.
 2. Изпращайки научните си доклади за участие в конкурса авторите се съгласяват личните им данни да бъдат използвани за целите на организацията на конкурса /съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни/.

 

Организационен комитет:

 

Станка Шопова – председател на Фондация  „Устойчиво развитие за  България”  – председател на Организационния комитет

Даниел Парушев – председател на Националното представителство на студентските съвети – съпредседател на Организационния комитет

Членове

проф. д.б.н Дияна Петкова– председател на Съюза на учените в България

Любомир Коларов – председател на Сдружение на приятелите на Русия „Александър Невски“

Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели

Снежана Тодорова – председател на Координационен съвет „България – Русия“, председател на СБЖ

Олга Широкова  –  ръководител на Представителството на Россътрудничество в България, директор на Руския културно – информационен център

Анатолий Потапов – Председател на „Союз друзей Болгарии“

 

Научно жури:

 

Проф. д. н. Нина Дюлгерова – преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър“ и ЮЗУ „Неофит Рилски“ – председател на журито

Членове:

Проф. д-р Андрей Андреев – преподавател във ВТУ „св.св. Кирил и Методий“

Проф. Ваня Добрева – преподавател и ръководител катедра в УНИБИТ, публицист и политик

доц.д.изк.Благовеста Иванова– преподавател във Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

Владимир Климанов – генерален консул на Руската Федерация в гр. Варна

Проф. д-р Дарина Григорова – преподавател във СУ „св. Климент Охридски“

Доц. д-р Тихомир Стойчев – преподавател в НБУ

 

 

 

Приложение № 1

 

СТУДЕНТСКИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

„СВЕТЪТ МЕЖДУ СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТА“

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

 

ИМЕ ……………………………………………………………………………………..  ВЪЗРАСТ ………………….

/собствено, бащино и фамилно име на участника/

 

ВИСШЕ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………….

 

СПЕЦИАЛНОСТ ………………………………………………………………………………..  КУРС …………..

 

КОНТАКТИ ………………………………………………………………………………………………………………..

/ел.поща и телефона на студента/

 

 

 

Заявявам своето съгласие, че:

 • с участието в Конкурса, авторските права на творбата се предоставят безвъзмездно и за неограничен период от време на организаторите на конкурса;
 • творбата, която участва в конкурса няма да бъде връщана. Тя може да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана за изложби, за издаване на дипляни, дискове, календари и за други нетърговски цели, свързани с конкурса;
 • предоставям доброволно и давам съгласието си личните ми данни да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: …..                                                                                        Подпис:

Населено място: ……………….                      /……………………………………………………./

 

ТЕМИ:

 

НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

„СВЕТЪТ

МЕЖДУ СИГУРНОСТТА И КОНФЛИКТА“

ПРИМЕРНИ ТЕМИ

 

 1. Парижката карта за Европа след Първата световна война.
 2. Русия от монархия към съюзна държава (1917-1922)
 3. Епохата на цар Борис III – от военното поражение към възстановяване на българската държавност (1918-1943)
 4. Нацистка Германия – реваншът на Версай
 5. Царство България – сателитът на оста Берлин-Рим-Токио – гаранция за сигурност?
 6. Обреченият поход на нацистка Германия към СССР от 22 юни 1941 г.
 7. България в заключителния етап на Втората световна война – сигурност чрез война.
 8. Дипломатическите параметри на сигурността за държавите от Юго-Източна Европа (1944-1947).
 9. Студената война – сигурност чрез идеологическото противопоставяне
 10. Корейската война – 1950-1953
 11. Войната във Виетнам – 1955-1975
 12. Карибската криза в началото на 60-години на ХХ век.
 13. Крахът на Източния блок – все още незавършилия преход
 14. Европейският съюз и НАТО – разширяване на Изток
 15. Постсъветска Русия – от съюзния крах към федералисткия възход
 16. 30 години преход на България от народна република към република
 17. Замразените конфликти в постсъветското пространство
 18. „Арабската пролет“ – от сигурността на светските държави към разрухата
 19. Ислямска държава – фактор за конфликти и тероризъм
 20. Членството на държавите от Западните Балкани в ЕС – сигурност или хипотеза
 21. Българската позиция към политиката на Северна Македония –държавност или конюнктура
 22. Антиглобалната политика на Доналд Тръмп – сигурност за САЩ и конфликт с останалия свят
 23. Светът на високите технологии – сигурност за личността или гаранция за контрол
 24. Китайският Ренесанс в 21 век – световното предизвикателство
 25. Английският брекзит – част от ерозията на западния свят или гаранция за бъдеща сигурност на Обединеното кралство
 26. Турция между сигурността и конфликта
 27. Миграцията в Европа – предизвикателство за националните държави и Европейския съюз
 28. Пандемията от коронавируса – битка за човешкото здраве или политически инструмент за промяна
 29. Съвременните измерения на битката за историята
 30. Светът между идеологиите и технологиите
 31. Теория на конфликта: Предпоставки за възникване на конфликтите- ресурсни, структурни, комуникационно- поведенчески, структурни, ценностни; Сигурността и социалните конфликти; Модели на конфликтите- структура и динамика; Управление и разрешаване на конфликтите; Мониторинг на конфликта; Етапи и стадий на конфликта- предконфликтни състояния и превенция на конфликта; Конфликтите между инцидента, ескалацията, кризата и постконфликта.
 32. Политически конфликти: Международните отношения и сигурност; Международните организации между легитимност и нелегитимност; Глобализация и конфликти; Регионални конфликти и сигурност- Балканите- Ролята на конфликтите в разпада на СФРЮ, Великодържавните доктрини на балканските страни и основанията за конфликти в тях; Ислямът в политиката на Райха между Първата и Втора световна война с тяхното отражение върху следвоенна Европа; Конфликтите в Близкия Изток, Африка; Кавказ(пост- съветското пространство); Конфликти в Черноморската зона(в Каспийския басейн; в Средиземно море); Национални отношения и конфликти; За ролята на етническите и конфесионални конфликти в балканските отношения; Студената война и след нея- крехки отношения на ръба на войната; Международни отношения, суверенитет и сигурност; Българският етнически модел- между стабилност и нестабилност; Ролята на САЩ за глобалната и регионална сигурност; Конфликтите в отношенията между САЩ, Русия и другите;
 33. Престъпността като конфликт- Общество, обществени отношения и престъпност; Насилието и корупцията като инструменти на организираната престъпност и тероризма; Тероризмът като политически инструмент; Престъпността и тероризмът в хибридната война; Съюз между тероризъм, организираната и трансгранична престъпност в съвременните конфликти; За опасността от етнизиране на престъпността.
 34. Системите за сигурност и конфликтите: Конфликти, конфликтни отношения и средата за сигурност; Управление и функциониране на системата за сигурност(международни, регионални, национални); Разузнавателната общност и системата за ранно предупреждение; Ролята на системите за сигурност в противодействие на опасностите, рисковете и заплахите(за политическите и управленски решения); Присъствието, въздействието и противодействието като методи в дейността на специалните служби за защита на сигурността; Ролята на конфликтите в планирането и управлението на сигурността; Национален дискурс и сигурност.
 35. Европа в спиралата на конфликта в Първата и Втората световни войни – предпоставки, дипломация, интереси, сигурност, резултати. Изводи и поуки.
 1. Историческата памет – погазване, фалшифициране и мотивиране като предпоставка за налагане на националистическите и корпоративните интереси. Световният капитал, регионална и глобална сигурност.
 2. Еднополюсният свят и неговата рожба – глобалният неолиберализъм във фокуса на конфликтите в края на XX – началото на XXI век.
 3. Многополюсният свят като гарант за съхраняване на мира на Планетата. Новите политически реалности.
 4. Русия – Китай – стратегическо сътрудничество в условията на реалностите, противоречията и тенденциите на съвременния неоглобализъм.
 5. БРИКС и Евразия – нови обективни условия и предпоставки, геополитика в името на мира и взаимоизгодното сътрудничество.
 6. Мирното съвместно съществуване – завръщане в бъдещето. Взаимно-изгодно сътрудничество и защита на националните традиции – интереси и потребности.
 7. Глобалното хуманитарно сътрудничество – гарант за сигурността и просперитета.
 8. НПО – морал, дълг и отговорност пред общочовешките ценности, интереси и потребности.
 9. Стратегията за устойчивото развитие – гарант за мира, сигурността и просперитета на народите в съвременния свят.

 

По отношение на архитектурата, изобразителното изкуство и опазването на културното наследство в условията на преходи от едно историческо време към друго, което би следвало да бъде разбирано като устойчивост на стила (сигурност) и промяна, както и по-късни прочити на материалната култура от предишни епохи (конфликт),могат да бъдат посочени теми и варианти в хронологически обхват с избор на тема и обекти за прехода между две епохи. Темата е с избрано от автора наименование:

 1. Формообразуване и стил в преходните периоди на античността, средновековието, ренесанса, класицизма, барока и пр. периоди от европейското развитие. Също така всички исторически епохи от територията на българските земи. Преходни форми в българската материална култура и тяхното тълкуване.
 2. Разбиране и прочити на архитектурата и изобразителното изкуство на социализма.
 3. Междупоколенчески естетически конфликти.

 

 

 

Препоръчителна литература:

 

 1. Албанският въпрос на Балканите 1945- 1981, Мария Стамова, Изд. Фабер, 2005 г., В. Търново, 362 с.;
 2. Атентати, които трябваше да променят света, В. П. Боровичка, Военно издателство, София, 1983 г., 331 с.;
 3. Атентати и атентатори на 20 в., Желязко Стоянов, София, Изд. Парадигма, 2008, 372 с.;
 4. Ахмет Доган и българският етнически модел, Максим Мизов, ИК Земя, С., 2010
 5. Балканският свят, Стойчо Грънчаров, Изд. Дамян Янков, София, 2001, 646 с.;
 6. Балканите между две империи. Хабсбургската монархия и Османската държава 1683- 1739 г., Иван Първев, УИ „Св. Климент охридски”, С., 1997 г., 361 с.;
 7. Балканите между мира и войната 14- 20 в., Сборник, съставител Светлозар Елдъров, Изд. Иврай, София, 2002, 300 с.;
 8. Балканите. Краят на конфликтите., Венелин Цачевски, Изд. Изток- Запад,  София, 2008 г., 262 с.;
 9. Балкански страни. Политика, икономика, международни връзки., Мария Чавдарова, София, Изд. Парадигма, 1999, 126 с.;
 10. Бандитская Россия, Анрей Константинов, Мальколм Дикселиус, Москва, Изд. Ольма – пресс, 1997, 592 с.;
 11. Большой провал. Раскрытые секреты британской разведки, Ричард Томлинсон, Москва, Изд. „Фрегать”, 2001, 414 с.;
 12. Борба без оръжие. Турското национално- освободително движение в България 1985- 1986 г., Веселин Ангелов, С., 2009, Фондация „Либерална интеграция”, 436 с.;
 13. Борба с организираната престъпност в Италия, Сборник, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 1999, 86 с.;
 14. Бояджиев, Т., Разговори за разузнаването, Изд. Либра Скорп, С., 2014, ISBN 978- 954- 471- 208- 2
 15. Българският етнически модел. Политическа митологема или проблемна реалност., Максим Мизов, съставител, С., 2011
 16. Введение в криминолигию, Фокс, В., 1985, М., Прогрес;
 17. Вера, етнос, нация. Религиозный компонент етнического сознания, колектив, М., 2007;
 18. Велика Албания., д- р Борие Борозан, Белград, 1995, Военноисторийски институт войске Югославие, 571 стр.;
 19. Великие тайны спецслужб  ХХ в., Демкин С. И., Москва, Изд. Мартин, 2002, 447 с.;
 20. Военното разузнаване на България и Студената война, Зикулов Васил, София, Изд. Българска книжница, 2007, 606 с.;
 21. Войни за ресурси. Новият облик на световния конфликт, Майкъл Т. Клер,  Изд. З. Стоянов, С., 2003,  339 с.;
 22. Власт и етнос на Балканите, Жан- Франсоа Госийо, ИК ЛиК, С., 2004
 23. Възникване на съвременна Турция, Бърнард Люис, Пловдив, 2003, Изд. Пигмалион, 557 стр.;
 24. Възход и падение на Великите сили. Икономически промени и военни конфликт 15- 20 в., Пол Кенеди, София, 1997, Изд. Св. Георги Победоносец, 450 стр.;
 25. Война разведок, Тайные операции спецслужб Германии 1942- 1971, Мемуары Рейнхард Гелен, Москва, Изд. ЦЕНТРПОЛИГРАФ, 425 с;
 26. Геополитическа история на България, Евгени Гиндев, Изд. Пропелер, С., 2012, 230 с., ;
 27. Геополитика, Василенко, И. А., Москва, Изд. Логос, 2003, 205 с.;
 28. Глобалните промени и съдбата на България, Васил Проданов, С., ИК Хр. Ботев, 1999, 403 с.;
 29. Господари на света? Скритите цели на войните на Балканите., Сборник статии, Изд. Нова зора, София, 2000 г., 277 с.;
 30. Грязная работа ЦРУ в Западной Европе, Филип Ейджи, Луис Волф, Воениздат, С., 1983 г. , 288 с.;
 31. Двубоят между разузнаването  и контраразузнаването на България и Турция., Димитър Вандов, София, Изд. Нова зора, 2010, 255 с.;
 32. Дипломатическа подготовка на нашите войни. Спомени, частни писма, шифрови телеграми и поверителни доклади., Михаил Маджаров, София, 1998, Изд. Тилиа ООД, 455 стр.;
 33. Днешната политическа класа на българите- елит или маргинализация?, Станилов, Станислав, София, Изд. АСИ- Принт, 2007, 141 с.;
 34. Этнос и Нация, А.Н. Савастьнов, Изд. Книжный мир, Москва, 2008 г., 191 с.;
 35. Этнополитология, Р.Г. Абдулатипов, рес.ез., СПб., Изд. Питер, 2004
 36. Злоупотребата с властта и атаката срещу демокрацията, Ноам Чомски, София, ИК Бард, 2007, 480 с.;
 37. Извън контрол. Глобален безпорядък в навечерието на 21 в., Збигнев Бжежински, С. Изд. Обсидиан, 1994 г., 239 с.;
 38. Измяна. Историята на американският шпионин Олдрич Еймс, Тим Уайнър, Дейвид Джонстън, Нийл Луис, ИК П. Берон, С., 1996 г., 237 с.;
 39. Изследване на историята., Арнълд Тойнби, т. 1., София, Изд. З. Стоянов, 2001 г., 614 с.;
 40. Изследване на историята., Арнълд Тойнби, т. 2., София, Изд. З. Стоянов, 2001 г., 386 с.;
 41. Из Лабиринтите на българското разузнаване, Кременлиев, Ат., УИ Кл. Охридски, С., 2011,
 42. Илинденско- Преображенското въстание 1903 г., Георги Георгиев, София- 2006, Тип- Топ прес, 512 стр.;
 43. Именити разузнавачи, Вацлав Павел Боровичка, София, Партиздат, 1987, 295 с.;
 44. Империята ГРУ, Александър Колпадики, Дмитрий Прохоров, КИК Труд, 2001, 518 с.;
 45. Искуство дипломатии. Не победит, а убедит., Алексеев, И. С., Москва, Издательско- торговая корпорация „Дашков и К”, 284 стр,.2007;
 46. Ислямо- американският сблъсък, Николай Мизов, ИК Хр. Ботев, София, 2004 г., 619 с.;
 47. Историята, населена с хора. Българското общество през втората половина на 20 в. Интервюта., Колектив, София, Изд. Гутенберг, 804 стр.;
 48. История на Балканите 20 в. Том Втори., Барбара Йелавич, София, 2003, ИК АМАТ- АХ,   44470 стр.;
 49. История на българските империи, Димитър Харалампиев Попов, София, 2005, Изд. Вулкан, 919 стр.;
 50. История на международните отношения, Евгени Александров, Национален институт за международни изследвания, София, 2000, ИК ИНТЕЛА, 400 стр.;
 51. История на Русия от най- древните времена до наши дни, А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиев, Т.А. Сивохина, София, 2001, ИК Труд, 620 стр.;
 52. История на руската империя от 1552 до наши дни. Евразийската империя., Елен Карер д, Анкос, София, 2007, Изд. РИВА, 374 стр.;
 53. История на Прусия, Мишел Керотре, София, 2005, Изд. Рива, 440 стр.;
 54. История на Австро- Унгария, Радослав Мишев, В. Търново, Изд. АБАГАР, 2005 г., 312 с.;
 55. История на Балканите 14- 20 в., Жорж Кастелан, Пловдив, 2005, ИК Хермес, 671 стр.;
 56. История на албанците, От илирите до независимостта на Косово, Серж Мете, Изд. Рива, 2007,  407 с.;
 57. История на Хърватия, Иво Голдщайн, София, 2003, Изд. Пагмалион, 300 стр.;
 58. История на Турция през 20 в., Дженгиз Хаков, Център за проучване „Атататюрк”. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия., София, 2000, 415 стр.;
 59. История на Черно море, Чарлз Кинг, София, 2006, Изд. Захарий Стоянов, 398 стр.;
 60. Исследования социально- экономических и политических процесов, Рой, О. М., СПб., ИД Питер, 2004, 364 с.;
 61. Каквото кажем, става, Ноам Чомски, ИК Бард, С., 2009, 446 с.;
 62. КГБ и властта, Бобков, Ф. Д., София, ИК Петекстон, 1996, 492 с.;
 63. Конфликтология и съвременност, списание, Конфликтология и постмодерна ситуация, Сборник, Димитър Й. Димитров, Изд. БАК, Изд. УНСС, 2006, 176 с.;
 64. Конфликтология, Анцупов, А. Я., А.И. Шипилов, 3 изд., 2007, Изд. Питер, СПб., 490 с.;
 65. Конфликтознание, Димитър Й., Димитров, Изд. Фабер, С., 2007,  243 с.;
 66. Конфликтология, Димитър Димитров, Изд. Стопанство, УНСС, С., 2004 г., 260 с.;
 67. Конфликт: модели, решения, менеджмънт, Светлов, В.А., 2005, М., Езд. Питер;
 68. КОС и УДБА. Акциите и документите на тайните служби, Драган Латас, Александар Србиновски, Изд. Вечер, Скопие, 2008 г., 325 с.;
 69. Косово- отложената независимост, Раймонд Детрез, Изд. Кралица МАБ, С., 2008 г., 259 с.;
 70. Кратка история на Косово, Ноел Малкълм, Изд. ЛИК, София, 2001, 569 с.;
 71. Кризите. , Хенри Кисинджър, София, 2004, Изд. Прозорец и Труд, 472 стр.;
 72. Макгахан Джануари 1844- 1878. Биография, документи, материали., Теодор Д. Димитров, София, 1977, Изд. Наука и изкуство, 215 стр.;
 73. Македония през погледа на австрийски консули 1851- 1877/78., под ред. на В. Паскалева, Том Първи, София, 1994, Изд. Македонският научен институт, 396 стр..;
 74. Македонският въпрос, Аданър Фикрет, София, Изд. AMICITIA, 2002, 268 с.;
 75. Между сърби и албанци. История на Косово., Миранда Викърс, ИК П. Берон, София, 2000 г., 344 с.;
 76. Мусульманские легионы во Второй мировой войне, Романько, О.В., Изд. АСТ, Транзиткнига, М., 2004 г., 312 с.;
 77. Насилието в модерната епоха, Васил Проданов, София, 2003, Изд. З. Стоянов, УС “Св. Климент Охридски”,
 78. Национализм и глобализм. Национальная жизнь в современном мире., Мнацаканян М. О., Изд. Анкил, 2009, 408 с.;
 79. Националният въпрос на Балканите, Кръстьо Манчев, С., АИ проф. Марин Дринов, 1999, 361 с.;
 80. Националният интерес в българската политика, Мария Пиргова, София, Изд. Парадигма, 2009, 190 с.;
 81. Национално, балканско, европейско- тенденции на равенство и неравенство, под редакцията на проф. В. Проданов, съставители В. Проданов, М. Тахир, Иван Кацарски, ИФИ- БАН, 2008 г., 168 с.;
 82. Неизвестный сепаратизм. На службе СД и Абвера, Лев Соцков, Москва, Изд. РИПОЛ Класик, 2003, 330 с.;
 83. НКВД против Абвера- незримый поединок, Василий Мотов, Москва, ЭКСМО, 2005, 288 с.;
 84. Новата дипломация на Русия, Иванов, Игор, София, Изд. Българо- руски информационен пул, 2003, 398 с.;
 85. Нова и най- нова обща история, Симеон Дамянов, В. Търново, 1980, ВТУ „Кирил и Методий”, 545 стр.;
 86. Новая и новейшая история 1870- 1976, Поповой , Е.И., К. Н. Татариновой, Москва, 1978, Изд. Высшая школа, 479 стр.;
 87. Новият Османизъм и българите, Станислав Станилов, политически очерк, София, ПП Атака, 2012, 78 с.;
 88. Ньойски договор/с обяснителни бележки/, Д. Кесяков, Димитър Николов, София, 1999, Изд. Мартилен, 270 стр.;
 89. Общая теория национальной безопасности, А. А. Прохожева, М., Изд. РАГС, 2005 г., 338 с.;
 90. ОНА. Терористичка паравойска во Македония, Иван Бобановски, Изд. Веда, Скопие, 2002, 413 с.;
 91. Победа. Тайната стратегия на Рейгън за разбиването на СССР, Питър Суайцър, София, ИК Труд, 268 стр., 1999;
 92. Проблеми на националната и международна сигурност, колектив, Съставител В. Бузов, Изд. Ивис, В. Т- во, 2012 г., 295 с.;
 93. Регионални геополитически изследвания, Вилиян Кръстев, Валентин Михайлов, ИК Стено, Варна, 2009 г., 261 с.;
 94. Регионална и политическа география на Балканските страни. Част 1., Карастоянов, Ст., Редакция, София, УИ „Св. Климент Охридски”, 2011, 222 с.;
 95. Религия и конфликт, Малашенко, Ал., С. Филатова, МЦ Карнеги, 2007, с. 287
 96. Светски поредак. Стари и нови., Чомски, Ноам, 1998, Изд. Студентски културни Центар, Београд, с. 413
 97. Секреты  психологической войны. Цели, задачи, методы, формы, опыт., Крыско В. Г., Минск, Изд. Харвест, 1999, 448 с.;
 98. След дълго мълчание. 42 години в българското разузнаване., Димо Станков, София, Изд. АСИ, 2005, 555 с.;
 99. Современный терроризм. Анализ основных направлений, Кожушко, Евгений, Минск, Изд. Харвест, 2000, 448 с.;
 1. Социальная психология толпы, Почебут, Людмила Георгиевна, С. Пб., Изд. „Речь”, 2004, 230 с.;
 2. Социальные конфликты в контексте процессов глобализации и регионализации( Второму мождународному конгрессу конфликтологов ), Степанов Е. И., Сборник, Москва, Изд. Ленанд, 2005, 664 с.;
 3. Спецоперации Лубянка и Кремль 1930- 1950 годы, Судоплатов, Павел, Изд. ОЛМА- Пресс, Москва, 1997, 688 с.;
 4. Спецслужбы. Российские спецслужбы от Рюрика до Екатерина Второй, Телицын В., Москва, Олма – Пресс, 2005, 430 с.;
 5. Спецслужбы Третого Рейха, Чуев, С. Г., С Пб., Изд. Дом Нева, 2003, 383 с.;
 6. Србиа у рату и революции 1941- 1945, Колектив, Изд. Српска кинежвна задруга, Београд, 1976, 676 стр.;
 7. Суверенитет, Никита Гараджа, Москва, Изд. Европа, 2006 г., 295 с.;
 8. Създаването на националните идентичности. Европа 18- 19 в., Ан- Мари Тиес, Изд. Кралица МАБ, 2011, 299 с.;
 9. США и Россия:новая парадигма неправительственной дипломатии, Макарова, Д. В. , Стюарта, Ф. Д. , Москва, Изд. Российская политическая энциклопедия, 2006, 224 с.;
 10. США в погоне за Каспием, Жильцов, СС, И.С. Зонн, 2009 г., М., Изд. Международни отношения.
 11. Тайная война. Секретные операции абвера на Западе и Востоке 1921- 1945, Оскар Райле, Москва, Изд. Центрполиграф, 2002, 510 с.;
 12. Тайны войны. После Нюрнберга. Загадки третього Рейха, Р. Картье, , Изд. Вече, М., 2005 г., 443 с.;
 13. Тероризмът, престъпленията и мръсните пари в офшорния свят. Как се перат големите пари., Джефри Робинсън, София, ИК Анимар, 2002, 6312 с.;
 14. Тероризмът. Психосоциални корени, последствия и интервенции, Христо Попов, Военно издателство, 2005, 358 с.;
 15. Тероризъм с марката на ЦРУ, Иван Палчев, София, Изд. Народна младеж, 1984, 134 с.;
 16. Тероризъм. Политически и правни аспекти., Трифонов, Тодор, София, Изд. Албатрос, 1998, 102 с.;
 17. Терроризм и контртерроризм в современном мире, Колобова, О.А., Москва, Изд. Екслит, 2003, 480 с.;
 18. Трагедия Абвера 1935- 1945, Бартц, Карл, 2002, М., Изд. Центрполиграф,267 с.;
 19. Хегемония или оцеляване. Американският стремеж към глобално господство. Ноам Чомски, София, ИК Бард, 2004., 320 с.;
 20. Черноморский узел, Гриневецкий С. Р., С. С. Жилцов, И. С. Зонн, М., Изд. Международные отношения, 2007, 200 с.;
 21. ЦРУ срещу СССР, Николай Яковлев, София, ДИ Септември, 1984, 270
 22. Шеф на нацисткото разузнаване. Лабиринт., Валтер Шеленберг, превод, изд. Атика, С., 2007 г., 447 с.;
 23. Югославия. Последната балканска империя/История, политика, етноси/, Велизар Енчев, Рецензент проф. К. Манчев, ИК Ренесанс, С., 2005, 518 с.;
 24. Югоизточна Европа под османско владичество 1354- 1804., Питър Шугар, С., Изд. Кралица Маб, , 523 с.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ДЕЦАТА И ДЕТСТВОТО В ТВОРЧЕСКИТЕ ВИЗИИ НА ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ПОЕТИ
Next post С ВЛЮБЕНА ДУША ДОРИ НАСЪН