ЗАСЛУЖЕНА ВСЕНАРОДНА ПОЧИТ

Трендафил ВАСИЛЕВ

 

Николай Хайтов беше необикновена личност!

Във взаимоотношенията си с хората беше естествен, прям и искрен, без суетност и надменност, горд, но достъпен, добронамерен и затова – обаятелен и привлекателен. Словото му – казано и писано – с образен и гъвкав език, лаконично, с ясна мисъл и позиция – завладяващо и въздействащо. Беше силен характер, с непоклатими убеждения, с високо чувство за достойнство, верен на думите си, трудолюбив, ревнив към времето си, устойчив на клевети и интриги, отговорен, упорит, грижовен. Той беше фанатичен родолюбец, непоколебим защитник на отечеството, на българския народ и език, на българската природа и история. И на святата истина… Като прибавим към всичките тези качества могъщия му талант, неговото име и творчество на писател и публицист заемат видно и трайно място в българската литература, в националната ни духовност, със заслужена всенародна почит.

С Никола Хайтов имах дългогодишно приятелство от седемдесетте години на миналия век до последните му дни. Преди да станем близки съм имал срещи с него. През седемдесетте години го потърсих и му предложих да напише материали за списание „Армейска младеж“, където работех. Първият беше във връзка с участието на воините от БНА в залесителната кампания през Седмицата на гората, той написа великолепното есе „Залесяването е отбрана“. Другият беше по повод 140-годишнината от рождението на Васил Левски и неговата публикация за образа и делото на Апостола беше най-вълнуващото четиво в броя.

Нашето приятелство започна по-късно след едно негово писмо до мен. Прочел в пресата мои стихове и в писмото изказваше похвални думи за поезията ми. Заинтересувал се кой съм, що съм, получил информация и адреса ми и от родното си село Яврово изпратил паметно писмо. То беше вълнуващо преживяване за мен. Думите на големия писател бяха признание и насърчение за творчеството ми. В писмото имаше и покана есента да го посетя в редакцията на списание „Родопи“. И действително тази среща се състоя. Той ме посрещна радушно, припомнихме си за нашите предишни срещи, когато работех в сп. „Армейска младеж“. Съобщих му, че сега съм на работа във Военно издателство. Заинтересува се къде съм роден, какви са родителите ми, откъде е коренът ми. Когато разбра, че съм родом от с. Момино, Хасковско, а съседното село е Криво поле, Хайтов сподели, че селото му е известно чрез родения в него български възрожденец, поборник, книжар и писател Нестор Марков. По негови записки – едни от малкото документални материали за кърджалийството, той е написал очерка си за Емин ага от известната негова книга „Родопски властелини“. Сподели също, че въпреки желанието си за посети родното село на Нестор Марков, не му се е удала такава възможност. Аз го поканих да гостува в нашия край и това се осъществи по-късно.

Последваха нови срещи, взаимни гостувания, в които се опознахме и сближихме. Разговаряхме за книги, за писатели, за книгоиздателската работа, за родния ми край, откъдето започваше планината Родопа. Имахме срещи, които животът и работата ни налагаше и бяхме нужни един на друг. Ще разкажа за по-значителните от тях, в които най-пълно се оглежда образът на големия писател.

През деветдесетте години станах управител на ИК „Иван Вазов“, бившето издателство „Отечествен фронт“. Хайтов ме посети и поздрави за новата длъжност. Често се обръщах към него за консултации по издателския план и той ми беше изключително полезен. Включихме и издадохме и негова книга – том шести на дневника му. Бях редактор на книгата, запознах се с целия дневник и изпитах удоволствие от съвместната ни работа. Водихме интересни за мен разговори за сполуките и несполуките в творчеството. В дневника му е целият живот на писателя, едва когато го прочетох, разбрах защо е написал такива знаменити книги. Биографията му е уникална – какво ли не е правил, какво ли не е преживял, къде ли не си е блъскал главата.

През 1996 г. в нашия край се чества 160 години от рождението и 80 години от смъртта на видния български възрожденец Нестор Марков. Тържествата се състояха в родното село на именития българин Криво поле. Като земляк и учил в прогимназията на Криво поле, бях включен в Инициативния комитет за честването. Предложих да поканим Николай Хайтов и поех ангажимент да осигуря идването му. Очаквах, че той ще прояви интерес към това събитие, защото, както се разбра, творчеството му се кръстосваше с писанията на възрожденеца. Дадох поканата на Хайтов, разказах му за организацията на тържествата и пътуването и той прие с готовност.

На 3-ти юни бяхме в с. Криво поле. Състоя се тържество с доклад и приветствия. Хайтов произнесе вълнуващо слово, докосна се до важни неща, към които всеки българин е съпричастен: за родолюбието, за коравия български дух, за връзката ни със земята и гората. Поднесохме венци на паметника на възрожденеца, подарихме книги на читалището и училището. След митинга имаше тържествен обяд, на който Хайтов отново говори и отговори на множество въпроси. Гостувахме и в дома на Тянко Манолов, дългогодишен кмет и летописец на селото.

Юнски ден, ден голям, по молба на Хайтов отскочихме до близкото село Кралево, където писателят се срещна с Петко Делчев, негов ревностен читател – първият, който му е изпратил благодарствено писмо. Намерихме Петко на лозето с жена си и той, като видя Хайтов, се разплака. Не можеше да повярва, че големият писател е дошъл да го види в родното му село… Отскочихме и до моето родно село Момино, което е на три километра от Криво поле. Хайтов искаше да види селото, родната ми къща. Тя вече беше безлюдна, преди няколко месеца починаха един след друг мама и татко. Отключих, разгледахме стаите, двора, поседнахме пред къщата. Аз заразправях, че баща ми е родом от Беломорска Тракия, гледаше филма „Капитан Петко войвода“ със сълзи на очи и колко много би се зарадвал да види сега Хайтов в своя дом. „Забавили сме се, значи“ – отсече писателят. После се позамисли, обърна се към мен и каза с тъжни очи: „Все бързаме занякъде, все бързаме, а за тия, дето са ни родили, винаги закъсняваме!“.

От това посещение си тръгнахме с отлични впечатления и преживявания.

В края на деветдесетте години създадох издателство „Българска книжница“ и едно от изданията беше за Кукленския манастир – цветен албум с историята на манастира и фотографии. Посетих дома на Хайтов, занесох му книгата. Той се зарадва много, разглежда я дълго и видимо развълнуван ми каза следното: „Гледай какво нещо е животът! Като малък, десет-дванадесетгодишно дете, пасяхме добитък и често стигахме до Кукленския манастир. Над него живееше в една колиба изгонен от игумена монах, отец Аверкий. На огън, който не видях да загасне, той си готвеше храна, живееше от диви плодове и подаяния. Беше страстен пушач и ние, говедарчетата, му набирахме от нивите изсъхнали тютюневи листа и му ги носехме. В замяна на това той ни разказваше  страшни работи за робството. Една от тези истории беше за Караиван и дъщеря му Мария, за козия рог. И тази история, която описах по-късно в разказ, създаде се и филм, ме направи като писател и творец известен широко по света… Ха, кажи, че в тоя занаят – писането, нещата не са незнайни и непредвидими“.

Имах няколко незабравими срещи с Хайтов, когато той се разболя. За пръв път разбрах за неговата болест на 9 декември 2001 г. Тогава в читалище „Наука“, сега назовано на неговото име, бе представена книгата „Който има ухо да чуе“. Той сподели, че писането на тази книга му е струвало доста душевни терзания. Накрая каза, че се е разболял от анемия, надяваше се, че болестта ще бъде овладяна. След премиерата поговорихме двамата, той ме покани да се срещнем и да обсъдим издаване на негови книги. Видяхме се няколко пъти в дома му на ул. „Люботрън“. Каза ми, че е разделил творчеството си на 12 тома, намерил е пари и че иска аз и издателството ми „Българска книжница“ да издадем книгите. Направихме някакъв предварителен разчет, запознах се с обема на изданията и след една седмица му дадох оферта. Той я прие и започнахме работа, първо неговата и след това моята.

На тия виждания той ми говореше и за болестта си, каза ми, че анемията е преминала в левкемия и му преливат кръв. Говореше спокойно за състоянието си. „Отивам си! – ми каза. – Не знам колко време имам още – месеци ли, година ли. Искам да свърша доста неща. Имам да довършвам книгата с документи и свидетелства за гроба на Левски, автобиографичната ми повест „През сито и решето“… Дано ми стигне времето!“

Така се стигна до нашата последна среща – на 28 юни 2002 г., петък. Болестта го беше омаломощила. Не можа да стане от фотьойла. Разговаряхме близо час. Жени ме поглеждаше, приканваше ме да го щадя и да прекратя срещата, но той ме задържаше, усещаше, че това е може би последното ни виждане. Последните думи, които чух от Николай Хайтов бяха: „Тази болест, дето ме мъчи втора година, съвсем ме удари. Нямам сили вече, от десет дни не мога да работя. Дано да завърша „През сито и решето“… Не се страхувам от смъртта, това ще да е някаква болка. Толкова мъки съм преживял и туй ще преживея. Не страдам от това, че си отивам, всеки, който се е родил, е стигнал до смъртта. Болно ми е, че не можах да напиша книгата за Апостола. От писане 15 години за гроба му не можах да напиша книгата за живия Левски. А това е по-важното, което исках да кажа. Стоят 12 папки с материали за живота и делото на Апостола и ще останат така…“.

Накрая ми каза, че няма сили и време да се занимава с издаването на книгите и ще ги остави на близките си – каквото решат да направят за тях. Тръгнах си, обещахме си скоро да се видим пак.

След два дни, на 30 юни, неделя, Николай Хайтов почина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ПРОФЕСИЯ „РУСОФОБ”
Next post Вестник „Словото днес“, бр. 28, 2019