search
top
Currently Browsing: Рецензии

СЛОВОТО КАТО ИЗРАЗ И ВЪПЛЪЩЕНИЕ

Словото като израз и въплъщение на националната идентичност публицистика, мемоаристика и документалистика   Ивайло Христов     Въпреки че поставя под един покрив текстове с различна насоченост: публицистика, мемоаристика и документалистика, този обзорен доклад носи единна творческа концепция. Обединява го виждането за словото като израз и въплъщение на националната ни идентичност. Като тук... read more

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КРИТИКАТА ДА ВЪЗКРЪСНЕ?

  Литературнокритическите книги през 2017 година  Панко Анчев    1. Критиката е съзнанието на литературата, нейният ум, съдната й способност. Тя е разумът, който наблюдава, формулира, анализира, обобщава и оценява литературния процес, проявите на писателите, словото, миналото и настоящето на литературата. Когато една литература е лишена от такъв разум, тя престава да бъде изразител на националната... read more

СИЛНО ЛИРИЧЕСКО ПРИСЪСТВИЕ

  Димитър Милов   Истинско удоволствие е да потънеш в един богат и разнообразен поетичен свят, но същевременно и голяма отговорност да дадеш своята оценка. Не ми се беше случвало за близо два месеца да прочета толкова много стихосбирки, да съпреживея вълненията и емоциите на своите колеги по перо. Общото ми впечатление е, че 2017 е много успешна и силна поетична година. Засилва се тенденцията от... read more

ВРЕМЕТО НА СЪНИЩАТА И ПРОЗРЕНИЯТА НА ПИСАТЕЛЯ

Параскева МАРКОВА   В пос­лед­ни­те 20-30 го­ди­ни пи­са­те­лят Радослав Игнатов, ро­ден в Калиманица, Берковско, съз­да­де зна­чи­тел­но твор­чес­т­во – ка­то брой кни­ги и ка­то про­ник­но­ве­но прет­во­ря­ва­не на бъл­гар­с­ка­та дейс­т­ви­тел­ност в мът­но­то вре­ме на прехода. Особено зна­чи­ми за твор­чес­т­во­то му през то­зи пе­ри­од са кни­ги­те „Времето на съ­ни­ща­та”, 1995 г., „Лозята на... read more

ОТБЛЯСЪЦИ

Георги Н. Николов за книгата на Иван Христов “Отбясъци” Така е нарекъл новата си книга Иван Христов, а в подзаглавието добавя – литературни портрети, есета и отзиви за автори от Пловдив и региона. Бързам да уточня, че географският признак тук е приятно подвеждащ. Защото в сборника, отпечатан в ИПК „Екобелан“, Асеновград, 2017 г., срещаме добре познати и отдавна утвърдени имена. Заедно с... read more

« Previous Entries Next Entries »

top