ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 Управителният съвет на сдружение „Съюз на българските писатели“ СВИКВА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО на 19.11.2016 г. в 8,30 ч. в София, ул. Г. С. Раковски 108 – залата на Научно-техническите съюзи /на основание чл. 20, ал. 2 от устава на сдружени­ето и чл. 26 ЗЮЛНЦ/.

ДНЕВЕН РЕД: 1. отчет за дейността на управи­телния съвет; 2. отчет на контролната комисия; 3. избор на председател, на управителен съвет и на контролна комисия на сдружението.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Държавен вестник, брой 54/15.07.2016 г.,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post КАКВОТО Е БИЛО, БИЛО Е…
Next post ПОКАНА