search
top
Currently Browsing: Рецензии

ВРЕМЕТО НА СЪНИЩАТА И ПРОЗРЕНИЯТА НА ПИСАТЕЛЯ

Параскева МАРКОВА   В пос­лед­ни­те 20-30 го­ди­ни пи­са­те­лят Радослав Игнатов, ро­ден в Калиманица, Берковско, съз­да­де зна­чи­тел­но твор­чес­т­во – ка­то брой кни­ги и ка­то про­ник­но­ве­но прет­во­ря­ва­не на бъл­гар­с­ка­та дейс­т­ви­тел­ност в мът­но­то вре­ме на прехода. Особено зна­чи­ми за твор­чес­т­во­то му през то­зи пе­ри­од са кни­ги­те „Времето на съ­ни­ща­та”, 1995 г., „Лозята на... read more

ОТБЛЯСЪЦИ

Георги Н. Николов за книгата на Иван Христов “Отбясъци” Така е нарекъл новата си книга Иван Христов, а в подзаглавието добавя – литературни портрети, есета и отзиви за автори от Пловдив и региона. Бързам да уточня, че географският признак тук е приятно подвеждащ. Защото в сборника, отпечатан в ИПК „Екобелан“, Асеновград, 2017 г., срещаме добре познати и отдавна утвърдени имена. Заедно с... read more

„С ЛЮБОВ ПО-ЛЕКО ДНИТЕ НИ ВЪРВЯТ…“

Георги Н. Николов за Харалан Недев   Харалан Недев е създател на сборници с поезия, проза, сатира, новели и романи. Най-новата му засега книга – „Незабравки в сърцето“, 50-та по ред, е издадена от автора в Троян през настоящата 2018 г. Тя съдържа избрана интимна лирика, поместена в няколко части – „На природата в прегръдката вълшебна“, Минорни акорди“, „Отново слънцето изгря“. В увода си към нея... read more

ОЧИ В ОЧИ

Проза, адаптивна и за младия читател Константин ЕЛЕНКОВ   Мислех, че заглавието „Планинска мълния“ е подвеждащо – Диана Димих е благ и умерен човeк. Автор е на редица книги – поезия и проза, в които рязката интонация, високите тонове и крясъците не са „привилегия“. Със Станко Михайлов тя сътвори такива високоблагородни текстове, каквато е серията документална проза „Спасените“ (четири тома, 1300... read more

ЯВЛЕНИЕТО ПАВЛИНА ПАВЛОВА

   Пенчо ЧЕРНАЕВ     Името й е известно отдавна  от страниците на литературния печат, от радиото и от други медии. Публикациите й нерядко предизвикват възражения и спорове, но никога не оставят читателя равнодушен. Упрекват я, че много пише. Да, пише, защото за сравнително недългия си живот досега много е наблюдавала, събрала и натрупала, та има какво да каже и да разкаже. Пишела в различни... read more

« Previous Entries Next Entries »

top