НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

НАГРАДА

НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

И НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

ЗА ЛИТЕРАТУРА  “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”

 

ОБЯВА

През 2018 г., по повод на 120-годишнината от рождението и 95 години от смъртта на Христо Смирненски – един от най-гениалните български творци на художественото слово, оставил за краткия си 24-годишен живот изключително по обем и богато като съдържание и социални послания творчество, Националният съвет  и Парламентарната група на Българската социалистическа партия и Управителният съвет на Съюза на българските писатели учредиха НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“.

Съгласно статута на наградата и в изпълнение на техни решения от 1-и август 2023 г., Изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия и Управителният съвет на Съюза на българските писатели обявяват, че започва процедурата по набирането на предложения и определянето на носителя за 2023 г. на Наградата за литература „Христо Смирненски“.

            Носители на наградата могат да бъдат поети, прозаици, драматурзи, публицисти и литературни критици, които са посветили своите професионални и творчески прояви на значими обществени проблеми от позициите на левите политически и социални  идеи; с публикациите и другите си изяви последователно представят съвременните леви естетически и нравствени ценности, развиват националните добродетели и защитават националното ни достойнство в политическия, икономическия, социалния и духовния живот на обществото; са допринесли за  популяризиране на политиката и за разширяване на влиянието на БСП и левицата в обществото и особено сред младите хора; работят отговорно за поддържане на високия авторитет и обществена значимост на съвременната българска литература и на писателската професия;  в произведенията си показват  новаторски подход в разработването на съвременни социални, нравствени и политически теми, показват богатство на образи и майсторско владеене на литературните форми и средства, използват ярък метафоричен език и т.н.

            Предложените за носители на наградата кандидати ще бъдат оценявани по техния висок професионализъм, компетентност и задълбоченост на творбите, по защитаваните от тях ясни граждански и нравствени позиции, по завоюваното трайно и авторитетно присъствие в публичното пространство, по наличието на ярък литературен талант.

            Право да бъдат номинирани за участие в конкурса за наградата имат литературни творци, които през последните години са публикували свои нови произведения, участват активно в литературния и обществения живот и разработват задълбочено и аргументирано от позицията на левите естетически и нравствени ценности значими за обществото проблеми.

Предимство при обсъждането на предложенията ще се дава на кандидатурите на млади литературни творци.

            Право да номинират кандидати за носители на наградата имат писателски дружества, ръководства и колективи на издателства и на литературни издания, поети, писатели, публицисти и литературни критици, творчески съюзи и неправителствени организации, организации и съвети на БСП  и др. подобни на тях.

            За всеки номиниран за наградата до 10 септември 2023 г. в НС на БСП и в УС на СБП трябва да бъде изпратено на материален и електронен носител мотивирано предложение, придружено с биографична и  творческа справка за кандидата. Всички номинации ще бъдат разгледани от комисия, в състава на която са включени представители на НС на БСП и на УС на СБП, поети, писатели, публицисти и литературни критици, представители на творчески съюзи и обществени организации и др. Предложението на комисията за определяне на носителя на наградата ще бъде внесено за утвърждаване в ИБ на НС на БСП и в УС на СБП до 15 септември 2023 г. Носителят за 2023 г. на Наградата за литература „Христо Смирненски“ ще бъде обявен по време на специално организирана за това проява до края на м. септември 2023 г.

            Носителят на Националната награда за литература “Христо Смирненски” ще получи грамота, плакет и помощ за отпечатването на негова нова книга; ще получи право на специална публикация в изданията на БСП и на СБП; ще получи правото да бъде поканен за член на комисията за определяне на следващите носители на наградата.

            За повече информация и справки за конкурса се обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, култура и медии (София 1000, ул.„Позитано“ №20, телефон 02/8107219 и е-mail –  kulturaimedii@abv.bg)  и към Отдел “Административен“ на Съюза на българските писатели (София – 1000, ул. „ 6 септември“ №35, телефон 02/9880685 и е-mail – sbgp@abv.bg )

Документите с предложенията за номинираните се изпращат на посочените електронни пощи и се внасят на хартиен носител в отдел „Деловодство“ на НС на БСП и в отдел „Деловодство“ на  СБП до 10 септември 2023 г. включително. Ще бъдат разглеждани само предложенията, внесени и на двата адреса.

 

 

 

1 август 2023 г.

Изпълнително бюро

на Националния съвет на БСП

Управителен съвет

на Съюза на българските писатели

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА СБП АВГУСТ 2023
Next post  СБП ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ С ПАКИСТАН