НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕТЕСИ „ДОРА ГАБЕ”

П Р О Т О К О Л

 

гр. Генерал Тошево, 25 октомври 2022 г.

 

В изпълнение на  Културния календар на община Генерал Тошево за 2020 г., заповед № 404 от 09 май 2022 г. и във връзка със заповед № 993 /18 октомври 2022 г.,

се събра комисия в състав:

Председател – Иван Димитров /Гранитски/ – чл. кор. на БАН, поет, белетрист, издател;

членове:

 

Боян Ангелов Иванов – председател на СБП, поет, журналист;

Панко Кирилов Анчев – член на СБП, литературен критик и историк;

 

Задачата на комисията бе да разгледа и обсъди стиховете на участничките в ХV Националния литературен конкурс за поетеси „Дора Габе”, които бяха получени в Община Генерал Тошево на електронен или хартиен носител до изтичане срока на конкурса – 16.10.2022 г. включително.

 

След проведеното обсъждане, журито обсъди предложенията и след това класира творбите и предложи на Община Генерал Тошево да присъди следните

 

н а г р а д и:

Първа  награда –  участник № 9 – Христина Борисова Главанова, гр. Севлиево;

Втора награда –   участник № 19 – Павлина Йосева, гр. Шумен/ живее в София;

Трета награда  –   участник № 31 – Светлана Николова Ангелова, гр. Харманли;

 

Поощрителни награди:

 

–             участник № 17 – Гюлшен Алиева Караманлиева, гр. Плевен;

–             участник № 13 – Людмила Калоянова – Славова, гр. София.

–             участник № 22 – Даница Ивова Христова, 18 г., гр. Велико Търново;

–             участник №   3 – Аделина Божидарова Леви, гр. София;

 

Освен тези предложения за награди, съгласно статута на конкурса, журито реши да присъди и следните

 

специални награди:

 

Награда  на Издателство „Български писател:

участник № 9 – Христина Борисова Главанова

 

Награда на Издателство „Захарий Стоянов:

участник № 19 – Павлина Йосева