НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

ОБЩИНА РАЗГРАД

ЗАПОВЕД

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал. 2, т.З и т.7 от Закона за закрила и развитие на културата, Споразумението между Община Разград и Съюза на българските писатели за учредяване на Национална награда за драматургия на името на Антон Страшимиров, чл. 17 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград и по повод предстоящата 150 годишнина от рождението на Антон Страшимиров,

ЗАПОВЯДВАМ:

  1. Да се проведе Национален литературен конкурс за драматургия за наградата „Антон Страшимиров“
  2. До участие в конкурса се допускат творби на живи автори в областта на драматургията (трагедия, комедия, сатира и други), които следва да отговарят на следните изисквания:

–             произведение да не е поставено на българска сцена до обявяването на конкурса;

 

–             Авторът му да даде съгласие за безвъзмездно предоставяне на правото, произведението да бъде поставено на сцената на Театрално-музикален център Разград – Драматичен театър „Антон Страшимиров“ и включено в неговия репертоар.

  1. Срок за подаване на творбите: 01. 05. 2022г. на хартиен носител в 5 екземпляра на адрес: гр. Разград, ПК 7200, бул. „Бели Лом“ 37А, за Община Разград, отдел „Култура, религиозни и младежки дейности“.
  2. Определям комисия/жури в състав: Председател и 4 члена, определени на квотен принцип -по двама представители на Община Разград и Съюза на българските писатели.
  3. За председател на комисията/журито определям Боян Ангелов – председател на Съюза на българските писатели.
  4. Възлагам на председателя на комисията/журито до 20.04.2022 г. да изработи методика за оценяване на творбите.
  5. Наградата да се връчи през месец май 2022 г. на специална церемония по повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
  6. Наградата да се състои от почетен плакет, грамота и парична сума в размер на 5 000 лв.

Настоящата заповед да се публикува на сайта на Община Разград, на сайта на Съюза на българските писатели, както и на сайта на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, във вестник „Словото днес“ (орган на СБП) и в местни средства за информация в Разград.

 

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post АНТОЛОГИЯ „МЕЧТИТЕ” СЪБИРА НАЙ-ДОБРОТО ОТ 2020 Г.
Next post ИЗ „ПО МЯРКА НА ДУХА”