ВПЕЧАТЛЯВАЩ НАУЧЕН ТРУД…

Георги Н. НИКОЛОВ

Наскоро от печат излезе сборника „Тенденции в книжната индустрия – изследвания за книгата“, С., изд. STAR WAY, 2021 г., с автори гл. ас. д-р Стела Георгиева и проф. д-р Лъчезар Георгиев. Веднага искам да допълня, че двамата са изявени представители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, известни на интересуващата се аудитория с редица публикации по тези и други теми, а в предговора си те уточняват: „На читателите ще припомним, че фрагменти от тези наши изследвания са представени пред научна аудитория – в списания, в периодични научни сборници, на научни конференции и други форуми, но тук са разширени и интерпретирани така, че да звучат актуално и да очертават процеси, тенденции, глобални стратегии. Изведени са и редица примери за успешни дейности от книжните индустрии във Франция, Германия, скандинавските страни, Белгия, Италия, Аржентина, Австралия, Съединените щати, Великобритания, Португалия, проследени са и процеси, свързани с книгата и печатните комуникации в Русия…“

Сборникът е изграден от два раздела. В първия раздел, дело на Стела Георгиева, са включени редица особено интересни студии, които по специфика и географска отдалеченост стават още по-актуални: „Австралийската книжна индустрия за деца“, „Тенденции в книжната индустрия за деца в Аржентина“, „Книжни индустрии в Европейския съюз, Австралия и Латинска Америка“ и т.н, придружени и допълнени с онагледяващи графики. Факт е, че делото на Стела Георгиева е плод на дългогодишни сериозни изследвания и търсения; на вникване в спецификата на книжната индустрия по региони; на извеждане на преден план на общите тенденции в това интелектуално поле и разбира се, на различията в отделните направления на тази дейност. Прави впечатление задълбоченият анализ на авторката, която безспорно е водеща в тематиката, която прецизно изследва. Информацията, с която разполага и свободно борави, е впечатляваща, а текстовете са поднесени достъпно, за да могат в тях да се задълбочат и неспециалисти. Защото самата материя е много интересна, нетрадиционна и рядко адресирана до една по-широка публика. Няма да сгреша, ако кажа, че Стела Георгиева се очертава като утвърден специалист в своята област на научни интереси и поднесеното от нея в „Тенденции в книжната индустрия“ е само поредното надграждане в нейните интелектуални интереси, а това означава да очакваме още и още проучвания, изследвания, анализи и студии, които да ни доближат до света на книгоиздаването, разпространението и по принцип: до печатното дело в ХХI в.

Раздел втори е с автор Лъчезар Георгиев и носи обобщаващото заглавие „Щрихи от издателските и печатните комуникации в САЩ и Европа“. Бих искал да спомена само няколко заглавия на подбраните тук студии: „Тенденции за прегрупирания, сливания, окрупняване, комуникационни стратегии“, „Влиянието на графичното изкуство върху книжната индустрия“, „Още факти от книжната индустрия в Европа. Примерът на „Мондадори груп“, „Бизнес комуникации в мениджмънта на крупните издателски структури в Русия. Наблюдения върху медиаиндустрията и издателско-полиграфическите комплекси“ и др. Непременно искам да спомена и наблюденията на автора, създал и редица много сполучливи белетристични творби, върху представянето на книжните индустрии по време на Лисабонския панаир на книгата, състоял се между 27 август и 13 септември 2020 г. С професионално познание са изброени големите издателски компании, разказва се за привлекателните книжни експозиции и за хорското множество, което се струпва пред павилионите, за да се наслади на заглавия сред многоцветните корици: „Макар и в условията на пандемия – споделя проф. Георгиев – замисълът на организаторите е юбилейното 90-то издание на Панаира на книгата да се проведе отново на открито… смела и заслужаваща уважение инициатива за широко експозиционно представяне на португалската книга пред Европа и света в нелеките условия на нови форми за комуникация и експозиционно представяне на книгата. Недалеч от парка Едуардо VII, под сенките на Авенида да Либердаде, читателите могат да поседнат на някоя пейка под зеления тунел на дърветата, да направят фотографии, да разгърнат новозакупена книга“.

Още много може да се говори за сборника „Тенденции в книжната индустрия“, но винаги съм твърдял, че една несъмнено стойностна книга е по-добре да бъде прочетена, отколкото преразказвана. Днес пък, в българския хаос от практически безконтролно книгоиздаване, той става особено полезен с прецизно подбраната научна фактология; с критериите си за сравнимост в тази все по-сложна дейност от различни краища на света и с поднесените изводи за непрестанното обновяване и възходящо развитие на бизнеса: „Новите вериги книжарници конкурират независимите, конкурентната среда налага нови видове оферти – насърчаване на редовните читатели с по-ниски цени, предлагат се три книги на цената на две, дават се отстъпки за членовете на салоните и клубовете на книгата, които се изграждат при по-утвърдени издателства, промоциране със специални отстъпки и пр. Световна тенденция е фамилните издатели да се подменят с по-модерен и усъвършенстван апарат на съвременните бизнес комуникации, в които се изграждат нови холдингови структури, професионален мениджмънт. Прилагат се и механизмите на съвременната интегрирана маркетингова комуникация, модерната реклама и PR-комуникациите в бизнеса с книги и периодика.“ Сборникът е с несъмнено приносен характер в тематичната си област и трябва да стане настолен професионален пътеводител за всички в България, ангажирани с нея. Безспорни адмирации заслужават двамата автори и с обстоятелството, че по принцип разтварят българските граници за познанията и водещите тенденции на света, за иновативните дейности и прогнози какви ще бъдат пътищата за развитие на тази сфера в бъдните години. Предварителната изследователско-научна работа на Стела Георгиева и Лъчезар Георгиев е мащабна по обем и впечатляваща с детайлното познаване на материята, която разглеждат и анализират. Наглед сухата уж фактология е съчетана с ясни и убедителни разсъждения и изводи. Не са пропуснати и исторически моменти от книгоиздаването в отделните страни, което прави познанията ни след прочита още по-пълни. Сигурен съм, че сборникът „Тенденции в книжната индустрия“ носи за читателите от различните възрасти и разбира се, за професионалистите, своя полезен научен заряд. Бих я оприличил като бяла лястовица в тематичната област, която я е родила за живот и съм убеден, че ще бъде оценена по достойнство в духовния живот на съвременна България. И се надявам, че тя няма да бъде само еднократно явление изпод перата на двамата творци, затова очаквам, че това надграждане в научния им и творчески път на свой ред ще бъде надградено от нови и нови, все така необходими на българската духовност заглавия…

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post МЕЖДУНАРОДЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
Next post „УНИВЕРСУМ” – ТУК И ОТВЪД ЗАЛЕЗА