ВАЖНО ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Колеги, в новите програми, обявени от Национален фонд „Култура“, отново е налична програмата „Творчески стипендии“. Тя подкрепя физически лица, които не получават пенсия и не са на трудов договор като артисти.

Ето линк към НФК, където бихте могли да видите всички подробности:

 

Национален фонд „Култура” (ncf.bg)

 

Прочетете условията, а именно:

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в областта на всички изкуства, както и на други специалисти от областта на културата, упражняващи своята професия на свободна практика, чрез кандидатстване пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг от артисти и културни дейци да продължат работата си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

– Подпомагане на широк кръг от артисти и културни дейци да продължат работата си.

– Осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

– Осигуряване на достъп до културно съдържание и изкуство.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса, няма да бъдат приемани. При възникнали въпроси от Ваша страна във връзка с условията на програмата, можете да се свържете с нас на посочения имейл адрес: creative@ncf.bg Консултации се извършват единствено на адрес: creative@ncf.bg. Консултации по телефон или на живо не се извършват, освен в рамките на организирани от НФК информационни дни. В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес: tech.support@ncf.b

Срок за подаване на документите: 15:00 ч. на 11.05.2022

 

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ

Творческа стипендия за едно лице – в размер на до 8 000 лева. Сумата ще бъде изплащана като хонорар и след начисляване и удържане на законоустановените данъци и задължителни осигурителни вноски. Индикативна сума за програмата – 7 000 000 лева.

 

ДОПУСТИМИ ЛИЦА

Артисти и културни дейци, които отговарят на следните условия:

  1. Осъществявали творческа дейност през 2020 г. и 2021 г. в областта на културата и изкуствата;
  2. С начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г.;
  3. С годишен доход за 2021 г. до 50 000 лв., въз основа на граждански и/или авторски договори; 4.

Да не са в трудови правоотношения в качеството си на артист;

  1. Да не получават пенсии за осигурителен стаж и възраст;
  2. Да не получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19;
  3. Не получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.

След отправен имейл до юриста на НФК стана ясно, че писатели, които не работят на трудов договор като такива (т.е. те биха могли да са на всякакъв друг трудов договор), могат да подадат документи.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Задължителни документи

  1. Приложение 1 – Творческа биография на кандидата – ключова информация за кандидата, с включен творчески професионален опит през 2020 и 2021 година .pdf формат
  2. Писмено съгласие на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за изискване на данъчна и осигурителна информация от органите на НАП. – подписана декларация от кандидата .pdf формат
  3. Декларация “Заявление за участие” – подписана с КЕП или саморъчно подписана и сканирана цветно и четимо. – подписана декларация от кандидата .pdf формат

 

Оригиналите на документите се изтеглят от сайта на НФК след регистрация.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ПОКАНА
Next post ПОЧИНА ПАВЕЛ ПИСАРЕВ