АНГЕЛ СИМЕОНОВ /ЗА НЕГО + СТИХОВЕ

Проф. дфн Валери СТЕФАНОВ

 

 

 

За книгата на Ангел Симеонов „Цветя от моята душа”, София, 2021, УИ „Св. Климент Охридски”

 

ГЛАСЪТ НА ДУШАТА

Реките на детството не си приличат с реките на залеза.

Но са същите.

Не е трудно да се разбере, че ние сме тези, които носят боите, с които оцветяваме различните сезони на живота си – искрящо зелено, слънчево жълто, задушаващо сиво, мрак…

В едно технологично, динамично и прагматично време интимните разговори с белия лист изглеждат повече или по-малко анахронични. Писането на поезия е ранно вдъхновение, което с годините и грижите се смалява и сякаш неизбежно пресъхва.

Така е, защото човекът е склонен да занемарява емоциите си, да загърбва метафоричния потенциал на езика. Той бърза да остарее, за да почне да жали по младостта.

Така и не успява да разбере, че отвъд ситуативните цветове на младостта, зрелостта и старостта има универсални състояния на творящия и непреклонен в усърдието си човешки дух.

Книгата на Ангел Симеонов е създадена от съхраненото доверие в експресивната мощ на езика, от едно по чудо оцеляло сантиментално светоусещане. Неговите стихове диалогизират с близки и далечни хора, с природата и всемира. Те споделят надежди и тревоги, рисуват различни душевни пейзажи.

Множество носталгични съзерцания през неочаквани процепи в делника.

Усети за недоустроеното според мярата на красотата и етиката общностно битие.

Вероятно тъкмо тази натежала от емоции диалогичност прави стиховете „цветя” за другите. Тя ги превръща в песни – съкровени думи, способни да въздействат върху богатия спектър на сетивността.

За да претвориш в музика тези текстове, да ги интерпретираш в конвенциите на музикалния език, трябва внимателно да ги прочетеш. Точно това са направили повечето от хората, които са пресътворили част от стиховете в песни – композитори, аранжьори, изпълнители. Творби, които не само се четат, но и се пеят – търсят отзив както в сферата на интимното споделяне, така и сред широката публичност.

В стихотворенията на Ангел Симеонов има много инвенции, но и реминисценции – препратки към образния, стилов и проблемен фонд на националната литературна традиция. Тази нейна своеобразна „цитатност” я превръща в посредник. Тя свързва различни етапи от развитието на българското поетическо слово, за да ги преосмисли и поднесе като „цветя” на информационно претоварения днешен читател. През вечните теми за любовта, тъгата, раздялата…, той е призован да преоткрие изоставени, периферни кътчета от самия себе си. Да „надникне” в собствената си изнемощяла от тревоги и мними изкушения емоционалност.

„Цветя от моята душа” е концептуално замислена и изпълнена книга. Тя е композирана и графически оформена като своеобразна среща на различни изкуства – на поетическото слово с живописта. Нейният образен свят се допълва от многобройни живописни изображения – картини на едни от най-талантливите български художници. Чрез тях са потърсени и открити визуални аналози на сюжетите и настроенията в поетическите текстове. Картините, които са част от колекцията на автора, съща са знаци на душата, доколкото една колекция е концептуална цялост – най-често несъзнаван дълбинен психологически портрет на самия колекционер.

Така още веднъж се потвърждават и обогатяват търсените внушения – „цветя” са стихотворенията, „цветя” са песните, направени по тях, пластично образни „цветя” са картините, привлечени като диалогични партньори.

„Животът бавно отминава, / отплава – лодка от брега” е казано в стихотворението „Живот”. Но има жестове, които задържат лодката-живот, позволяват да й се насладим, да я осмислим.

Една книга, потопена в реката на равносметките, носталгиите, житейските поуки, бащинските завети…

Книга, родена от творческото усърдие на човек, описал неизбежното сиво небе, но съумял да види и неговата усмивка.

 

 

Из книгата „Цветя от моята душа“ (Стихове и песни)

 

Ангел Симеонов

 

ЦВЕТЯ ОТ МОЯТА ДУША

 

 

По вятъра изпратих ти писмо,

откъснат лист от моята душа.

Получи ли го ти, не знам,

или потъна в мислите ти, там,

където чувства, спомени ведно

гаснат в мрачна самота?

 

По облака изпратих ти сълза,

отронена от моята душа –

дъждовно огнено небе,

от бури, мълнии разбито,

небе с угаснали звезди

и с черни облаци покрито…

 

По залеза изпратих ти луна

с разпуснати в тъма коси.

Тя с бледолунна светлина

изгря във твоите очи.

 

Припев:

По изгрева изпратих ти цветя –

букет от слънчеви лъчи,

цветя от моята душа,

в която слънцето си ти!

 

 

ДУШАТА МИ

 

Душата ми е пламък,

а тялото от восък се топи…

Но аз съм свещ от камък,

свещ, която не гори,

лъч – стрела в опънат лък,

пронизал мрачни бъднини.

 

Душата ми е скитница в пустиня,

изгубена сред пясъчно море.

Тя скитала е дълго през годините,

обрулена от бурни ветрове.

 

Припев:

А аз съм само миг от времето

и песъчинка от пустинята.

Обречен съм да нося бремето –

душа на самота робиня.

 

Душата ми е пламък

и тялото от восък се топи…

Сърцето твърдо – камък,

изстинал в горест и тъги…

 

 

 

СКИТНИКЪТ

 

Скитник беден цял живот се скитал.

Бил млад, но бързо остарял.

Той никога завист не изпитал.

Любов какво е – също не разбрал.

 

Самотен седнал той във парка,

във късна есен с паднали листа,

и в старата му шапка на земята

една монета светела едва.

 

Припев:

Скитникът до днес е още в парка –

без обич, ласка, топлина…

С протегната ръка той още чака

да спре при него любовта.

 

А по алеята, прегърнати, вървели

във този ден момиче и момче.

Подминали го те, а той останал

със молещи, протегнати ръце.

 

Тогава скитникът злочест заплакал –

за първи път в живота си разбрал,

че не монети, а любов е чакал,

не я дочакал, тъй и остарял…

 

 

 

 

ЧАША ПАСТИС

 

Танцуваше среднощен бриз

със закъснялата луна.

Пианото с последен бис

притихна в синя тишина.

 

И колко мисли и мечти

потънаха във тази чаша!

С леда стопиха се в пастис

и в спомените избеляха…

 

А времето – дамоклев меч

разсече моето сега –

на минало, в забрава веч

и бъдеще, обречено в тъга.

 

Припев:

Останах с чашата пастис.

Останах с бледата луна.

Останах сам, отронен лист,

попарен в есенна слана.

 

Останах сам със чашата пастис…

 

 

 

ЗАКОТВЕНИ МЕЧТИ

 

Пред празните чаши, до дъно изпити,

сред пушек и облаци дим,

на дървени маси, във тъмното скрити,

пият моряците джин.

 

Припев:

През океани и бурни морета

всеки от тях е преплувал

и под звездите на чужди небета

е плакал, мечтал и будувал.

 

Сега са си вкъщи, в мрачната кръчма,

бленувана в нощи несретни,

а пред очите им – корабни мачти

потъват във спомени сетни…

 

Часовете минават, но никой не става,

животът им сякаш закотвен е тук.

Те пеят и песента им остава

тихо да гасне без стон и без звук.

 

Припев:

През океани и бурни морета

всеки от тях е преплувал

и под звездите на чужди небета

е плакал, мечтал и будувал.

 

 

 

ДЕТСКИ СПОМЕНИ

 

Безпътен, вятърът подгони

вълни разбудени в морето.

А над безбрежните простори

изгревът очи отвори

и взор отправи надалеко.

 

И литна утро златно, бяло,

на чайките с крилете леки.

Мъгла повдигна наметало

над бряг скалист и пуст навеки.

 

И бяла лодка в тишината

детски спомени пробуди

с морен трепет на веслата,

притихнал в шепот изумруден.

 

Припев:

И като в сън, две стъпки боси

оставят в пясъка следи,

във спомените ми вървят сами

назад в години златокоси

през детството и моите мечти…

 

 

 

 

 

КАКВО НЕ БИХ ТИ ДАЛ?

 

 

Какво не бих ти дал за да останеш? –

Дори очите, със които те видях;

дори сърцето, със което те обикнах;

дори живота, който разпилях!

 

Какво не бих ти дал да ме докоснеш

със поглед в здрача теменужен

и с тихи стъпки тихо да приседнеш

под пламналия залез с вятър южен?

 

Какво не бих ти дал да не забравиш

онези плахо гаснещи звезди

и с тях в душата огън да запалиш –

да хвърля искри, вечно да гори?

 

Припев:

Да изгори душите ни, и двете,

и цвете да поникне в пепелта.

Красива роза то да стане сетне –

цветето на любовта!

 

 

 

ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА!

 

Божествен взор небето озари,

прогледна с пролетни лъчи.

Запяха птици – ангели добри.

Възкръсналият Син се възвиси –

с Отца и със Светия дух един.

Да бъде светлина – Амин!

 

Венецът трънен засия,

разцъфна във безброй цветя

с усмивката на пролетта –

мечти в очите на деца –

Божествен дар от Бог един,

да бъде вечно в нас – Амин!

 

Припев:

А истината – тя е свята.

Тя грее вечно над Земята

и в очите на децата,

и в душите, и в сърцата,

за да бъде Бог един –

и Отец, и Дух, и Син – Амин!

 

Истината е искрата –

тя от Кръста свети в мрака

и разпалва светлината

във душите и сърцата!

 

 

24-и МАЙ

 

Две сенки – черно-бели, вечни,

нарисувани във детската душа,

дошли по пътища далечни

със буквите, от „А“ до „Я“.

 

Апостолите Кирил и Методий

пребродили славянските земи,

но тук посяли семената

на вярата и светлината

и станали за нас свети.

 

И по пътища трънливи

в сърцата си със тях вървим,

и славим святото им име –

народ сме с дух непобедим…

 

На паметника им – цветя,

във града хилядолетен,

и сред люлякова тишина

деца с усмихнати лица

огряват празник многоцветен…

 

 

СОФИЯ, МОЯ СЪДБА!

 

Притихнали стъпки, залез огрява

на Витоша бели скали

и слънце зад Люлин лъчи приютява,

на север Балканът мълчи.

 

Той помни копита на конници бодри,

и стъпки на горди бойци,

и кървави битки, руини вековни,

градени с милиони съдби.

 

Притихнали стъпки, оттука понесли,

Христовата вяра навред,

понесли искрата по пътища тесни

в градове и паланки безчет.

 

Притихнали стъпки вървят по „Раковски“,

по „Ботев“ – последен трамвай.

На „Витошка“ спускат коси златокоси

влюбени лампи безкрай…

 

Припев:

София моя, моя съдба,

и Вяра, Надежда, Любов,

във бялата утрин грееш сега

младостта си във изгрева нов.

 

 

 

ОБИЧАМ ТЕ!

 

Часовникът ми спря –

дали да го навия,

или да оставя времето да спре,

та спомена за тебе да изтрие

и мъката от моето сърце?

 

Остана лист, откъснат от тетрадка,

откакто още бе дете –

писмо по детски писано, накратко,

със избелели думи само две…

 

Сега жена си, плитките ги няма

и вече си с разпуснати коси,

и думите, написани преди години,

сега едва ли помниш ти.

„Обичам те!“ написа ми –

не отговорих, но видях в очите ти сълзи…

Сега е късно вече, а писмото пак отворих

и душата още ме боли…

 

Припев:

И днес застанал бих пред всички хора

с протегнати към теб ръце,

и бих повтарял дълго без умора:

„Обичам те, обичам те, дете!“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Previous post ПОЧИНА АНТОН ДОНЧЕВ
Next post МАРИН МАРИНОВ /СТИХОТВОРЕНИЕ