ВТОРИ РУСКО-БЪЛГАРСКИ КОНКУРС

Втори руско-български конкурс

за млади белетристи и преводачи

 «Св. Климент Охридски»

 

През 2017 година по инициатива на Посолството на Република България в Руската  федерация със спонсорската подкрепа на ПАО «ЛУКОЙЛ» Литературният институт „М. Горки” и Съюзът на българските писатели успешно проведоха руско-български конкурс за млади белетристи и преводачи, посветен на 140-годишнината от началото на Руско-турската освободителна война.

Конкурсът предизвика значителен интерес в литературните и обществени среди в Русия и България, в провеждането му взе активно участие Фондация „Устойчиво развитие за България”, а също в. „Литературная газета”, филологическият факултет и факултетът за чужди езици и регионознание на Московския държавен университет „М.В. Ломоносов”. Победителите получиха солидни парични награди, с тях и с част от финалистите в СОК „Камчия” беше проведен литературен семинар в рамките на курсовете за повишаване на квалификацията под наслов „Съвременният литературен процес и актуални проблеми при превода на съвременна художествена проза”. Освен това с финансовата подкрепа на „Роспечат” беше издаден двуезичния сборник „Писано с въглен” – „Писано углем с пожарища”. В него влязоха разказите и есетата на победителите в конкурса за белетристи, както и  разказите на български и руски писатели в превод на победителите и финалистите на конкурса за преводачи.

След впечатляващата равносметка на състоялия се конкурс се стигна до идеята за необходимост от продължение на това творческо начинание. Бяха подготвени конкретни предложения за провеждане на нов конкурс, които подкрепи ръководството на ПАО «ЛУКОЙЛ», отново в ролята си на спонсор, и руско-българската компания ООО РСО «ЕВРОИНС».

Новият конкурс, както и предходният, е иницииран в името на разширяването и укрепването на творческите връзки между младите български и руски писатели и преводачи, за поощряване на техния литературен труд, на творческите им търсения, съчетаващи традиционното и авангардното, а също и с цел създаване на плодотворна традиция в развитието на съвременните ни двустранни литературни контакти.

Учредители на конкурса са научно-образователният и културно-просветителски център «Дом национальных литератур» към Литературния институт „М. Горки” и Съюзът на българските писатели, с подкрепата на Посолството на Република България в Руската федерация и Фондация „Устойчиво развитие за България”.

В конкурса могат да участват автори,  пишещи на руски или на български език, независимо в коя страна живеят. Приемат се само непубликувани (включително и в Интернет) творби, които да не са награждавани в други конкурси. Всеки участник белетрист може да предложи само една своя творба, поетите – не повече от пет стихотворения.

 

В  конкурса за млади писатели се представят:

 

в номинацията „художествена проза” (възрастта на участниците е до 35 години включително) белетристични произведения от който и да е жанр на руски или на български език с обем не повече от 15 000 знака, тематично свързани с историята на руско-българските културни и исторически връзки, с битието на нашите млади съвременници, живеещи в Русия и България на XXI век;

в номинацията „поезия” (възрастта на участниците е до 30 години включително) цикъл стихове, съдържащ не повече от пет стихотворения с общ обем до 100 (сто) реда (ключови теми на стихотворенията: природата и историческите пътища на България и Русия, човешките взаимоотношения).

 

В конкурса за преводачи от руски на български и от български на руски език се допускат за участие аспиранти,  студенти, млади хора, владеещи руски и български (независимо в коя страна живеят). Възраст на участниците – до 40 години включително.

Желаещият да участва в конкурса за преводачи следва до 5 март 2020 г. да подаде заявка, в която да посочи трите си имена, дата на раждане, местоживеене, степента на владеене на български (руски) език, публикации на преводите си (ако има такива), телефон и ел. поща. Всички, изпратили заявки за участие ще получат за превод няколко неголеми по обем разказа, съответно от български или руски съвременни писатели, от които трябва да изберат един, който да преведат.

 

ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

 

След извършен предварителен подбор се определя лонг-листа на конкурса за преводачи (до осем човека от всяка страна), лонг-листа на участниците в конкурса в номинацията «поезия» (до осем човека от всяка страна), финалисти в номинацията «художествена проза» (по четири човека от всяка страна).

Втори етап: финалистите в конкурса за преводачи правят подстрочници (буквален филологически превод) на финалистите в конкурса за поети (в сътрудничество с тях). След това българските финалисти в номинацията „поезия” превеждат стихотворения на руските финалисти (не по-малко от две стихотворения по избор; по едно – според жребий), а руските финалисти от конкурса за поети при същите условия превеждат творби на българските финалисти.

След оценка от журито на всичките представени творчески работи се определят финалистите в конкурса за поети и финалистите в конкурса за преводачи (по четирима от руска и от българска страна).

Финалистите от конкурса за преводачи превеждат (според жребий) по одна творба от младите руски и български белетристи – финалисти от конкурса в номинацията «художествена проза». За информация всеки преводач получава всички текстове на финалистите.

*

След резултатите, получени във втория етап на конкурса, журито по време на финалния семинар определя победителите и призьорите. Ще бъдат присъдени парични награди във всички категории: съответно първа, втора и две поощрителни.

При успешни резултати от конкурса финалът му може да протече под формата на литературен семинар по проблемите на развитието на съвременната литература и художествения превод (септември 2020 година).

В експертния съвет влизат преводачи, учени – българисти и русисти, които извършват селекция на преводачите за участие във финала на конкурса.

С факта на участието си в конкурса, преводачите поемат ангажимента безплатно да преведат творбите, а също и приложените към тях материали (бележки за автора и рецензия за творбата му) с оглед на бъдещото им публикуване.

Всички преводачи, влезли в лонг-листата, получават сертификат на участник в настоящия руско-български литературен конкурс.

 

Срокове за провеждане на конкурса за белетристи и поети

 

Първи тур – от  5 февруари 2020 до 4 април 2020 година.

Втори тур – отчитане на резултатите до 30 юли 2020 година.

След приключване на конкурса ще бъде издаден двуезичен сборник с творбите на финалистите.

 

        Регламент за представяне на работите

 

За участие в конкурса работите се изпращат само по ел. поща до 23 ч. и 59 мин. на 4 април 2020 г. года включително. Материалите следва да са оформени в следните отделни файлове:

1) заявка за участие (без заявка текстове не се приемат, наличието й означава съгласие с условията на конкурса); в заявката авторът на творбата посочва трите си имена, дата на раждане, местоживеене (пощенски адрес), телефон и адрес на електронната си поща (образец за наименование на файла: фамилното име на участника_заявка; например: Трофимов_заявка);

също така се прилага сканирана страницата от паспорта (формат.jpg) с ясна снимка на участника и датата му на раждане;

2) кратка автобиография и списък на публикациите (образец за наименование на файла: фамилното име на участника_био; например: Трофимов_био);

3) конкурсната работа (образец за наименование на файла: фамилното име на участника_заглавие на творбата – първите две думи от заглавието; например: Трофимов_Горският врабец). Поетите оформят текста си в един общ файл; образец за наименование на файла: фамилно име на участника_заглавие на едно от стихотворенията или на целия цикъл.

След изпращане на материалите трябва да се получи отговор с потвърждение за получаването им.

Оформление на текстовете: Microsoft Office Word, формат doc, шрифт Times New Roman, размер на шрифта 14. Страниците трябва да са номерирани. На титулния лист е необходимо да са посочени: трите имена на участника в конкурса, псевдоним (ако го използва в случая), заглавието на произведението.

Представените за конкурса творби не се заплащат, връщат и рецензират.

Няма да бъдат разглеждани работи, които не са оформени според изискванията на конкурса. 

Преводачите, които желаят да участват в конкурса, до 5 март 2020 г. трябва да представят следните материали под формата на отделни файлове:

1) заявка за участие (без заявка текстове не се приемат, наличието й означава съгласие с условията на конкурса); в заявката да посочат трите си имена, дата на раждане, местоживеене (пощенски адрес), телефон и адрес на електронната си поща;

също така се прилага сканирана страницата от паспорта (формат .jpg) с ясна снимка на участника и датата му на раждане;

2)  кратка автобиография и списък на публикациите.

 

Всички материали за участие в конкурса се изпращат на адрес: а) на руски език: rasskazHYPERLINK „mailto:rasskaz@litinstitut.ru“@HYPERLINK „mailto:rasskaz@litinstitut.ru“litinstitutHYPERLINK „mailto:rasskaz@litinstitut.ru“.HYPERLINK „mailto:rasskaz@litinstitut.ru“ru ; б) на български език: slovotodnes@abv.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post НИКОЛАЙ ДЯЛКОВ/ СТИХОВЕ
Next post СМЪРТТА КАТО ЗАЧАТИЕ В ЛИРИКАТА