НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА“

Община Генерал Тошево 

обявява

 НАЦИОНАЛЕН  ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

    „ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА“

     Гр. Генерал Тошево `2017

 

                               СТАТУТ  НА КОНКУРСА

Националният  литературен конкурс „Земя на пеещите колелета“ се посвещава                            на големия писател и разказвач, певеца на Добруджа  – Йордан Йовков.

1. Цел

Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ,  в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.

 1. Организатори

Конкурсът се организира от Община Генерал Тошево под патронажа на кмета на общината с финансовата подкрепа на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“                              и с медийната подкрепа на сп. „Антимовски хан“.

 1. Провеждане

3.1 Конкурсът е явен и се провежда през година.

3.2 Обявява се през м. май на текущата година и приключва през м. ноември – в рамките на честванията на Йордан Йовков и празниците на град Генерал Тошево.

 

 1. Право на участие

В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години.

Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.

 

 1. Изисквания към творбите

5.1. Формат  на разказа – до  четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.

5.2. Всеки автор може да участва  с един  разказ. Допуска се и съавторство.

5.3. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант.

5.4. Срок, форма и начин за предаване на творбите.                                          Участниците представят творбите си в срок до 30 септември на текущата година в електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:

 • на е-mail адрес: kultura@org
 • на адрес Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса   /в този случай се гледа пощенското клеймо и ръкописи не се връщат/

5.5. Придружаваща информация на отделен файл /лист: трите имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail  адрес за връзка.

 1. Критерии за оценяване на разказите:

6.1. Съдържание и стил:

 • свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа;
 • последователност/логика на изложението;
 • динамика на повествованието;
 • умение да се изграждат характери;
 • композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.

6.2. Език  – езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация.

 1. Оценяване:

7.1. Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни   творци, утвърдено със заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс.

7.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.

 1. Награден фонд.

8.1. Наградният фонд се осигурява от Община Генерал Тошево и ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.

8.2. Конкретният размер на наградния фонд на конкурса се определя съгласно заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс.

       Награден фонд за 2017 г. – 1 500 лв.                                        

8.3. Присъждат се следните награди:

 • І, ІІ и ІІІ награда;
 • Поощрителна награда;
 • Специална награда за местен творец;
 • Награда за млад автор;
 • Награда на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.

8.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево: http://www.toshevo.org/    

 1. Награждаване

9.1. Церемонията по награждаването се състои  в началото на месец ноември в гр. Генерал Тошево.

9.2. Победителите в Конкурса се уведомяват своевременно за точното време и място за връчване на наградите.

 

9.3. Пътните разходи на наградените участници за участие в заключителния етап  на конкурса и връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.
9.4. Отличените разкази се публикуват в сп. „Антимовски хан“ и в общинския вестник  „Добруджански глас“.

9.5. Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник

 

За контакт и допълнителна информация:

Община Генерал Тошево                                                                                                        Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“                                                           Маргарита Великова, началник-отдел                                                                              тел: 0885604151; 0889  954880

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post Вестник „Словото днес“, бр. 27, 2017
Next post ТАТУИРОВКИТЕ НА СМЪРТТА – криминален роман