„КАКВОТО Е БИЛО, ЩЕ БЪДЕ…” – АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

Георги Н. Николов

Във всички епохи литературата е плод на възприятия, оценъчност и художествена интерпретация в рамките на обществото. И като негова палитра се движи в границите му. Подчинена на закони, тласкащи поредния исторически етап напред. Самото общество не е явление, битуващо статично в свят на обогатявана с познания традиция. То осъществява приемственост на своите модели между минало и настояще, за да прелее най-ярките им образци в бъдното. Така хора и битност се вписват в естетическата матрица на времето. Съзиждат пирамида от нравствени ценности, завещавани на идни човешки същества. Които на свой ред ще вградят пулс в скрижалите им, преди тленно да избледнеят в спомена.
Лириката на Андрей Андреев цветно, в дълбок философски контекст, илюстрира тези послания. Авторът е дарен с неспокоен дух, вникващ жадно в земните дела. Опитва се да разплете вечния въпрос: „С каква мисия тъпчем гръдта на планетата?” Да отгатне времето и пространството ли моделират съдбата, или сами избираме оброчния си кръст? Или се раждаме само за да умрем? Изпълнявайки библейската повеля: „От пръст си и на пръст ще станеш…” А може би, увлечени в делнични тегоби, не разбираме космични внушения, създали ни по свой образ и подобие? Може би:

И в планетата ни, зелената,
със всевиждащо будно око
векове се заглежда Вселената.
Търси някого, но кого?
Невъзможно е да е забравила
оня миг или ден, или век,
в който някого тук е оставила
само с голото име човек.
Как мълчанието на всевишните
ние, смъртните, да разберем,
или те, или ние сме нищото,
във което до днес се кълнем.
„Сираци на вечността” – 2

Лирическият герой на Андреев е смирен бунтар. Търсещ, изследващ, проумяващ себе си в света. Мисията му е на скиталец по хребетите на родовата памет и динамиката на съвременността, преди да открехне дверите на бъдеще време. Дарен с тленно безсмъртие, олицетворено с мисълта. Тя е в кръвта между нас и предците. Тя и ще ни надживее. Щом бъде втъкана в гена на онаследеното познание, без което приемственост не е възможна. Пътят на героя е труден, лъкатушещ, радостно-горчив. Хората са несъвършени и мерят доверието в сребърници. Завист разяжда нечутите им викове „осанна!” В „разпни го!” блика гнилото доволство на индивида, надживял своя брат с още ден. И все пак поетичният апостол на Андреев върви. Като упорит орач, разбиващ целината от апатия, егоизъм и дребничка злоба. Назад остават спомени за скъпи същества, изпепелени идеи, въжделения, станали реалност. Напред е мамещият хоризонт на универсалното познание. Сливането с него е подчинено единствено на дарените от вечността мигове. Те имат свои дълбоки корени. Дремещи в етносъзнанието – от зората на личното „аз” в тъмни времена. Сред утвърждаващ се в историята национален монолит, та до днес. Логично е авторът, български гражданин на света, да черпи сили първо в изконно родното: пъстра шевица, минаваща през цялата му лирика. И набор от теми, умело откроени в графиката на стиховете. Или кодирани в иносказание от фолклорни символи. Сдобряващи в човешкото съзнание разбиранията за живота и смъртта. Като за два полюса върху сцената на космическата безпределност. Върху й човек има кратка роля. Но се убеждава, че трябва да я напусне едва когато сложният микс от гордост, щения и мимолетност се утаи в душата му. Символите в лириката на Андрей Андреев са заимствани от вечността. Тя е в често ползваните от него митологеми за кладенеца, водата, моста. С внушенията за Харон и Лета. За посрещането и отлитането на щъркелите. За въздуха, земята, небето. И разбира се, за пътя до родния дом. Пред който в търпеливо очакване бди споменът за мили образи. Кому са потребни след толкова години? Разпръскват ли мрака на самотата, или я правят още по-лепкава и тъмна?

Мътно слънце. Стъпкани гробове.
Гарвани тършуват в пепелта.
Тихо падат в празните дворове
унизени есенни листа.
Живите заминаха. Протяжен
към небето се издига дим.
Но на мъртвите какво ще кажем,
мъртвите с какво да утешим?
„Есенна смола”

Поезията на Андрей Андреев е илюстрация на трескаво-спокойния делничен пулс. На орис, която завлича малкия човек във въртоп от нечакани митарства. Далеч от България и от тишината на спокойно съществуване. Дошло е време разделно. За света, за родния край, за човека със славна история, но с неясно бъдеще. Всъщност, уязвима прашинка в свят на тлеещи пожари. На възродени притчи за мъст и кръвнина. Нима стъпваме в уж отречен от разума коловоз? Нима единствено атавизмът в душите се радва на безсмъртие? В стиховете страната ни и планетата са скачени съдове. Във вените на които опасно тлеят пожарите на обществено безумство. Природата е изправена пред парадокса да се подчини пред барутните начинания на своите чеда, или да ги смачка. Експерименти с живота и надеждите на неизброима сива маса навяват аналогия с библейския потоп. Но кой е зван да бъде новият Ной? Кой е сочен за негов продължител пред хладния поглед на Вселената? Безспорно – поетът. Неведнъж, по различни поводи е търсено мястото на интелектуалеца в жаравата на съвременния антагонизъм. Поставят хората на перото в първата редица на кръвни стълкновения. Върху барикади и хилядни демонстрации. Не, мястото на осенената мисъл не е в уличната кал. Защото всеки творец е месия за времето, в което е пратен да съществува.
Той трябва да озарява истината за добро и зло. Да пресява зрънца нравственост,
почтеност и доверие от купчини материална излишност. Да отправя анатема към апологетите на идейна непримиримост. Просветлявайки съзнанието за неотмиращи Божи заповеди. Дарени на людете, за да грешат в мир със себе си. Последвалото разкаяние блика от сърцата винаги късно. Но отправено искрено, ще бъде чуто от космичния разум и простено. Негов посредник на земята е поетът: чувствителен, болезнено-раним и… твърд като стомана. В творчеството си Андреев е рицар на българското послание към света. И едновременно изповедник на човечеството в олтара на духовността. Тематичният му обхват е с условни географски понятия. Родината при него диша равнозначно с нашия общ планетарен дом. Те не могат да съществуват дистанцирано и отделено. Такава е повелята на Създателя, който ни поставя пред разрешима дилема: да изберем меч, или маслинено клонче…

Светът?! И той е суха ланска слама,
пални му клечката кибрит и ето:
гори, гори отвсякъде, а няма
глави безумни – да гасят морето.
И няма край. От векове така е.
И векове ще бъде, щом човека
за себе си и за света нехае
пред своите Йерусалим и Мека.
И ти кому да кажеш свойто сбогом,
презрял и клеветата, и елея…
Уверено към бездната и Бога
върви светът… И пее. Пее. Пее.
„Оптимистично”

Цялото творчество на Андреев е осмислено върху панорамата на философския пейзаж. Илюстрация на лирично сфумато. В което живата импресионистична картина и човешките сезони разкриват обща перспектива за човешкия индивидуум. С финал за тленната обвивка на интелекта, безсмъртен в мисловната си същност. За поета всичко, до което се докосва, е израз на променлива статичност. Природата в цветните си мантии е и позната, и по новому различна в поредния лист от календара. Земната орбита е привидно стегната във физични формули. Но ще ги разкъса веднага по даден от Вселената знак. В посоката, която сега ще избере, човечеството няма да е неин спътник. А може и самото то да се стреми към точка в апогея си напред и нагоре. За да се върне в праисторията, започвайки всичко отначало. Страстта към унищожение е заложена дълбоко в биологичната програма на личността и не се нуждае от мотив.
Заличават се цели поколения още преди рождената им дата. Изтриват се неписани страници от всемирната история. Въздигат се от руините Содом и Гомор, за да бъдат разрушени отново. Човекът сред нас е навярно паднал ангел: посланик на мъст и богохулство от библейски времена. Или неразгадана икона, забулена в противоречия. Нещо трябва да се направи, за да бъде спасен животът… от поляризацията на самия живот. Вместен между богатство и нищета. Между ситото доволство и гладния бунт. Сред хармоничното доверие на брат към брата и скрития в пазвата нож. Отново се намесва времето – най-верен съдник на нашите помисли и дела. Защото людете са вулкан от спяща противоречивост. А то – студена разсъдъчност, черпеща извод в дима на минали години. Можем и трябва да му се доверим, за да избегнем бъдещите грешки на обществото. Можем и да му се присмеем, защо не? Портите на Едем са отдавна хлопнати зад нас. А цивилизацията е красив декор, зад който хора-роботи крачат ежедневно към миражи и химери. Ще се преоткрием ли отново в лика на сивите тълпи? Готови ли сме да се лишим от анонимност, за да познаем болката на зачатието? От чаканото раждане, чистата любов и неизбежната раздяла? Кой ще отговори, ако не пак поетът. С душа, поела в себе си горчилката и плахите очаквания на целия околен свят.
Той е в него и лети над него. Не дарява света с вехти клишета за святост и прошка. Не е и схимник, скрит в пустинята за изкупление. Негов е образът само на Сизиф. Тласкащ към върха на истината свое прозрение за Човека. Този свят грешник, плод на любовно докосване между космическия разум и земната плът. Митологичен сатир с нежно сърце. Упорито отбягван от божествени събратя по другите планети, за които нехае. Неговата роля в света на земното е земна: да се възпроизвежда по свой образ и подобие. Да задоволява плътта и да тича след разума, на чийто зов не може да устои. И да прекрачи знайния финал с надежда, че оставя спомен: заявка за живот сред живите много след смъртта. Но все пак:

Каквото е било, ще бъде – казва
Давидовият син Еклесиаст.
Но в този отминаващ вече август
какви сме и кои сме ти и аз?
Изчезват поколения предишни,
а чувам как отвсякъде крещят,
че са били ненужни и излишни
животът им и скръбният им път.
Дали е сляпа нашата Вселена,
или ни е превърнала в слепци?
Уж всичко се променя,
а покрай нас гъмжи от подлеци.
И ако Бог ни гледа от небето,
да прокълнем или благословим,
че битието и небитието
са глътка въздух. Или глътка дим.

Със споделената си мъдрост поезията на Андрей Андреев ясно се откроява в съвременната българска литература. Тя съчетава по редовете проверените истини на теистична и ренесансова хуманност. Надживели и надживяващи епохи. Защото са положили смисъла си в нозете на Човека от всички времена. Осъден на клада светец. Слизащ от пламъка по-ярък и пречистен в копнежа за грях, земни радости, небесна прошка. Сам той малка вселена и дихание свише, слети в неразбираемо за „зрящите” единство. Лириката на Андреев носи печата на уморена, неуморима борбеност. Черпеща нови сили в неантагонистична полемика със своя лирически герой. Простено му е всичко, ако бъде осезаем, от плът и кръв. Ако помни образите на баща и майка и тревясалия път към техните гробове. Ако се сеща за България, макар прокуден далеч от нея неволник. Творбите на автора са сплав от традиция и модернизъм. От класически стих, в който мултиплицираното за бъдеще време послание изгрява още днес. Далеч съм от мисълта, че това е само българска поезия. Нейната елегичност, философски обхват, достъпна метафора и подкупващо откровение са дар за света. И катехизис за младите творци, тръгнали да го покоряват. Че светът не може да бъде покоряван, а само опознат. Вярно приобщен към лирата ни, ако ни се довери. Тогава и ние ще останем в аналите му. За добро, или не съвсем… Самият Андрей Андреев има един основен грях: премного обича Човека, света и всичко, до което се докосва синовният му образ на праотец. Затова нека получи наградата, която сам помоли в стих:

Макар пребродил много векове,
човекът няма други брегове
освен Земята – майчица рождена…
Не исках и не можех да съм друг.
И сянката ми погребете тук,
Където свършва цялата Вселена.

Но не бързай за наградата, поете! Потребен си ни още дълго тук, на земята.
Убеден съм, че разбираш защо…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post Вестник „Словото днес“, бр. 36, 2015
Next post „ВРЕМЕТО Е БЕЗПОЩАДЕН СЪДНИК…“