ЗА ПОЕЗИЯТА НА АНДРЕЙ АНДРЕЕВ (1943 – 2021)

Георги Н. НИКОЛОВ

„ЗЕМЯТА  ПРЕЗ  ВСЕЛЕНАТА  ПЪТУВА…”

Във всички епохи литературата е плод на възприятия, оценъчност и художествена интерпретация в рамките на обществото. И като негова палитра се движи в границите му. Подчинена на закони, тласкащи поредния исторически етап напред. Самото общество не е явление, битуващо статично в свят на обогатявана с познания традиция. То осъществява приемственост на своите модели между минало и настояще, за да прелее най-ярките им образци в бъдното. Така хора и битност се вписват в естетическата матрица на времето. Съзиждат пирамида от нравствени ценности, завещавани на идни човешки същества. Които на свой ред ще вградят пулс в скрижалите им, преди тленно да избледнеят в спомена.

Лириката на Андрей Андреев цветно, в дълбок философски контекст, илюстрира тези послания. Авторът е дарен с неспокоен дух, вникващ жадно в земните дела. Опитва се да разплете вечния въпрос: „С каква мисия тъпчем гръдта на планетата?” Да отгатне времето и пространството ли моделират съдбата, или сами избираме оброчния си кръст? Или се раждаме само за да умрем? Изпълнявайки библейската повеля: „От пръст си и на пръст ще станеш…” А може би, увлечени в делнични тегоби, не разбираме космични внушения, създали ни по свой образ и подобие? Може би:

 

И в планетата ни, зелената,

със всевиждащо будно око

векове се заглежда Вселената.

Търси някого, но кого?

 

Невъзможно е да е забравила

оня миг или ден, или век,

в който някого тук е оставила

само с голото име човек.

 

Как мълчанието на всевишните

ние, смъртните, да разберем,

или те, или ние сме нищото,

във което до днес се кълнем.

„Сираци на вечността”- 2

 

Лирическият герой на Андреев е смирен бунтар. Търсещ, изследващ, проумяващ себе си в света. Мисията му е на скиталец по хребетите на родовата памет и динамиката на съвременността, преди да открехне дверите на бъдеще време. Дарен с тленно безсмъртие, олицетворено с мисълта. Тя е в кръвта между нас и предците. Тя и ще ни надживее. Щом бъде втъкана в гена на онаследеното познание, без което приемственост не е възможна. Пътят на героя е труден, лъкатушещ, радостно-горчив. Хората са несъвършени и мерят доверието в сребърници. Завист разяжда нечутите им викове „осанна!” В „разпни го!” блика гнилото доволство на индивида, надживял своя брат с още ден. И все пак поетичният апостол на Андреев върви. Като упорит орач, разбиващ целината от апатия, егоизъм и дребничка злоба. Назад остават спомени за скъпи същества, изпепелени идеи, въжделения, станали реалност. Напред е мамещият хоризонт на универсалното познание. Сливането с него е подчинено единствено на дарените от вечността мигове. Те имат свои дълбоки корени. Дремещи в етносъзнанието – от зората на личното „аз” в тъмни времена. Сред утвърждаващ се в историята национален монолит, та до днес. Логично е авторът, български гражданин на света, да черпи сили първо в изконно родното: пъстра шевица, минаваща през цялата му лирика. И набор от теми, умело откроени в графиката на стиховете. Или кодирани в иносказание от фолклорни символи. Сдобряващи в човешкото съзнание разбиранията за живота и смъртта. Като за два полюса върху сцената на космическата безпределност. Върху й човек има кратка роля. Но се убеждава, че трябва да я напусне едва когато сложният микс от гордост, щения и мимолетност се утаи в душата му. Символите в лириката на Андрей Андреев са заимствани от вечността. Тя е в често ползваните от него митологеми за кладенеца, водата, моста. С внушенията за Харон и Лета. За посрещането и отлитането на щъркелите. За въздуха, земята, небето. И разбира се, за пътя до родния дом. Пред който в търпеливо очакване бди споменът за мили образи. Кому са потребни след толкова години? Разпръскват ли мрака на самотата, или я правят още по-лепкава и тъмна?

 

Мътно слънце. Стъпкани гробове.

Гарвани тършуват в пепелта.

Тихо падат в празните дворове

унизени есенни листа.

 

Живите заминаха. Протяжен

към небето се издига дим.

Но на мъртвите какво ще кажем,

мъртвите с какво да утешим?

„Есенна смола”

 

Поезията на Андрей Андреев е илюстрация на трескаво-спокойния делничен пулс. На орис, която завлича малкия човек във въртоп от нечакани митарства. Далеч от България и от тишината на спокойно съществуване. Дошло е време разделно. За света, за родния край, за човека със славна история, но с неясно бъдеще. Всъщност, уязвима прашинка в свят на тлеещи пожари. На възродени притчи за мъст и кръвнина. Нима стъпваме в уж отречен от разума коловоз? Нима единствено атавизмът в душите се радва на безсмъртие? В стиховете страната ни и планетата са скачени съдове. Във вените на които опасно тлеят пожарите на обществено безумство. Природата е изправена пред парадокса да се подчини пред барутните начинания на своите чеда, или да ги смачка. Експерименти с живота и надеждите на неизброима сива маса навяват аналогия с библейския потоп. Но кой е зван да бъде новият Ной? Кой е сочен за негов продължител пред хладния поглед на Вселената? Безспорно – поетът. Неведнъж, по различни поводи е търсено мястото на интелектуалеца в жаравата на съвременния антагонизъм. Поставят хората на перото в първата редица на кръвни стълкновения. Върху барикади и хилядни демонстрации. Не, мястото на осенената мисъл не е в уличната кал. Защото всеки творец е месия за времето, в което е пратен да съществува. Той трябва да озарява истината за добро и зло. Да пресява зрънца нравственост, почтеност и доверие от купчини материална излишност. Да отправя анатема към апологетите на идейна непримиримост. Просветлявайки съзнанието за неотмиращи Божи заповеди. Дарени на людете, за да грешат в мир със себе си. Последвалото разкаяние блика от сърцата винаги късно. Но отправено искрено, ще бъде чуто от космичния разум и простено. Негов посредник на земята е поетът: чувствителен, болезнено-раним и… твърд като стомана. В творчеството си Андреев е рицар на българското послание към света. И едновременно изповедник на човечеството в олтара на духовността. Тематичният му обхват е с условни географски понятия. Родината при него диша равнозначно с нашия общ планетарен дом. Те не могат да съществуват дистанцирано и отделено. Такава е повелята на Създателя, който ни поставя пред разрешима дилема: да изберем меч, или маслинено клонче…

 

Светът?! И той е суха ланска слама,

пални му клечката кибрит и ето:

гори, гори отвсякъде, а няма

глави безумни – да гасят морето.

 

И няма край. От векове така е.

И векове ще бъде, щом човека

за себе си и за света нехае

пред своите Йерусалим и Мека.

 

И ти кому да кажеш свойто сбогом,

презрял и клеветата, и елея…

Уверено към бездната и Бога

върви светът… И пее. Пее. Пее.

„Оптимистично”

 

Цялото творчество на Андреев е осмислено върху панорамата на философския пейзаж. Илюстрация на лирично сфумато. В което живата импресионистична картина и човешките сезони разкриват обща перспектива за човешкия индивидуум. С финал за тленната обвивка на интелекта, безсмъртен в мисловната си същност. За поета всичко, до което се докосва, е израз на променлива статичност. Природата в цветните си мантии е и позната, и по новому различна в поредния лист от календара. Земната орбита е привидно стегната във физични формули. Но ще ги разкъса веднага по даден от Вселената знак. В посоката, която сега ще избере, човечеството няма да е неин спътник. А може и самото то да се стреми към точка в апогея си напред и нагоре. За да се върне в праисторията, започвайки всичко отначало. Страстта към унищожение е заложена дълбоко в биологичната програма на личността и не се нуждае от мотив. Заличават се цели поколения още преди рождената им дата. Изтриват се неписани страници от всемирната история. Въздигат се от руините Содом и Гомор, за да бъдат разрушени отново. Човекът сред нас е навярно паднал ангел: посланик на мъст и богохулство от библейски времена. Или неразгадана икона, забулена в противоречия. Нещо трябва да се направи, за да бъде спасен животът… от поляризацията на самия живот. Вместен между богатство и нищета. Между ситото доволство и гладния бунт. Сред хармоничното доверие на брат към брата и скрития в пазвата нож. Отново се намесва времето – най-верен съдник на нашите помисли и дела. Защото людете са вулкан от спяща противоречивост. А то – студена разсъдъчност, черпеща извод в дима на минали години. Можем и трябва да му се доверим, за да избегнем бъдещите грешки на обществото. Можем и да му се присмеем, защо не? Портите на Едем са отдавна хлопнати зад нас. А цивилизацията е красив декор, зад който хора-роботи крачат ежедневно към миражи и химери. Ще се преоткрием ли отново в лика на сивите тълпи? Готови ли сме да се лишим от анонимност, за да познаем болката на зачатието? От чаканото раждане, чистата любов и неизбежната раздяла? Кой ще отговори, ако не пак поетът. С душа, поела в себе си горчилката и плахите очаквания на целия околен свят. Той е в него и лети над него. Не дарява света с вехти клишета за святост и прошка. Не е и схимник, скрит в пустинята за изкупление. Негов е образът само на Сизиф. Тласкащ към върха на истината свое прозрение за Човека. Този свят грешник, плод на любовно докосване между космическия разум и земната плът. Митологичен сатир с нежно сърце. Упорито отбягван от божествени събратя по другите планети, за които нехае. Неговата роля в света на земното е земна: да се възпроизвежда по свой образ и подобие. Да задоволява плътта и да тича след разума, на чийто зов не може да устои. И да прекрачи знайния финал с надежда, че оставя спомен: заявка за живот сред живите много след смъртта. Но все пак:

 

Каквото е било, ще бъде – казва

Давидовият син Еклесиаст.

Но в този отминаващ вече август

какви сме и кои сме ти и аз?

Изчезват поколения предишни,

а чувам как отвсякъде крещят,

че са били ненужни и излишни

животът им и скръбният им път.

Дали е сляпа нашата Вселена,

или ни е превърнала в слепци?

Уж всичко се променя,

а покрай нас гъмжи от подлеци.

И ако Бог ни гледа от небето,

да прокълнем или благословим,

че битието и небитието

са глътка въздух. Или глътка дим.

 

Със споделената си мъдрост поезията на Андрей Андреев ясно се откроява в съвременната българска литература. Тя съчетава по редовете проверените истини на теистична и ренесансова хуманност. Надживели и надживяващи епохи. Защото са положили смисъла си в нозете на Човека от всички времена. Осъден на клада светец. Слизащ от пламъка по-ярък и пречистен в копнежа за грях, земни радости, небесна прошка. Сам той малка вселена и дихание свише, слети в неразбираемо за „зрящите” единство. Лириката на Андреев носи печата на уморена, неуморима борбеност. Черпеща нови сили в неантагонистична полемика със своя лирически герой. Простено му е всичко, ако бъде осезаем, от плът и кръв. Ако помни образите на баща и майка и тревясалия път към техните гробове. Ако се сеща за България, макар прокуден далеч от нея неволник. Творбите на автора са сплав от традиция и модернизъм. От класически стих, в който мултиплицираното за бъдеще време послание изгрява още днес. Далеч съм от мисълта, че това е само българска поезия. Нейната елегичност, философски обхват, достъпна метафора и подкупващо откровение са дар за света. И катехизис за младите творци, тръгнали да го покоряват. Че светът не може да бъде покоряван, а само опознат. Вярно приобщен към лирата ни, ако ни се довери. Тогава и ние ще останем в аналите му. За добро, или не съвсем… Самият Андрей Андреев има един основен грях: премного обича Човека, света и всичко, до което се докосва синовният му образ на праотец. Затова нека получи наградата, която сам помоли в стих:

 

Макар пребродил много векове,

човекът няма други брегове

освен Земята – майчица рождена…

Не исках и не можех да съм друг.

И сянката ми погребете тук,

Където свършва цялата Вселена.

 

Но не бързай за наградата, поете! Потребен си ни още дълго тук, на земята, макар и вече в други селения на Вечността. Убеден съм, че разбираш защо…

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ПОЧИНА ПИСАТЕЛЯТ ВИКТОР БАРУХ
Next post СТАНИСЛАВ ПЕНЕВ /СТИХОТВОРЕНИЯ