АНАСТАС ПРИМОВСКИ /БИОГРАФИЯ +

АНАСТАС ПРИМОВСКИ

(Тасо Примо)

(15.VIII.1911 – 8.V.1999)

Роден в с. Устово, Смолянско. Етнограф, фолклорист и белетрист. Адвокат в Ардино, Кърджали и София. Професор по етнография. Научен сътрудник в  БАН.

Издадени книги: „Рудничното дело и минералните извори в Родопа“ (1934), „Родопски книжовници” (1935), „Ахряне” (1936, 1945), „Под родопското небе” (1938), „Българите-мохамедани в нашата народностна общност” (1940), „Родопа в нашата литература” (1947), „Преображенското въстание в поетическата памет на народа” (1954), „Медникарството в Родопската област” (1955), „Камиларството в Беломорска Тракия” (1958), „Бит и култура на родопските българи. Материална култура” (1973), „Хубави люде” (1983, 1988).

 

 

 

***

 

ГЕОРГИ ЧИЧОВСКИ

 

Един по един си отиват старите родопски труженици и все повече редее родопската обществена и културна нива.

На 14 април тая година в град Пловдив внезапно се помина видният високоуважаван родопски общественик, адвокат и журналист Георги Ив. Чичовски, който неуморно работи през целия си живот за издигането на Родопския край и на своето родно Чепеларе.

Роден е на 7 май 1879 г. Основно образование получил в Чепеларе, а гимназиално – в София. Учителствувал редица години в Чепеларе. След това завършил университет по право в Белгия. Още от младини прегръща идеите на социализма и неуморно работи като кооперативен деец, учител, общественик, адвокат, публицист. Много кооперации в Чепеларе и Родопско са създадени по негов почин. Той е един от първите дейци на кооперативното движение в Родопа.

Родопското население добре оценява неговите заслуги и неговата привързаност, и през 1919 г. Чичовски е избран за народен представител като широк социалист. Той е един от малцината родопски дейци, които с жар и искреност защитава родопските занаятчии и работници. Както много родопски дейци, така и покойният имаше живо чувство и бащински грижи към братята българи мохамедани. Не веднъж той пламенно ги е защитавал с перо и слово. Особено младите българи мохамедани, които получиха средно и висше образование, ще си спомнят с благоговение тия негови грижи.

Георги Чичовски е издал много брошури по родопския въпрос. Сътрудничил е в много прогресивни вестници, списания, сборници и др. Той бе сътрудник и на нашия вестник „Родопска мисъл”.

Като добър познавач на родопските въпроси, той издаде книгата си „Средногорски проблеми” през 1935 г. В нея отделя много място и на българите мохамедани под наслов: „Българомохамеданския проблем”. Издал е също и книгата „Горските кооперации” и др.

Чичовски се отличаваше с живо обществено чувство с голяма отзивчивост към болките и несгодите на родопското население и с голяма обич към Родопа ми следеше с голям интерес нейното духовно и материално издигане.

Да бъде вечна паметта на пламенния родопски общественик и публицист, на защитника на отрудените родопци, на първия социалистически деец в Родопа.

–––––––––

 

Из в. „Родопска мисъл”, София, год. 11, бр. 3, 15 май 1946 г.

 

Previous post ВАСКО ПОПОВ /СТИХОВЕ
Next post  ГРИГОР УГАРОВ / БИОГРАФИЯ + СТИХОВЕ