ДА СЪХРАНИМ ДЪРЖАВАТА НА ДУХА!

ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Ние, българските писатели, споделяме съдбата на българския народ и с творчеството си изразяваме въжделенията и надеждите на нашите читатели. Паметливи свидетели на небивала бедност и невиждана несправедливост, ние заявяваме, че днес не само гладът и недоимъкът изтощават съзидателните сили на Отечеството. Днес става ясно, че политическата държава се е опълчила срещу Държавата на духа, създадена от Кирил и Методий с българската азбука, с българските книги. Разруха обхваща книжовността – вековечната опора на националното достойнство и националната независимост в света на двадесет и първия век!
Ето защо ние на свой ред провъзгласяваме неотменното право на българския народ на култура, образование и просвета според стародавни възрожденски традиции в разумно съчетание с напредничави съвременни идеи.
Столетният Съюз на българските писатели с първи почетен председател-основател Иван Вазов представя на Народното събрание и Правителството следните искания:
1. Да се приеме Закон за българския език, за да се съхранява и развива живата родна реч във всеобщата интонационна среда.
2. Да се осигури превес на българската книжовност в учебните програми и в учебниците, в образованието на всички равнища.
3. Да се премахне Данък добавена стойност върху българската книга, който не отчита творческата същност на художествената литература и я изравнява с елементарни трудови дейности.
4. Да се определи високопроцентна квота на българския език в музикалните емисии по националния ефир в съотношението на изпълнения на наши и чуждестранни песни.
5. Да се узаконят квоти за Съюза на българските писатели в:
• Съвета за електронни медии
• Българското национално радио
• Българската национална телевизия
• Българската телеграфна агенция
• Националния дворец на културата
• Министерство на културата
• Министерство на образованието
• Министерство на външните работи
6. Определен процент от стойността на всяка издадена у нас чуждестранна книга да се отчислява за специален „Фонд за подпомагане на българската художествена литература” като данък за предоставено право на конкуренция на свободния книжен пазар.

Нашите искания са недвусмислен принос към укрепването на законните и моралните устои на обществото!
Ние приканваме към съзидателни действия всички граждански организации и държавни институции!
Велики предшественици ни повеляват да възродим и да въздигнем България над злощастията на днешното време!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post Вестник „Словото днес“, бр. 32, 2015
Next post ТВОРЧЕСКА СРЕЩА И ЮБИЛЕЙ