ДИМИТЪР ВАСИН /ПОЕМА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЕТЕ,ЧУВАШ ЛИ

 

–  Не е ли празна пещера човекът,                                                                 

където лозунгите хвърлени отекват с екот

 на дните в шеметния бързотек?

                                                                              Пеньо Пенев

 

Каквото исках да ти кажа – казах го отдавна и отдавна

събрах багажа си за светлината и от светлината

преминах през сърцето си и спрях във края му,

открил остатъка си по ръба на ножове.

Добър и лош, животът завъртя кръга си от тегоби

през мисълта за утрото, което ме забрави изтрезнял

и недопял прегракнало съдбата си…

Изплаках в ъгъла на пещерата от усмивки и всеядност,

брадата си с трохи напълнил и сърцето си спасил

от разстояния и мъртви пеперуди или прилепи.

Последното усещане е напъни и връзване на гърлото.

Препънати са думите, но живи – не последни,

не хвърлени като предвестници за края ми,

не ледени за пещерите…

 

х х х   

Преглътнах може би обидите, преглътнах думите,

които никога не подредих за пътя пред очите си.

Различното ме хвърляше отдалечено от потока

и минал през безоките се свивах в ъгъла.

И бях при себе си.

И себе си не лъгах никога със думите и ритъма им

във пещерата от усмивки и всеядност.

До гладните битувах гладен.

До жадните се приближавах жаден през годините

и през жаравата на устните си проверявах думите.

Коя не издържа – аз вече съм забравил слабостта й.

Аз вече проверявам себе си и сея чувствата си

не в чашата с проклятия от вино и безвкусици.

Изкуство е пиянството и всичко друго.

 

Какво не бях от стаята на баба си до работилницата

–  къде е тя с рендетата – на тати? Пращат ме

вода да донеса, да разтоваря грижата на тати и на мама.

Примамката за изворите е реката, за реката пък – морето.

 

 

х х х 

А непревзетото е – знам – честта да притежаваш, болката

да притежаваш. Чашата да счупиш и следа от нея

да носиш мито и измито с комката от миналото си…

 

Изпито е изпитото, Поете. Неплатеното ще изплатя

с годините, които ще са повече и от на дядо,  от на брат ми;

ще изплатя със черните забрадки и на баба, и на мама;

със недовиждащите си очи ще изплатя, със глухотата си

и със товара думи, и с товара чувства в домовете си,

в пространството и в гроба си…

 

По злобата да тръгна и ще стигна до отсъствието си

пред хляба, виното и обичта си. Пред смъртта си.

Та аз съм във живота още. Нощите ми са тревожни

и приближени до отсъствията на приятели и врагове.

Залагал съм единствено на обичта си, на докосването си

до устните на клетви, от които не разбирах нищо,

до тялото, което нищо не подсказа в тъмното

на тялото ми…

 

         х х х 

Раздробени са пространствата, които съм населил

с пиянството и с думите, изтръгнати под нокът.

И локви са очите ми, не стигнали в далечното да видят

и невидяно, да удавят разстояния в ръцете ми,

които искат да помогнат или да отблъснат, да завържат

на клуп връвта, изплетена от страховете и безумствата ми

и удвоена за сигурността ми във пристягането на врата ми.

За бягството най-лесно се намират думи. Думите, Поете,

изплъзват и спасяват само себе си и само мъртвите.

Поете, жив съм във прегръдката и времето на хората.

Но чуваш ли и стона ми под купола на временната стряха,

под миглите на влюбени жени и на избягали от мен деца?

 

Но чуваш ли и думите, които съм написал за човека,

от който съм побягнал? Чуваш ли сърцето ми и морно,

и кротнало в измислици и приказки за възрастни

или от възрастни? За мене приказки, измислици

и кал в гърба ми, кал по дъното на чашата ми

и кал в душици и души, промушени от иглени уши

и хвърлили по мене скритата си завист. За какво – не зная.

 

х х х 

Играя сватбеното си хоро – хорото натежа от стъпки,

промъкнали се през чеиза на добри момичета,

през скръстените на гърдите ми ръце, през припека

и рехавата сигурност на сянката ми по дерета

и блеснали места от близости на разстояния и лозунги.

Най-кротката си мисъл проснал, налетях на устни

бездуменни и чужди; налетях на истини и на лъжи,

които ги измисляха насреща ми, които идваха

и си отиваха единствено за мене да забравят, а не можеха,

и си отиваха единствено за себе си да помнят и успяваха,

и си отиваха единствено света да ги признае и го чакаха.

Не го забравих и живота не оставих гладен…

 

Аз няма да допусна край живота да премина само…

 

От изповед във изповед се блъскам с празната си чаша

и не попитвам кой войвода ме изпраща да прохождам

в боя си за хляб и нещо друго, за което няма име,

в  жарта си да се сгрея и във нещо друго, за което пиша.

 

 

    х х х 

Във неизвестната си сянка да оставя белезите си от всичко,

което ми е дадено за болка и за свободата ми на светло…

 

Преведоха отслабналите ми очи направо през човека;

сърцето ми разхлабено не спря да ме подсеща и да ме обрича

на обич до задъхване и пръсването му преди спокойствие.

 

И кой сезоните ми завъртя, и кой из мене ги обърка?

 

Разлъка ме е най-боляла, но разделях се със себе си,

със близости преди да съм открил дома си се разделях –

проглеждах сам след слепотата си зад гърбове пред мене.

Надничах винаги напред, но никога не съм отмествал някого –

видяхте ли поне веднъж лицето ми зад вас, приятели?

Забравените винаги не са сред мъртвите. И мъртвите

не винаги забравят за живота си нататък. Живите

забравят стиховете ни и стиховете на безсмъртните.

На първите и на последните. На гениите и на смъртните.

 

 

 х х х 

Разглезен не живях. И не обичах аз разглезено.

Различието винаги ме е привличало. Свободния си стих

подреждах до приличие. И не очаквах шапка да ми свалят.

Поправях много рядко обичта си в празната си пазв

Но къпех пазвата си много често с Млечния отгоре път,

със Малката, с Голямата и с всяка друга звездна мечка.

Със влагата на крехките ти пръсти. Със сълзите си,

изплакани във ъгъла на пещерите от усмивки и от прилепи.

 

Привикнах със въздържането си, но не привикнах да мълча,

да не изричам думата си винаги открито – не привикнах.

И питам се – какво спестих? Какво спечелих на отиване

и връщане от чувствата ми над земята до небето?

Какво измерих в себе си със добротата, от която ме боли,

от добротата, за която не намерих мярка?

Какво и оживява по пътечката към гроба на баща ми?

Далече е до всеки гроб. И много близо – всеки гроб до мене.

Различни са единствено богатството и бедността

в сърцето на човека. И в душата му, дори да е абстрактна.

Каквото съм изплакал – плакал съм го кърваво и дълго.

 

 

 х х х 

Мълчах, когато смъкваха и кожа от гърба ми.

Над злобата – защо ли е – на всекиго се смях. И вярвах,

как вярвах само, че доброто не умира с мен докрая,

докрая че не връща никога забравена пътека,

а пък напред и живите, и мъртвите не стигат края.

Безпътни са ми мислите, обърнати единствено към хората,

към гроба ми и към пробитата паница на съседа ми…

Приличало ми е да се усмихвам винаги и всекиго да имам

до рамото и до разгънатия от приумици и трудност стих,

до пръстите, с които съм поемал хляба си и нож да го разрежа

на три, на четири или на много повече да го разрежа.

В живота често съм поглеждал към трохата, често и гладувал,

жадувал често и примирал до невдигната пред мене маса.

И много често във живота си пиян от трезвост съм се вдигал

да скрия някого от наказания и от страха, да скрия някого

от гняв и от юмрука на живота, погнал дните ми със лозунг,

към който не прибавих думичка поне за оправдание.

Опитвах се да бъда равен с равните, а никога не стигах с тях.

И грахово да беше зърното ми обич хвърлях го към другия.

 

 

 х х х 

Поете, знаеш ли какво е всичко да ти вземат? Знаеш ли

какво е да обичаш и да не загробваш обичта си за трохата?

Знаеш ли какво е да събираш петала за щастието си?

Какво е щастието – знаеш ли?

 

Със празен джоб съм стигал и до своето високо –

посоките не са ме лъгали от себе си да се отдалеча

и с други образ да пристигам до извора на своята си мисъл.

До истината и до думата, че няма богоравен, а единствено

на себе си и никой друг – додето си е на земята – равен.

Събрах си много пепел след светкавици и облаци –

приличам вече на огнище – нека пушекът далече да се вижда.

И гушнал своя син през прага да минавам с ритуалите

на мама. И на тати с думата, че човек

живее на земята много пъти

и пътят му не свършва.

 

Прегръщам гроба си и нося за почерпка от грозданката.

И казвам само туй,

което над жарава става огън и не гасне.

 

 

 х х х 

И който винаги, Поете, ще ми връща топлото и Свободата.

Не искам други да ми определят Свободата, други да живеят,

а тати да ме чака по-нататък и нагоре. Споря с лудия,

а то било да споря със сърцето си, което болно даже

по пътя никога не ме остави, никога не ме забрави и не каза

да поминувам само със наследството, оспорвано и от евнуси,

и от безумници, забравили вкуса на хляба си, предали

мъжа във себе си. Последните не ги изпраща никой

и никой не си спомня за последните. Пореден идвам

да вкуся с устните си белотата на жена обичана, да вкуся

от пиенето недопито и разлято в чашите на чувствата.

 

Познатото не е поезия – поезията май е винаги позната

със образа си на страдалец и на жаден. За поезията

страданието е като темелите на къща и като кръвта,

затоплила сезоните и мъдростта на бистри извори,

като нескрита обич и отдаденост на утрото…

 

 

 х х х 

До чудото съм стигал винаги със чувствата си непестени

преди да съм загубил всичко, а и лично не спечелил

доверието да ме следват и доверието ми да се оглеждат

в пияни погледи – очите ми преди да пламнат

и изгорят лъжливите предмостия към вечното и песните

на братя и сестри, на утрините, изтънели в близостите си.

Тъй чудото не съм пропущал никога и никога не го потърсих

извън пространството в душата си, извън поемите,

които съм замислил, мислил и недописал в бързането си

по хлътналите мускули на планината, по браздите в равното

и по безмислието в сипеите да засаждам корени и да бележа

безсилието си, разсипано за всекиго по малко…

 

Дочаках ли прехласнато двутемието в ъгъла на пещерата си?

Безредието в мислите – дочаках ли да ги подреждам точно

и за безсрочието на живота да забравям, за темелите на обич

– да забравям, но да ми припомнят сенките на прилепи

от ъгъла, където съм поседнал и живота си така живея. Пея.

 

 

 х х х 

Пиян ли пея или легнах вече на написаното от кръвта

и болката? Пиян ли стигнах трезвостта си? Празно е

пред мене и избързвам в себе си да вляза пълен с нещо.

Под вещ съм вдигал прах от мъртвия, за да го пазя от забрава

и го предам на посрещачите си утре някъде по пътя.

Прегърбих се, а после се изправям, за да целуна обичта си.

Омразата ще е последна – ще почака.

Изрекох го. Прегракнало ще помълча преди да ви прегърна…

 

Преди да ви изплакна от праха под вещите и прилепите.

Преди в останалото време да се срещна с  птици и влечуги.

За другото преди да хвърля заровете и заложа невъзможното.

Преди и празниците ми да станат празници на зависливите.

Не ме предупреждаваха за ударите във гърба ми. Прави са

метафорите, в ъгъла ме приютили с бавна стъпка и ме скрили

от въглените на пиянството, познало ме като откритие

на мислите и на студенината. Братска ми е винаги прегръдката.

Във лъскавите словопостроения се блъскам

и искам да не знам, Поете, колко истини съм пропилял,

лъжи за истините – колко съм разбрал и колко съм затрил!

 

 

 х х х 

Добрият винаги доброто търси, а понякога намира друго.

То може да е лошо. Може да е нечовешко и измислено.

Вледени устни може да е. И ръце изстинали и хвърлени

към сянката, която се прекрачва трудно и която зъзне

от най-самотния човешки час. Един? Или стотици часове,

разбрали продължението, скъсало ръкавите си в шипове

крайпътни и крайпътно седнали да си починат в шанците

на натоварената ми посока. Скокът пред ловеца го обърка

и се помъкна през мъглата на разврата в думите безредни,

в бездумието на убийството над думите и лозунгите…

 

Мирувай в ъгъла. С троха в брадата. С капка в чашата.

С изпрашено око от пушека на качаклиите цигари.

Разпалено е и сърцето ти. Измамите не са го пощадили.

Раздиплям книгата и облаците скълбени раздиплям.

Поете, чуваш ли гърма, търкулнат по пътечката ми стръмна

и оглушил очакванията ми, натрошил изпразнената чаша.

Събрах и трепети, и ръкопляскането не за себе си, а може би

събрах живота гладен, за да го нахраня. Рана да превържа

прегръщам и лъжеца. И размествам петолиния на птиците.

 

 

 х х х 

Различен съм, Поете, и различен простичко ще спра в очи,

които ме очакват да пристигна в ризница или да коленича

пред сянка, по-голяма от България. Разбрах го късно.

Или пък рано ми е, Боже. Никой не ми каза и не ме разбра

пристигах ли за Бога не помислил и за Бога не спестил

мълчанието си. Очакването ми не е признание за обич,

не е семейство за подпряната ми маса и за рамото подпряно.

Какво ли по-разбрано да си споделим, Поете? Щом просветва

все още нещо във сърцето, нещото, изпратило ме рано сутрин

при хората и птиците, при истините в ъгъла на пещерите

от най-човешките усмивки – неизмислени пътеки,

и най-измислени предмостия за думите. Почувства ли, Поете,

безгробието, от което винаги човек ще се изправя и ще бърза

към теб и мен, към още нероденото, към никога последното.

 

Последното, което искам да ти кажа, е поредното разсипано

предизвикателство да чувам думите, които през сърце

пресичат и силно всекиго, навсякъде и винаги обичат…

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ЧЕСТИТ РОЖДЕН ДЕН!
Next post ЕЛИН ПЕЛИН И РАЗКАЗЪТ МУ „СИН“