ВАЖНО!

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 41

Петък, 10 май 2024 г.

 

Управителният съвет на сдружение „Съюз на българските писатели“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 20, ал. 4 от устава на СБП  свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 29.06.2024 г. (събота) от 8 ч. в София, ул. Г. С. Раковски № 108, зала № 4 на Федерацията на научно-техническите съюзи в Българи я при следни я дневен ред:

  1. Приемане на отчета на управителния съвет на СБП за дейността на сдружението

за 2023 г.;

  1. Приемане на отчета на контролната комисия за дейността на

сдружението за 2023 г.;

  1. Приемане на годишния финансов отчет на сдружението за

2023 г.;

  1. Приемане на бюджета на сдружението за 2024 г.

 

Общото събрание е законно, ако присъстват повече от

половината от всички членове. При липса на кворум общото събрание се отлага с един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ЮЛИЯ ПИСКУЛИЙСКА С НАГРАДАТА „ИВАН НИВЯНИН“-2024
Next post ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ ПОЧЕТОХА 2 ЮНИ